ส่องผลการดำเนินงาน Q1 2564 12 หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาฯ

ส่องผลการดำเนินงาน Q1 2564 12 หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาฯ

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นอีกช่วงที่เราอยู่ในภาวะวิกฤตโควิด หลายบริษัทต่างได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตดังกล่าว แต่หนึ่งกลุ่มที่เมื่อส่องดูผลการดำเนินงาน กลับมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของรายได้และกำไร สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม นั่นคือ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

.

โดยเมื่อส่องดูผลการดำเนินงานของ 12 หุ้นในกลุ่มนี้ ที่เป็นรายหลัก ๆ ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 8 บริษัท และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 7 บริษัท

.

🎯 ข้อสังเกตุ

1. โดยส่วนใหญ่เกือบทุกบริษัทจะมียอดขายจากโครงการในแนวราบ (บ้านจัดสรร) เพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะเกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากวิกฤตที่เกิดขึ้น

2. หลายบริษัทมีอัตราการเติบโตของกำไรสูงกว่ารายได้ เนื่องจาก การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว

.

ลองไปดู 12 หุ้นในกลุ่มนี้กันว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 และราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจากบริษัทที่มีรายได้ใน Q1 2564 สูงสุด)

.

1. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 9,225.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70% หรือเพิ่มขึ้น 3,813.73 ล้านบาท จาก 5,412.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการในแนวราบ (บ้านจัดสรร)

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 1,402.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127% หรือเพิ่มขึ้น 784.3 ล้านบาท จาก 618.46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 8.6 บาท เพิ่มขึ้น 1.35 บาท จาก 7.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 18.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 6.41 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

2. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 8,064.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% หรือเพิ่มขึ้น 1,007.4 ล้านบาท จาก 7,056.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการในแนวราบ (บ้านจัดสรร)

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 1,744.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% หรือเพิ่มขึ้น 400.42 ล้านบาท จาก 1,343.99 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 8.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.7 บาท จาก 7.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.46 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

3. PSH : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 6,897.21 ล้านบาท ลดลง 4% หรือลดลง 278.48 ล้านบาท จาก 7,175.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว ซึ่งรายได้ลดลงจากโครงการอาคารชุดที่ลดลง

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 606.14 ล้านบาท ลดลง 34% หรือลดลง 315.71 ล้านบาท จาก 921.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิลดลงจากรายได้จากการขายที่ลดลง

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 12.8 บาท เพิ่มขึ้น 0.3 บาท จาก 12.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.11 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 7.5%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bxSGrI

.

4. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 6,826.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% หรือเพิ่มขึ้น 299.64 ล้านบาท จาก 6,526.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากจากการขายโครงการมิกซ์โปรดักส์และโครงการบ้านเดี่ยว

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 384.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 521% หรือเพิ่มขึ้น 322.17 ล้านบาท จาก 61.89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการขายโครงการ อีกทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 1.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.23 บาท จาก 0.81 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 28.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.24 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XApo3z

.

5. SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 3,965.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% หรือเพิ่มขึ้น 651.99 ล้านบาท จาก 3313.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากการโครงการในแนวราบ (บ้านจัดสรร)

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 416.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% หรือเพิ่มขึ้น 116.2 ล้านบาท จาก 300.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.1 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 3.12 บาท เพิ่มขึ้น 0.34 บาท จาก 2.78 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 12.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 6.88 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LlBzPs

.

6. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 3,869.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% หรือเพิ่มขึ้น 1,460.98 ล้านบาท จาก 2,408.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากการโครงการในแนวราบ (บ้านจัดสรร) และแนวดิ่ง (คอนโด)

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 825.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% หรือเพิ่มขึ้น 229.95 ล้านบาท จาก 595.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.34 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 9.2 บาท เพิ่มขึ้น 1.65 บาท จาก 7.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.48 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.27%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

7. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 3,602.52 ล้านบาท ลดลง 0.5% หรือลดลง 18.1 ล้านบาท จาก 3,620.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 741.08 ล้านบาท ลดลง 1% หรือลดลง 8.88 ล้านบาท จาก 749.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย เนื่องจากรายได้ที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

หมายเหตุ แม้ SPALI จะมีกำไรสุทธิลดลง แต่มีกำไรต่อหุ้นที่เพิ่ม (EPS) ขึ้นจาก 0.36 มาเป็น 0.38 หรือเพิ่มขึ้น 6.9% เนื่องจากบริษัทมีการซื้อหุ้นคืน

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 20.5 บาท ลดลง 0 บาท จาก 20.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.39 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

8. NOBLE : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 2,682.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% หรือเพิ่มขึ้น 514.05 ล้านบาท จาก 2168.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากการโครงการในแนวราบ (บ้านจัดสรร) และแนวดิ่ง (คอนโด)

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 484.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% หรือเพิ่มขึ้น 73.09 ล้านบาท จาก 410.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 9 บาท เพิ่มขึ้น 0.73 บาท จาก 8.27 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 6.57 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 9.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mm2Vmt

.

9. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 2,094.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% หรือเพิ่มขึ้น 145.22 ล้านบาท จาก 1,948.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากการโครงการในแนวราบ (บ้านจัดสรร)

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 431.09 ล้านบาท ลดลง 16% หรือลดลง 79.98 ล้านบาท จาก 511.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจโรงแรมลดลงอย่างมีนัย และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 2.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท จาก 2.32 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.01 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

10. LALIN : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 1,527.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% หรือเพิ่มขึ้น 269.63 ล้านบาท จาก 1257.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากการดําเนินกลยุทธ์อยางถูกต้องของบริษัท โดยเน้นกลุ่มลูกค้า Real Demand รวมทั้งการบริหารงานด้านการขายและตลาดได้ดี โดยพัฒนาและนําเสนอสินค้าทีตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 319.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% หรือเพิ่มขึ้น 72.55 ล้านบาท จาก 247.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 10.3 บาท เพิ่มขึ้น 2.95 บาท จาก 7.35 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 40.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.15 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 6.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35CjxPD

.

11. LPN : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 1426.6 ล้านบาท ลดลง 23% หรือลดลง 423.68 ล้านบาท จาก 1,850.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว ซึ่งรายได้ลดลงจากการโครงการในแนวดิ่ง (คอนโด)

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 122.86 ล้านบาท ลดลง 43% หรือลดลง 94.02 ล้านบาท จาก 216.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิลดลงจากรายได้ที่ลดลง

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 5.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.39 บาท จาก 4.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.25 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 27.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qkEM0t

.

12. SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

– รายได้ Q1/2564 เท่ากับ 902.35 ล้านบาท ลดลง 7% หรือลดลง 64.42 ล้านบาท จาก 966.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว ซี่งรายได้ลดลงจากโครงการในแนบดิ่ง (คอนโด) และกล่มธุรกิจเช่าและบริการ

– กำไรสุทธิ Q1/2564 เท่ากับ 229.32 ล้านบาท ลดลง 0.4% หรือลดลง 0.96 ล้านบาท จาก 230.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิลดลงจากรายได้ที่ลดลง

– โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 4.6 บาท เพิ่มขึ้น 1.16 บาท จาก 3.44 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.86 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 6.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33QXzrx

.

.
❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนหรือผลการดำเนินงานจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂
.

Reference
– https://www.set.or.th

.

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *