เช็ค 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ที่มีอัตราปันผลสูงสุดเตรียมเก็บก่อนประกาศขึ้น XD (มาดูด้วยว่า ราคาเปลี่ยนแปลงจากต้นปีเท่าไหร่)

เช็ค 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ที่มีอัตราปันผลสูงสุดเตรียมเก็บก่อนประกาศขึ้น XD (มาดูด้วยว่า ราคาเปลี่ยนแปลงจากต้นปีเท่าไหร่)

หุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยู่ในจอเรดาร์ นักลงทุนสายปันผล ก็คือ กลุ่มโรงไฟฟ้า ด้วยความที่เป็นหุ้นที่มีผลการดำเนินงานค่อนข้างสม่ำเสมอและมั่นคง อีกทั้งมีการจ่ายปันผลมาอย่างต่อเนื่อง

.

ถึงแม้ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา จะเจอหลากหลายปัจจัยกดดัน ทำให้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้ามีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนอาจจะมองข้ามกลุ่มนี้ไปแล้ว

.

แต่ในปี 2567 นี้ หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าก็ยังเป็นอีกกลุ่มที่น่าลุ้น จาก 2 ประเด็นบวก คือ

1. ความคืบหน้าของแผนพลังงานชาติปี 2567 โดยจะมุ่งเน้นไปสู่พลังงานสะอาด ซึ่งแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2567) จะเป็นส่วนสำคัญของแผนนี้

2. แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง เป็นผลดีของหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า เพราะหุ้นในกลุ่มนี้ มีการลงทุนในการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องใช้เงินทุนมาจากการกู้ยืมเป็นจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจึงเป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายสำคัญ เพราะหลังจากที่เพิ่มขึ้นมามากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา หลังจากนี้ ที่ดอกเบี้ยมีมีทิศทางลดลง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงานให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

.

โพสนี้จึงได้พาไปเช็ค 23 หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 2/2/2567 ว่าโรงไหนมีอัตราปันผลมากสุด และราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วเมือ่เทียบกับต้นปี เพื่อเตรียมเก็บก่อนประกาศขึ้น XD กัน

.

โดยโรงไฟฟ้าที่มีอัตราปันผลมากสุด 5 อันดับแรก คือ

1. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,224 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 7.19% / โดยราคาปิดที่ 3.36 บาท ลดลง -1.2% หรือลดลง -0.04 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 3.40 บาท

2. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,986 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 6.97% / โดยราคาปิดที่ 12.30 บาท ลดลง -0.8% หรือลดลง -0.1 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 12.40 บาท

3. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,337 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 5.33% / โดยราคาปิดที่ 30.50 บาท ลดลง -3.2% หรือลดลง -1 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 31.50 บาท

4. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 70,283 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 4.94% / โดยราคาปิดที่ 133.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.3% หรือเพิ่มขึ้น 5.5 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 128.00 บาท

5. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,192 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 4.86% / โดยราคาปิดที่ 14.50 บาท ลดลง 0.0% หรือลดลง 0 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 14.50 บาท

.

ในส่วนโรงไฟฟ้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นปีมากสุด 5 อันดับแรก คือ

1. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 794 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 0.00% / โดยราคาปิดที่ 0.62 บาท เพิ่มขึ้น 21.6% หรือเพิ่มขึ้น 0.11 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 0.51 บาท

2. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,235 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 0.00% / โดยราคาปิดที่ 2.00 บาท เพิ่มขึ้น 17.6% หรือเพิ่มขึ้น 0.3 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 1.70 บาท

3. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,729 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 2.23% / โดยราคาปิดที่ 3.78 บาท เพิ่มขึ้น 16.0% หรือเพิ่มขึ้น 0.52 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 3.26 บาท

4. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,069 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 3.94% / โดยราคาปิดที่ 3.16 บาท เพิ่มขึ้น 12.9% หรือเพิ่มขึ้น 0.36 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 2.80 บาท

5. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 143,101 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 1.02% / โดยราคาปิดที่ 50.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.6% หรือเพิ่มขึ้น 2.25 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 48.50 บาท

.

และโรงไฟฟ้าที่ราคาปรับตัวลดลงมากสุด 5 อันดับแรกคือ

1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,466 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 0.00% / โดยราคาปิดที่ 2.44 บาท ลดลง -10.3% หรือลดลง -0.28 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 2.72 บาท

2. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 150,133 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 0.77% / โดยราคาปิดที่ 40.25 บาท ลดลง -9.0% หรือลดลง -4 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 44.25 บาท

3. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,565 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 4.23% / โดยราคาปิดที่ 8.20 บาท ลดลง -6.8% หรือลดลง -0.60 จากต้นปี ที่อยู่ที่ 8.80 บาท

4. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,337 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 5.33% / โดยราคาปิดที่ 30.50 บาท ลดลง -3.2% หรือลดลง -1 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 31.50 บาท

5. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,425 ล้านบาท]

มีอัตราปันผลปัจจุบันที่ 0.00% / โดยราคาปิดที่ 2.60 บาท ลดลง -2.3% หรือลดลง -0.06 บาท จากต้นปี ที่อยู่ที่ 2.66 บาท

.

ไปเช็คกันดูว่า ทั้ง 30 หุ้นโรงไฟฟ้าเป็นอย่างไรกันบ้าง

.

.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นโรงไฟฟ้า #หุ้นปันผล #ค่าFT #การลงทุน #หุ้นน่าสนใจ #iYomBizInspiration

.

ติดตาม iYom Biz Inspiration ในช่องทางอื่นๆ

ํYoutube : https://www.youtube.com/@iYomStocks

TikTok : https://www.tiktok.com/@iyom_bizinspiration

Facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Website : http://iyom-bizinspiration.com

Blockdit : https://www.blockdit.com/iyombizinspiration

และอย่าลืมกดติดตาม subscribe เพื่อไม่พลาด Content ดี เกี่ยวกับหุ้นและการลงทุนนะครับ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *