เช็คผลตอบแทนราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 17/2/2566 เทียบกับสิ้นปี 65

เช็คผลตอบแทนราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 17/2/2566 เทียบกับสิ้นปี 65

โพสนี้ลองมาเช็คผลตอบแทนราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ก่อนที่จะมีการประกาศงบประจำปี 2565 หรือรอบปิดงบ ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมากัน

.

โดยส่วนใหญ่จากทั้ง 23 ตัว ราคายังคงปรับตัวลดลง มีเพียง 5 หุ้น ที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสิ้นปี 65 คือ ETC (+9.2%) , TSM (+5.1%) , BGRIM (+1.9%) , MDX (0.9%), และ BPP (+0.6%)

.

ในส่วนหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากสุด 3 อันดับแรก คือ GUNKUL (-19.6%), EA (-13.7%) และ EP (-10%)

.

ตอนนี้ลองไปเช็คกันดีกว่าครับว่า ทั้ง 23 หุ้นโรงไฟฟ้า ผ่านมาเดือนกว่าๆ ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ที่ผานมา

.

.

1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,587 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 4.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.36 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 9.2% จาก 3.92 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 53.41เท่า, P/B เท่ากับ 3.32 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS

.

2. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,210 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 2.46 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 5.1% จาก 2.34 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 9.82เท่า, P/B เท่ากับ 0.81 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

3. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 105,579 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 40.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1.9% จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.35 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

4. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,112 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 4.44 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 0.9% จาก 4.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 14.89เท่า, P/B เท่ากับ 0.48 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

5. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,288 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 16.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 0.6% จาก 16.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 7.99เท่า, P/B เท่ากับ 0.97 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

6. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,189 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 1.71 บาท ลดลง -0.01 บาท  หรือ ลดลง -0.6% จาก 1.72 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 24.77เท่า, P/B เท่ากับ 1.11 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.

7. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,026 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 171.00 บาท ลดลง -1.5 บาท  หรือ ลดลง -0.9% จาก 172.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 23.19เท่า, P/B เท่ากับ 0.69 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.78%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

8. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 91,894 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 42.25 บาท ลดลง -0.5 บาท  หรือ ลดลง -1.2% จาก 42.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 11.28เท่า, P/B เท่ากับ 0.86 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

9. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,098 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 14.30 บาท ลดลง -0.2 บาท  หรือ ลดลง -1.4% จาก 14.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 6.71เท่า, P/B เท่ากับ 0.86 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Ktsw7T

.

10. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,056 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 3.34 บาท ลดลง -0.06 บาท  หรือ ลดลง -1.8% จาก 3.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 9.97เท่า, P/B เท่ากับ 0.89 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

11. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 636,523 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 54.25 บาท ลดลง -1 บาท  หรือ ลดลง -1.8% จาก 55.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 70.29เท่า, P/B เท่ากับ 5.95 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

12. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,377 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 4.02 บาท ลดลง -0.08 บาท  หรือ ลดลง -2% จาก 4.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 33.24เท่า, P/B เท่ากับ 1.2 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

13. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 200,201 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 71.00 บาท ลดลง -2 บาท  หรือ ลดลง -2.7% จาก 73.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 224.58เท่า, P/B เท่ากับ 1.91 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

14. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,889 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 7.20 บาท ลดลง -0.25 บาท  หรือ ลดลง -3.4% จาก 7.45 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 22.69เท่า, P/B เท่ากับ 0.96 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

15. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,376 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 4.62 บาท ลดลง -0.22 บาท  หรือ ลดลง -4.5% จาก 4.84 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

16. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,119 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 4.32 บาท ลดลง -0.24 บาท  หรือ ลดลง -5.3% จาก 4.56 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 14.12เท่า, P/B เท่ากับ 1.37 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

17. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,060 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 9.65 บาท ลดลง -0.55 บาท  หรือ ลดลง -5.4% จาก 10.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 10.91เท่า, P/B เท่ากับ 0.95 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

18. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,740 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 9.40 บาท ลดลง -0.6 บาท  หรือ ลดลง -6% จาก 10.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 8.9เท่า, P/B เท่ากับ 1.5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.11%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

19. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,033 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 2.46 บาท ลดลง -0.24 บาท  หรือ ลดลง -8.9% จาก 2.70 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 17.02เท่า, P/B เท่ากับ 1.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

20. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,410 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 0.60 บาท ลดลง -0.06 บาท  หรือ ลดลง -9.1% จาก 0.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 16.42เท่า, P/B เท่ากับ 0.82 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

21. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,544 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 3.80 บาท ลดลง -0.42 บาท  หรือ ลดลง -10% จาก 4.22 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 3.48เท่า, P/B เท่ากับ 0.93 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

22. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 312,388 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 83.75 บาท ลดลง -13.25 บาท  หรือ ลดลง -13.7% จาก 97.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 42.72เท่า, P/B เท่ากับ 8.54 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.36%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

23. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,484 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 17/2/2566 ปิดที่ 4.22 บาท ลดลง -1.03 บาท  หรือ ลดลง -19.6% จาก 5.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 11.26เท่า, P/B เท่ากับ 2.56 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นโรงไฟฟ้า #หุ้นน่าสนใจ #หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #การลงทุน #ผลการดำเนินงาน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *