สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุด
เปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565
ณ วันที่ 27/5/2565

สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุดเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565ณ วันที่ 27/5/2565

ใกล้จะหมดเดือน 5 แล้วนะครับ สถานการณ์การลงทุนตอนนี้ แม้ดัชนี SET จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง (ใขณะที่่ทำโพสนี้อยู่ที่ 1,653.6) หลังจากที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ในช่วงกลางเดือน พ.ค.65 ที่ผ่านมา จนหล่นไปเกือบจะหลุด 1580 จุดกันเลยทีเดียว

.

โดยดัชนี SET ณ วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 1,638.75 จุด ลดลง -1.1% จากต้นปีที่อยู่ที่ 1,657.62 จุด ซึ่งแม้ในภาพรวมตลาดเหมือนยังคงไม่ไปไหนจากต้นปี

.

แต่เมื่อมาส่องดู 20 อันดับหุ้นพี่ใหญ่ประจำตลาด (มูลค่าตลาดสูงสุด) มีหลายตัวที่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือตลาด (Outperform) สูงสุดถึง 40%

.

โพสนี้จึงจะมาสำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับต้นปี ที่ผ่านมา

.

.

1. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,071,112 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 37.5 บาท ลดลง -0.5 บาท หรือ ลดลง -1.3% จาก 38.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 10.57เท่า, P/B เท่ากับ 1.04 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

2. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 985,713 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 69 บาท เพิ่มขึ้น 8 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 13.1% จาก 61.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 9.41 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

3. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 657,033 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 165.5 บาท เพิ่มขึ้น 47.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 40.3% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 17.36เท่า, P/B เท่ากับ 1.59 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

4. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 648,316 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 218 บาท ลดลง -12 บาท หรือ ลดลง -5.2% จาก 230.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 24.38เท่า, P/B เท่ากับ 8.58 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

5. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 583,902 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 65 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.2% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 42.19เท่า, P/B เท่ากับ 5.44 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

6. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 560,258 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 47.75 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 4.4% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 59.39เท่า, P/B เท่ากับ 5.41 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.93%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

7. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 439,200 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 366 บาท ลดลง -20 บาท หรือ ลดลง -5.2% จาก 386.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 10.69เท่า, P/B เท่ากับ 1.21 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

8. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 410,389 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 329 บาท ลดลง -83 บาท หรือ ลดลง -20.1% จาก 412.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 53.14เท่า, P/B เท่ากับ 9.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

9. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 405,246 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 25.5 บาท เพิ่มขึ้น 2.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.9% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 40.36เท่า, P/B เท่ากับ 4.64 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.73%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

10. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 386,182 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 36.5 บาท ลดลง -5.5 บาท หรือ ลดลง -13.1% จาก 42.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 27.58เท่า, P/B เท่ากับ 1.33 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.36%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wqQLfY

.

.

11. SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 373,749 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 111 บาท ลดลง -16 บาท หรือ ลดลง -12.6% จาก 127.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.17เท่า, P/B เท่ากับ 0 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

12. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 347,106 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 146.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.2% จาก 142.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.98เท่า, P/B เท่ากับ 0.71 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

13. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 331,038 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 88.75 บาท ลดลง -7.25 บาท หรือ ลดลง -7.6% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 54.67เท่า, P/B เท่ากับ 9.81 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

14. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 324,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 27 บาท ลดลง 0 บาท หรือ ลดลง 0% จาก 27.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 28.63เท่า, P/B เท่ากับ 3.13 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

15. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 276,517 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 49.25 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 13.9% จาก 43.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.05เท่า, P/B เท่ากับ 1.56 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

16. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 272,646 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 60.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 7.5% จาก 56.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 48.14เท่า, P/B เท่ากับ 3.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.99%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

17. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 247,195 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 129.5 บาท เพิ่มขึ้น 8 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 6.6% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.26เท่า, P/B เท่ากับ 0.5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.73%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

18. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 244,579 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง -2.25 บาท หรือ ลดลง -6.3% จาก 35.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.05เท่า, P/B เท่ากับ 0.75 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.54%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra0KTG

.

19. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 237,184 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 55.25 บาท ลดลง -14 บาท หรือ ลดลง -20.2% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 30.34เท่า, P/B เท่ากับ 2.47 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

20. JTS : บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 233,131 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 27/5/2565 ปิดที่ 330 บาท เพิ่มขึ้น 199 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 151.9% จาก 131.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 759.38เท่า, P/B เท่ากับ 302.75 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3vdHuYH

.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นใหญ่ #มูลค่าตลาด #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *