สำรวจหุ้นซิ่ง 20 อันดับแรก หุ้นกลุ่ม SET100
ผลตอบแทนราคาสูงสุด เมื่อเทียบกับต้นปี 2565

สำรวจหุ้นซิ่ง 20 อันดับแรก หุ้นกลุ่ม SET100ผลตอบแทนราคาสูงสุด เมื่อเทียบกับต้นปี 2565

สำหรับดัชนี SET100 ณ วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 2,331.56 จุด เพิ่มขึ้น +2.9% จากสิ้นปี 2564 ที่ 2,265.16 จุด แม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เมื่อมาสำรวจหุ้นรายตัว พบว่าสามารถปรับตัวได้อย่างโดดเด่น สูงสุดถึง 26%

.

โพสนี้จึงจะมาสำรวจ หุ้นซิ่ง 20 อันดับแรกในกลุ่ม SET100 ที่มีผลตอบแทนราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดเมือ่เทียบกับต้นปีที่ผ่านมา ไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

.
.

.

 1. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 79,829 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 46.75 บาท เพิ่มขึ้น 9.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 25.5% จาก 37.25 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 25.87เท่า, P/B เท่ากับ 1.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5ezFU

.

 1. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 233,701 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 38.75 บาท เพิ่มขึ้น 6.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 21.1% จาก 32.00 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 4.23 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.05%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

 1. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 403,970 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 170.5 บาท เพิ่มขึ้น 28.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 20.1% จาก 142.00 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 9.75เท่า, P/B เท่ากับ 0.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,513 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 6.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.1 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 19.6% จาก 5.60 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 17.43เท่า, P/B เท่ากับ 4.62 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 276,782 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 145 บาท เพิ่มขึ้น 23.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 19.3% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 12.26เท่า, P/B เท่ากับ 0.57 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

 1. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 287,746 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 51.25 บาท เพิ่มขึ้น 8 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 18.5% จาก 43.25 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 12.96เท่า, P/B เท่ากับ 1.85 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

 1. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,696 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 70.5 บาท เพิ่มขึ้น 10.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 18% จาก 59.75 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 11.05เท่า, P/B เท่ากับ 1.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

 1. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,275 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 29.25 บาท เพิ่มขึ้น 4 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 15.8% จาก 25.25 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 6.49เท่า, P/B เท่ากับ 0.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

 1. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,263 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 35.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 14.4% จาก 31.25 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 2.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

 1. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,290 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 10.9 บาท เพิ่มขึ้น 1.35 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 14.1% จาก 9.55 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 7.63เท่า, P/B เท่ากับ 1.09 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

.

 1. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 528,008 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 133 บาท เพิ่มขึ้น 15 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 12.7% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 13.59เท่า, P/B เท่ากับ 1.29 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 604,257 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 51.5 บาท เพิ่มขึ้น 5.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 12.6% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 93.38เท่า, P/B เท่ากับ 6.78 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 171,459 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 66.5 บาท เพิ่มขึ้น 7.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 12.2% จาก 59.25 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 29.17เท่า, P/B เท่ากับ 6.71 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

 1. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 168,144 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 32.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 12.2% จาก 28.75 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.11 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

 1. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,226 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 42.25 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 11.9% จาก 37.75 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 10.54เท่า, P/B เท่ากับ 0.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

 1. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 116,510 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 9.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.95 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.8% จาก 8.80 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 16เท่า, P/B เท่ากับ 2.43 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

 1. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,000 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 15.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.4 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.9% จาก 14.10 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 42.24เท่า, P/B เท่ากับ 5.25 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dFil1b

.

 1. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 122,763 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 154.5 บาท เพิ่มขึ้น 13.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.6% จาก 141.00 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 158.32เท่า, P/B เท่ากับ 7.4 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

 1. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 579,410 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 64.5 บาท เพิ่มขึ้น 5.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.3% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 58.8เท่า, P/B เท่ากับ 6.03 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

 1. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 201,255 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 14.4 บาท เพิ่มขึ้น 1.2 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.1% จาก 13.20 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 10.02เท่า, P/B เท่ากับ 0.57 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

❗ หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #Outperform #ผลตอบแทน #กลุ่มธนาคาร #กลุ่มแบงค์ #กำไรสทุธิ #หุ้นปันผล #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *