สำรวจหุ้นสวนตลาด 20 อันดับแรก กลุ่ม SET100
ผลตอบแทนราคาสูงสุด ในรอบครึ่งแรกของปี 2565

สำรวจหุ้นสวนตลาด 20 อันดับแรก กลุ่ม SET100ผลตอบแทนราคาสูงสุด ในรอบครึ่งแรกของปี 2565

แม้ในภาพรวมตลาดหุ้นในบ้านเราจะปรับตัวลดลง ในครึ่งปีแรก 2565 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับตลาดทั่วโลก

.

ซึ่งโพสที่แล้ว ผมได้สรุปมูลค่าตลาดของหมวดธุรกิจ 10 อันดับแรก ที่ลดลงมากสุด ตามดัชนี SET ที่ปรับตัวลง

.

ในส่วนโพสนี้จะชวนมาสำรวจหุ้นสวนตลาด ที่อยู่ในกลุ่ม SET100 ที่แม้ตลาดในภาพรวมจะปรับตัวลดลง โดยดัชนี SET100 ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2565 ปิดที่ 2,158.78 จุด ลดลง -4.7% จากต้นปี ที่ 2,265.16 จุด

.

แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อมาสำรวจลึกเข้าไปในหุ้นที่อยุ่ในกลุ่ม กลับพบว่ามีหลายตัวที่ ผลตอบแทนราคาสามารถปรับเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในรอบครึ่งปีแรกนี้

.

โดยจากหุ้นทั้งหมด 100 ตัว ในกลุ่ม สามารถปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 34 ตัว (สูงสุด +58%) และปิดปรับตัวลดลง 62 ตัว (ต่ำสุด -52%) ที่เหลือราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับต้นปี

.

ไปดูกันครับว่า หุ้นสวนตลาด 20 อันดับแรก กลุ่ม SET100 จะมีอะไรบ้าง

.
.

.

1. ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,146 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 11.6 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 57.8% จาก 7.35 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 5.26เท่า, P/B เท่ากับ 1.58 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,063 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 43.75 บาท เพิ่มขึ้น 12.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 40% จาก 31.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.31 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 649,093 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 163.5 บาท เพิ่มขึ้น 45.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 38.6% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 16.84เท่า, P/B เท่ากับ 1.54 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 143,079 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 180 บาท เพิ่มขึ้น 39 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 27.7% จาก 141.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 77.22เท่า, P/B เท่ากับ 7.94 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.78%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

5. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,062 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 32 บาท เพิ่มขึ้น 6.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 26.7% จาก 25.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 4.38เท่า, P/B เท่ากับ 0.73 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

6. SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 52,898 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 12.2 บาท เพิ่มขึ้น 2.4 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 24.5% จาก 9.80 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 6.59เท่า, P/B เท่ากับ 1.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

7. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 180,067 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 34.25 บาท เพิ่มขึ้น 5.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 19.1% จาก 28.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 2.75 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

8. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 85,253 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 12.6 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 18.9% จาก 10.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 4.55เท่า, P/B เท่ากับ 0.99 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

9. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 216,629 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 15.5 บาท เพิ่มขึ้น 2.3 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 17.4% จาก 13.20 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.68เท่า, P/B เท่ากับ 0.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

10. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,014,285 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 71 บาท เพิ่มขึ้น 10 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 16.4% จาก 61.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 9.65 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

.

11. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,337 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 5.7 บาท เพิ่มขึ้น 0.7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 14% จาก 5.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.64เท่า, P/B เท่ากับ 1.82 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.40%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

12. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 111,250 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 76.25 บาท เพิ่มขึ้น 7.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 11.3% จาก 68.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 74.69เท่า, P/B เท่ากับ 4.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

13. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 268,095 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 47.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.4% จาก 43.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.64เท่า, P/B เท่ากับ 1.48 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

14. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 212,593 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.2% จาก 32.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 243.17เท่า, P/B เท่ากับ 3.62 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

15. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 254,831 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 133.5 บาท เพิ่มขึ้น 12 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.9% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.5เท่า, P/B เท่ากับ 0.51 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.62%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

16. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 397,300 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 25 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 39.57เท่า, P/B เท่ากับ 4.55 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

17. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 68,730 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 40.25 บาท เพิ่มขึ้น 3 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 8.1% จาก 37.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 23.43เท่า, P/B เท่ากับ 1.51 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.39%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5ezFU

.

18. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 272,646 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 60.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 7.5% จาก 56.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 48.14เท่า, P/B เท่ากับ 3.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.99%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

19. MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,235 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 21.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 7.5% จาก 20.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 11.15เท่า, P/B เท่ากับ 2.63 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39LBKfB

.

20. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 158,084 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย. (30/6/2565) ปิดที่ 4.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.3 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 6.5% จาก 4.64 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 74.35เท่า, P/B เท่ากับ 1.95 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

❗หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นset100 #หุ้นเด้ง #หุ้นซิ่ง #ดัชนีSET #ผลตอบแทน #ครึ่งปีแรก #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *