ส่องกำไรสุทธิ ปี 64 ของ 24 หุ้นโรงพยาบาล
และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเทียบกับต้นปี

ส่องกำไรสุทธิ ปี 64 ของ 24 หุ้นโรงพยาบาลและการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเทียบกับต้นปี

ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดต่อ หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล ก็มักจะได้รับผลกระทบในเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน อย่างเช่นที่ผ่านมา ทั้งโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1, EBOLA, MERS และ SARS ทำให้ทั้งรายได้และกำไรของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลปรับตัวสูง แต่ก็แค่ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 1-2 ไตรมาส (3-6 เดือน) และอาจจะแค่บางโรงพยาบาลเท่านั้น
.
แต่ล่าสุดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ต่อเนื่องยาวนานมากว่าสองปี โดยเฉพาะในปี 2564 ที่ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาค ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เข้ารับการรักษาจำนวนมาก อีกทั้งมาตรการจากทางภาครัฐที่ให้สิทธิรักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาล ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ทั่วประเทศต่างมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
.
และเมื่อทำการส่องกำไรสุทธิของทั้ง 24 หุ้นโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์ (รวมตลาด MAI) ต่างมีกำไรเติบโตขึ้น โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดเล็ก-กลาง ต่างมีกำไรเติบโตแบบพุ่งพรวดเกิน 100% หลายโรงพยาบาลด้วยกัน (มีเพียง NTV เท่านั้น ที่มีกำไรลดลง )
.
ซึ่งเมื่อดูกำไรสุทธิปี 64 โดยรวมของทั้ง 24 โรงพยาบาล อยู่ที่ 36,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 136% หรือเพิ่มขึ้น 20,786 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่อยู่ที่ 15,244 ล้านบาท
.
โดยโรงพยาบาลที่มีกำไรสุทธิปี 2564 มากสุด 5 อันดับแรก คือ

1 BDMS กำไรสุทธิ 7,936 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +10%)

2 BCH กำไรสุทธิ 6,846 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +457%)

3 CHG กำไรสุทธิ 4,204 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +380%)

4 RAM กำไรสุทธิ 4,193 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +230%)

5 VIBHA กำไรสุทธิ 1,805 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +288%)
.
โดยทั้ง 24 หุ้นโรงพยาบาล มีกำไรสุทธิ ดังนี้
(ข้อมูลเรียงตาม บริษัทที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิปี 2564 มากสุดไปต่ำสุด)
.

.

1. IMH : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,515 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 422.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,645.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.97 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 21 บาท เพิ่มขึ้น 66.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.63 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.32 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hOXSJM

.

2. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 64,408 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,337.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,042.4% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.58 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 76 บาท เพิ่มขึ้น 104.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 48.16 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sXUSPt

.

3. WPH : บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,740 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 232.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 919.8% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.3872 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 2.9 บาท เพิ่มขึ้น 9.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.49 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.78 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Ybqp2u

.

4. VIH : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,650 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,255.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 573.8% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.2 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 9.9 บาท ลดลง -11.6% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 4.5 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.18 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iXhyNe

.

5. KDH : บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,502 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 37.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 519.8% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.95 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 77.5 บาท ลดลง -6.6% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 39.8 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.96 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36pTbnR

.

6. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,366 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 6,846.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 456.9% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.75 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 21.4 บาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.8 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

7. NEW : บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 490 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 8.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 435.0% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.88 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 49 บาท ลดลง -2.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 55.99 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.33 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DfWI48

.

8. M-CHAI : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,024 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 386.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 407.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 24.16 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 314 บาท เพิ่มขึ้น 4.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.99 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.6 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33eZTLh

.

9. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,120 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 4,204.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 379.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.382 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 3.92 บาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.26 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.68 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

10. EKH : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,440 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 344.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 378.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.5773 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 7.4 บาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.87 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3comWGf

.

11. RPH : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,413 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 402.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329.4% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.74 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 6.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.47 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.03 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lkhXKZ

.

12. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,901 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,395.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 299.0% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.7 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 14 บาท เพิ่มขึ้น 7.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 20.65 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fAsEV4

.

.

13. VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,668 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,805.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 287.8% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.133 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 2.48 บาท ลดลง -6.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.65 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.76 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YgFjnW

.

14. AHC : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,563 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 258.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258.0% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.72 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 17.1 บาท เพิ่มขึ้น 6.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.92 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pjxiuw

.

15. RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 51,600 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 4,192.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229.8% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 3.49 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 43 บาท เพิ่มขึ้น 8.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.31 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LXGPZU

.

16. LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,176 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 464.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.65 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 5.8 บาท ลดลง -1.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.99 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.46 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35EGYrf

.

17. RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,600 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,011.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 3.37 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 32 บาท ลดลง -2.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.47 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.9 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oedqHH

.

18. PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,910 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 79.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.022 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 4.44 บาท ลดลง -6.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 213.04 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.72 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iThJXZ

.

19. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,621 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 292.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.4% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 2.64 บาท ลดลง -13.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 36.36 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.56 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36eYXVR

.

20. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,514 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 249.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.32 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 12.1 บาท เพิ่มขึ้น 10.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 38.18 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iTixMv

.

21. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 405,246 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 7,936.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.0% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.5 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 25.5 บาท เพิ่มขึ้น 10.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 51.06 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.83 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

22. SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,600 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,491.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 14.91 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 396 บาท ลดลง -1.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.55 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iMiodD

.

23. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 128,374 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,215.68 ล้านบาท ลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.53 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 161.5 บาท เพิ่มขึ้น 14.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 105.72 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.44 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

24. NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,760 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 159.37 ล้านบาท ลดลง -31.0% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/3/2565 อยู่ที่ 36 บาท ลดลง -5.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 36.14 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3JilLWs

.


❗ หมายเหตุ

  1. ที่จริงยังมีหุ้นโรงพยาบาลไทยนครินทร์ (TNH) อีก 1 ตัว ที่อยู่ในตลาด MAI แต่เนื่องจากมีการปิดงบประจำปี ไม่ตรงกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม ผมจึงไม่ได้นำมารวมไว้ และเมื่อดูผลกำไรสุทธิล่าสุด 6 เดือนแรกของปี 2565 (ส.ค.64-ม.ค.65) อยู่ที่ 260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117% จากช่วงเดียวกันของปี 63 *TNH มีรอบงบประจำปี คือเดือน ส.ค.-ก.ค.

2. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂
.
Reference : set.or.th,

หุ้นประกัน #กำไรสุทธิ #กำไรสุทธิต่อหุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *