เก็บเงิน 1,000 บาท/เดือน แล้วเอาไปลงทุน 1 ปี คุณจะได้เท่าไหร่ ?

เก็บเงิน 1,000 บาท/เดือน แล้วเอาไปลงทุน 1 ปี คุณจะได้เท่าไหร่ ?

การลงทุนผมว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรา เพราะแทบจะเป็นธรรมชาติของคน ที่อยากให้เงินที่ตัวเองเก็บไว้งอกเงย (โดยที่เราเหนื่อยน้อยที่สุด) โพสนี้จึงอยากมาให้ไอเดียสำหรับคนที่มีเงินเก็บ แล้วอยากลงทุน ว่าจะสามารถต่อยอดอะไรได้บ้าง

โดยกำหนดให้คุณเก็บเงิน 1,000 บาทต่อเดือน (จะมาจากเงินเดือนหรือจากธุรกิจของคุณก็ได้) ต่อเนื่อง 12 เดือน จะได้ 12,000 บาท แล้วนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนตามรูปแบบต่าง ๆ ตามที่คุณชอบ หรือคุณถนัด ซึ่งแต่ละวิธีก็จะได้ผลลัพธ์ของเงินลงทุนแตกต่างกัน ดังนี้

(ไล่ตั้งแต่ %ผลตอบแทนน้อยสุดไปมากสุด)

กลุ่มแรก เป็นพวกความเสี่ยงต่ำ

1⃣ หยอดปุก นอนกอดไว้

คล้ายกับการเก็บเงินในสมัยก่อน ที่เอาไว้ในไหแล้วไปฝังดิน ซึ่งพอครบ 1 ปี เงินของคุณก็จะมี 12,000 บาทเท่าเดิม ไม่ได้ผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

2⃣ ฝากออมทรัพย์

ถ้าคุณเลือกวิธีนี้ จะมี %ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 0.5% ซึ่งพอครบ 1 ปี เงินของคุณก็จะเท่ากับ 12,060 บาท หรือ เงินเพิ่มขึ้นมา 60 บาท

3⃣ ฝากประจำ

ถ้าคุณเลือกวิธีนี้ จะมี %ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 2% ซึ่งพอครบ 1 ปี เงินของคุณก็จะเท่ากับ 12,240 บาท หรือ เงินเพิ่มขึ้นมา 240 บาท

กลุ่มสอง เป็นพวกความเสี่ยงกลาง ๆ

4⃣ กองทุนรวมตราสารหนี้ / หุ้นกู้

ถ้าคุณเลือกวิธีนี้ จะมี %ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 5% ซึ่งพอครบ 1 ปี เงินของคุณก็จะเท่ากับ 12,600 บาท หรือ เงินเพิ่มขึ้นมา 600 บาท

5⃣ กองทุนรวมหุ้นไทย, ทองคำ

ถ้าคุณเลือกวิธีนี้ จะมี %ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 10% ซึ่งพอครบ 1 ปี เงินของคุณก็จะเท่ากับ 13,200 บาท หรือ เงินเพิ่มขึ้นมา 1,200 บาท

กลุ่มสาม เป็นพวกความเสี่ยงสูง

6⃣ ลงทุนหุ้นในประเทศ

ถ้าคุณเลือกวิธีนี้ จะมี %ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 15% ซึ่งพอครบ 1 ปี เงินของคุณก็จะเท่ากับ 13,800 บาท หรือ เงินเพิ่มขึ้นมา 1,800 บาท

กลุ่ม เป็นพวกความเสี่ยงสูงมาก

7⃣ กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ

ถ้าคุณเลือกวิธีนี้ จะมี %ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 80% ซึ่งพอครบ 1 ปี เงินของคุณก็จะเท่ากับ 21,600 บาท หรือ เงินเพิ่มขึ้นมา 9,600 บาท

8⃣ Bitcoin

ถ้าคุณเลือกวิธีนี้ จะมี %ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 180% ซึ่งพอครบ 1 ปี เงินของคุณก็จะเท่ากับ 33,600 บาท หรือ เงินเพิ่มขึ้นมา 21,600 บาท

อย่างที่เขาบอกการลงทุนยิ่งเสี่ยงมาก ก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนที่สูง แต่ถึงยังงั้นก็ขอให้เลือกการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะกับเราด้วย จะได้ลงทุนไป เราก็ยังมีความสุขในการใช้ชีวิตควบคู่ไปด้วยนะครับ


สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *