เช็คผลตอบแทนราคา 10 หุ้น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (15-1-2564)

เช็คผลตอบแทนราคา 10 หุ้น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (15-1-2564)

จากบทความ 8 หมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาด (Market Cap.) เพิ่มสูงกว่าตลาดรวม (Outperform) ณ วันที่ 15-1-2564 เทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา

โดยหมวดธุรกิจอันดับ 1 ที่ Outperform ตลาดที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมูลค่าตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 19.6% (ในขณะที่ทั้งตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 5% เท่านั้น) วันนี้เลยมาเจาะลึกทั้ง 10 หุ้นในหมวดนี้ ว่าใครเด่น ใครเด้ง โหดกันขนาดไหน

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด)

1⃣ SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 4.68 บาท เพิ่มขึ้นมา 2.02 บาท จาก 2.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 76% โดยมีค่า PE ถึง 133 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXXp8A

2⃣ HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS)

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 49.75 บาท เพิ่มขึ้นมา 10 บาท จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 25% โดยมีค่า PE เท่ากับ 23 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

3⃣ NEX : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก มีความเที่ยงตรงสูง ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า, ให้เช่ารถบัสโดยสารทางการเงิน, ลงทุนในบริษัทย่อย

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 5.2 บาท เพิ่มขึ้นมา 1 บาท จาก 4.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 24% โดยมีค่า PE เท่ากับ N/A

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38YzgdO

4⃣ KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 50.75 บาท เพิ่มขึ้นมา 9.25 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 22% โดยมีค่า PE เท่ากับ 60 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

5⃣ DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 580 บาท เพิ่มขึ้นมา 94 บาท จาก 486 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 19% โดยมีค่า PE เท่ากับ 123 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

6⃣ SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronics Manufacturing Service?EMS) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design House) โดยบริษัทฯ เริ่มดำเนินงานจากการรับจ้างประกอบแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาเมื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เป็นการมุ่งเน้นด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Turnkey Box-Build) และการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทงานระบบ (System-Build)

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 4.9 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.62 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 14% โดยมีค่า PE เท่ากับ 17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/39JHLZE

7⃣ CCET : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ในรูปแบบของ Electronics Manufacturing Services (EMS) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก 2 ประเภทคือ อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 2.4 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.24 บาท จาก 2.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 11% โดยมีค่า PE เท่ากับ 140 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3isItOT

8⃣ TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป รวมทั้งให้บริการจัดหาวัตถุดิบและจัดส่ง โดยให้บริการกับลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ สินค้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารไร้สายต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ สินค้าอุปโภคและบริโภค

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 1.08 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.03 บาท จาก 1.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 3% โดยมีค่า PE เท่ากับ N/A

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3paLlCJ

9⃣ METCO : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงและภาพ และอุปกรณ์อีเล็คโทรนิกส์สำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 200 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WHCCP

🔟 W : บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ มีการลงทุนใน 1) ธุรกิจอาหาร 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำประเภทไดโอดที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ 3) ธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media)

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 0.26 บาท ลดลง 0.01 บาท จาก 0.27 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือลดลง -4% โดยมีค่า PE N/A

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38UYSbC

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

Reference
– https://www.set.or.th /

.
.

#การลงทุน
#iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *