สำรวจ 11 หุ้นเดินเรือ แตกทัพ จมดิ่ง ในช่วง 2 เดือน

สำรวจ 11 หุ้นเดินเรือ แตกทัพ จมดิ่ง ในช่วง 2 เดือน

ช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา หุ้นในกลุ่มเดินเรือปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยางโดดเด่น ทั้งในเรื่องยอดการส่งออกในประเทศที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ที่สำคัญค่าระวางเรือ (BDI) ที่เป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในกลุ่มนี้ ก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มเดินเรือมีการเทรดกันอย่างคึกคัก

.

ซึ่งจะสังเกตได้ว่าจากหุ้นในกลุ่มทั้ง 11 ตัว ส่วนใหญ่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงจากสิ้นปี 63 และมีถึง 5 ตัวที่ราคาปรับตัวมากกว่า 100%

.

แต่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ค่าระวางเรือ เริ่มปรับตัวลดลงจนมาถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ลดลงอย่างหนัก ทำให้หุ้นเดินเรือแตกทัพ ปรับตัวลดลงยกแผง โดยเฉพาะเรือธงอย่าง RCL-PSL-TTA ที่จมดิ่ง ลดฮวบกว่า 20%-30% ในช่วงไม่ถึง 2 เดือน

.

โพสนี้จึงจะมาสำรวจหุ้นเดินเรือทั้ง 11 หุ้นว่า ณ วันที่ 15/10/64 ราคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทั้งเทียบกับสิ้นปี 63 และเทียบสิ้นเดือน ส.ค. 64 (หรือในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา) อีกทั้ง ราคาสูงสุดที่เคยวิ่งไปได้อยู่ที่เท่าไหร่กันบ้าง

.

(ข้อมูลเรียงตามลำดับ หุ้นที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาลดลงมากสุดในรอบสองเดือน)

.

.

 1. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,736.00 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 15-10-2564 ปิดที่ 39.5 บาท เพิ่มขึ้น 25.3 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 178.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค. (หรือในรอบสองเดือนที่ผ่านมา) ปรับตัวลดลง -20.00 บาท หรือลดลง -33.6% จาก 59.50 บาท / โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ทำราคาสูงสุดที่ 63.25 บาท ในวันที่ 19/8/64
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 4.28 เท่า, PB เท่ากับ 2.1 เท่า และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 40.78%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

 1. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,958.00 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 15-10-2564 ปิดที่ 11.5 บาท เพิ่มขึ้น 5.85 บาท จาก 5.65 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 103.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค. (หรือในรอบสองเดือนที่ผ่านมา) ปรับตัวลดลง -5.10 บาท หรือลดลง -30.7% จาก 16.60 บาท / โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ทำราคาสูงสุดที่ 17.90 บาท ในวันที่ 26/8/64
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน, PB เท่ากับ 1.19 เท่า และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 7.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z1IQam

.

 1. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,444.00 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 15-10-2564 ปิดที่ 17.6 บาท เพิ่มขึ้น 10 บาท จาก 7.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 131.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค. (หรือในรอบสองเดือนที่ผ่านมา) ปรับตัวลดลง -5.50 บาท หรือลดลง -23.8% จาก 23.10 บาท / โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ทำราคาสูงสุดที่ 26.00 บาท ในวันที่ 25/8/64
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 22.74 เท่า, PB เท่ากับ 2.27 เท่า และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 36.11%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AD24EA

.

.

 1. B : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,988.00 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 15-10-2564 ปิดที่ 0.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.53 บาท จาก 0.41 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 129.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค. (หรือในรอบสองเดือนที่ผ่านมา) ปรับตัวลดลง -0.07 บาท หรือลดลง -6.9% จาก 1.01 บาท / โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ทำราคาสูงสุดที่ 1.16 บาท ในวันที่ 6/9/64
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 34.33 เท่า, PB เท่ากับ 1.84 เท่า และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 89.5%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3km5pCm

.

 1. PORT : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,603.00 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 15-10-2564 ปิดที่ 2.64 บาท ลดลง -0.16 บาท จาก 2.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -5.7% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค. (หรือในรอบสองเดือนที่ผ่านมา) ยังปรับตัวลดลง -0.18 บาท หรือลดลง -6.4% จาก 2.82 บาท / โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ทำราคาสูงสุดที่ 2.92 บาท ในวันที่ 4/8/64
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27.24 เท่า, PB เท่ากับ 1.14 เท่า และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 2.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ib00LR

.

 1. III : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,886.00 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 15-10-2564 ปิดที่ 11.3 บาท เพิ่มขึ้น 4.85 บาท จาก 6.45 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 75.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค. (หรือในรอบสองเดือนที่ผ่านมา) ปรับตัวลดลง -0.70 บาท หรือลดลง -5.8% จาก 12.00 บาท / โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ทำราคาสูงสุดที่ 13.20 บาท ในวันที่ 11/8/64
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.66 เท่า, PB เท่ากับ 4.56 เท่า และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 12.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3euipSz

.


.

 1. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,500.00 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 15-10-2564 ปิดที่ 6.6 บาท ลดลง -1.4 บาท จาก 8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -17.5% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค. (หรือในรอบสองเดือนที่ผ่านมา) ยังปรับตัวลดลง -0.40 บาท หรือลดลง -5.7% จาก 7.00 บาท / โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ทำราคาสูงสุดที่ 7.10 บาท ในวันที่ 30/8/64
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.11 เท่า, PB เท่ากับ 1.99 เท่า และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 27.27%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ

.

 1. ASIMAR : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 666.00 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 15-10-2564 ปิดที่ 2.58 บาท เพิ่มขึ้น 1.1 บาท จาก 1.48 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 74.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค. (หรือในรอบสองเดือนที่ผ่านมา) ปรับตัวลดลง -0.12 บาท หรือลดลง -4.4% จาก 2.70 บาท / โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ทำราคาสูงสุดที่ 2.90 บาท ในวันที่ 11/8/64
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 15.64 เท่า, PB เท่ากับ 1.51 เท่า และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 8.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wHhiFA

.

 1. VL : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,592.00 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 15-10-2564 ปิดที่ 1.99 บาท เพิ่มขึ้น 0.93 บาท จาก 1.06 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 87.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค. (หรือในรอบสองเดือนที่ผ่านมา) ปรับตัวลดลง -0.05 บาท หรือลดลง -2.5% จาก 2.04 บาท / โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ทำราคาสูงสุดที่ 2.26 บาท ในวันที่ 10/9/64
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 30.46 เท่า, PB เท่ากับ 1.97 เท่า และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 3.99%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36C145T

.

.

 1. AMA : บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,926.00 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 15-10-2564 ปิดที่ 5.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.3 บาท จาก 5.35 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค. (หรือในรอบสองเดือนที่ผ่านมา) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.25 บาท หรือลดลง 4.6% จาก 5.40 บาท / โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ทำราคาสูงสุดที่ 6.40 บาท ในวันที่ 20/9/64
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.8 เท่า, PB เท่ากับ 1.34 เท่า และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 5.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/30s9JYM

.

 1. JUTHA : บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 642.00 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 15-10-2564 ปิดที่ 1.52 บาท เพิ่มขึ้น 0.81 บาท จาก 0.71 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 114.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค. (หรือในรอบสองเดือนที่ผ่านมา) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.12 บาท หรือลดลง 8.6% จาก 1.40 บาท / โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ทำราคาสูงสุดที่ 1.85 บาท ในวันที่ 16/9/65
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน, PB เท่ากับ 6.08 เท่า และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ -9.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3koTjZ9

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นเดินเรือ

#หุ้นขนส่งทางเรือ

#การลงทุน

#iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *