สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุด
เปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565
ณ วันที่ 9/3/2565

สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุดเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565ณ วันที่ 9/3/2565

โพสนี้จะมาสรุปหุ้นมูลค่าตลาด (Market Cap) สูงสุด 20 อันดับแรก ว่าตั้งแต่ต้นต้นปี 2565 จนถึงวันที่ 9/3/2565 ที่สถานการณ์การลงทุนดูจะมีความผันผวน พี่เบิ้มเจ้าตลาดใหญ่ เขาออกอาการเป็นอย่างไรบ้าง

.

โดยมูลค่าตลาดรวมของพี่เบิ้มทั้ง 20 บริษัท ณ วันที่ 9/3/2565 อยู่ที่ 9.02 ล้านล้านบาท คิดเป็น 46% ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (19.43 ล้านล้านบาท)

.

ซึ่งจากข้อมูลสรุปดังกล่าว หุ้นที่ปรับตัวเพิ่มมากสุด คือ PTTEP มูลค่าตลาดที่ 5.80 แสนล้านบาท (พี่เทพเป็นพี่เบิ้มอันดับ 5 ในตลาด) โดยราคาปิดที่ 146 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นปีมาแล้ว 23.7%

.

ส่วนหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากสุด คือ DELTA มูลค่าตลาดที่ 4.25 แสนล้านบาท (พี่เดลเป็นพี่เบิ้มอันดับ 9 ในตลาด) โดยราคาปิดที่ 341 บาท ปรับตัวลดลงจากต้นปีมาแล้ว -17.2%

.

(ข้อมูลหุ้นเรียงลำดับตามมูลค่าตลาดสูงสุด)

.

.

1. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,106,816 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 38.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 2% จาก 38.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 10.14เท่า, P/B เท่ากับ 1.09 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

2. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 917,856 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 64.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 5.3% จาก 61.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 8.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

3. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 689,951 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 232 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 0.9% จาก 230.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 25.52เท่า, P/B เท่ากับ 8.41 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

4. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 592,885 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 66 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 11.9% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 45.66เท่า, P/B เท่ากับ 5.69 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

5. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 579,618 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 146 บาท เพิ่มขึ้น 28 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 23.7% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 14.55เท่า, P/B เท่ากับ 1.36 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.42%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

6. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 560,258 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 47.75 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 4.4% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 74.57เท่า, P/B เท่ากับ 5.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

7. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 446,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 372 บาท ลดลง -14 บาท หรือ ลดลง -3.6% จาก 386.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.66เท่า, P/B เท่ากับ 1.25 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

8. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 444,374 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 42 บาท ลดลง 0 บาท หรือ ลดลง 0% จาก 42.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 32.27เท่า, P/B เท่ากับ 1.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wqQLfY

.

9. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 425,357 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 341 บาท ลดลง -71 บาท หรือ ลดลง -17.2% จาก 412.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 64.24เท่า, P/B เท่ากับ 10.39 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

10. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 395,595 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 116.5 บาท ลดลง -10.5 บาท หรือ ลดลง -8.3% จาก 127.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 11.22เท่า, P/B เท่ากับ 0.91 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

.

11. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 390,943 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 24.6 บาท เพิ่มขึ้น 1.6 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 7% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 49.06เท่า, P/B เท่ากับ 4.64 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

12. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 377,908 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 159.5 บาท เพิ่มขึ้น 17.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 12.3% จาก 142.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.93เท่า, P/B เท่ากับ 0.79 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

13. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 315,185 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 84.5 บาท ลดลง -11.5 บาท หรือ ลดลง -12% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 52.74เท่า, P/B เท่ากับ 9.9 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.36%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

14. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 296,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 24.7 บาท ลดลง -2.3 บาท หรือ ลดลง -8.5% จาก 27.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 26.04เท่า, P/B เท่ากับ 2.99 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

15. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 257,694 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 135 บาท เพิ่มขึ้น 13.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 11.1% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.73เท่า, P/B เท่ากับ 0.52 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.60%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

16. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 251,935 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 34.25 บาท ลดลง -1.25 บาท หรือ ลดลง -3.5% จาก 35.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.56เท่า, P/B เท่ากับ 0.8 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra0KTG

.

17. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 247,710 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 77.25 บาท ลดลง -3 บาท หรือ ลดลง -3.7% จาก 80.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 23.05เท่า, P/B เท่ากับ 6.09 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

18. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 245,718 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 54.75 บาท ลดลง -1.75 บาท หรือ ลดลง -3.1% จาก 56.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 34.55เท่า, P/B เท่ากับ 3.38 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

19. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 242,829 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 43.25 บาท ลดลง 0 บาท หรือ ลดลง 0% จาก 43.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.24เท่า, P/B เท่ากับ 1.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

20. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 235,037 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 09/3/2565 ปิดที่ 54.75 บาท ลดลง -14.5 บาท หรือ ลดลง -20.9% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 29.25เท่า, P/B เท่ากับ 2.5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.


.❗ หมายเหตุ :

  1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นใหญ่ #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *