ส่อง 28 หุ้น SET100 กำไรปี 2563 โตมากกว่า 10%

ส่อง 28 หุ้น SET100 กำไรปี 2563 โตมากกว่า 10%

หลังจากที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ต่างประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ที่ถือเป็นอีกปีแห่งวิกฤตจากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยแม้ภาพรวมหลายธุรกิจต่างได้รับผลกระทบ ทำให้ผลกำไรสุทธิลดลง บางบริษัทถึงขั้นขาดทุนเลยก็มี

.

แต่ครั้งนี้เราจะมาส่องหุ้นในกลุ่ม SET100 กันว่า มีหุ้น (บริษัท) ไหนบ้างนะ ที่กำไรโตโดดเด่น (มากกว่า 10%) สวนกระแส

.

นอกจากนี้ทางแอดยังเพิ่มมิติของราคาหุ้น, PE, %ปันผล และ %การเพิ่มลดของราคาปิดวันที่ 17-3-2564 เทียบกับสิ้นปี 2563 ในแต่ละหุ้น เพื่อให้ได้เห็นภาพการลงทุนประกอบกันไปด้วย เพราะหุ้นที่แม้ผลการดำเนินงานดี กำไรเติบโต ตอนนี้อาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีในการลงทุนเสมอไปนะครับ

.

(ข้อมูลเรียงลำดับตาม %การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิปี 2563 เทียบกับปี 2562)

.

1. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 7101.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4141.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 140% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 2959.96 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น DELTA วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 321 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลง 33.95% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 56.38 เท่า และอัตราปันผลที่ 1%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1507.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 692.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 85% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 815.31 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น ACE วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 3.56 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลง 2.2% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 24.03 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 7508.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3447.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 85% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 4060.8 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น GPSC วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 75.25 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 2.03% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 28.26 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 6246.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2430.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 64% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 3815.88 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น TU วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 14.4 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 5.88% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 10.74 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.9%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

5. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 3412.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1265.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 59% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 2147.33 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น GUNKUL วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 3.66 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 45.24% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 9.42 เท่า และอัตราปันผลที่ 5.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

6. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1047.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 365.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 54% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 681.36 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น JMT วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 46 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 27.78% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 43.77 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

7. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1533.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 509.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 50% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 1023.39 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น PRM วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 7.75 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลง 3.13% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 12.64 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

8. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 797.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 264.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 49% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 533.85 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น JMART วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 39 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 95% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 45.18 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

9. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 519.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 47% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 352.78 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น RBF วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 16.1 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 73.12% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 62.04 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

10. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 528.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 45% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 363.34 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น RS วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 25.75 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 48.84% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 46.68 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

11. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 26022.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7566.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 41% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 18455.81 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น CPF วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 30.5 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 14.02% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 9.86 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

12. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 3525.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1018.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 41% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 2506.46 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น CBG วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 136 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 18.78% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 38.58 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

.

13. TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 10112.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2889.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 40% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 7222.48 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น TMB วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 1.24 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 14.81% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 11.82 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rB5JO7

.

14. TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 38% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 507.23 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น TQM วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 124.5 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลง 7.43% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 53.21 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30RV4Dg

.

15. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 4226.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1159.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 38% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 3067.51 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น AP วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 8.15 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 12.41% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 6.06 เท่า และอัตราปันผลที่ 5.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

16. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 3702.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 733.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 25% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 2968.93 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น BPP วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 19.1 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 26.49% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 15.72 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.39%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

17. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 876.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 24% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 705.24 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น CHG วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 2.96 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 20.33% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 37.14 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

18. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 5213.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 976.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 23% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 4237.47 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น MTC วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 68.75 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 16.53% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 27.96 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.53%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

19. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1490.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 274.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 23% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 1216.32 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น COM7 วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 58.75 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 50.64% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 47.29 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.66%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

20. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1392.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 254.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 22% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 1138.52 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น MEGA วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 36.5 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 2.1% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 22.85 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.54%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

21. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 6425.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1166.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 22% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 5258.21 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น BTS วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 9.4 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 1.08% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 19.26 เท่า และอัตราปันผลที่ 5.1%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

22. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1060.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 22% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 869.35 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น EPG วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 9.2 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 29.58% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 24.28 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.42%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

.

23. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1894.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 333.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 21% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 1560.68 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น PTG วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 20.4 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 28.3% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 17.99 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.42%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

24. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1126.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 21% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 934.49 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น KCE วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 57.25 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 37.95% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 59.86 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

25. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 4508.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 751.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 20% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 3756.49 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น SAWAD วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 82.5 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 25.48% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 25.13 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

26. TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1655.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 17% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 1410.53 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น TVO วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 32 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลง 5.19% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 15.63 เท่า และอัตราปันผลที่ 5.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JoBqtd

.

27. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 3591.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 468.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 15% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 3123.28 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น TASCO วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 20.5 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 17.14% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 9 เท่า และอัตราปันผลที่ 7.84%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU86PD

.

28. GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1351.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 13% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 1195.45 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น GFPT วันที่ 17-3-2564 ปิดที่ 12.4 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลง 12.68% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 11.5 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.61%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3bThqKL

.

หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *