เช็คมูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ ที่เพิ่มสูงสุด ณ สิ้น เม.ย.64 (Outperform)

เช็คมูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ ที่เพิ่มสูงสุด ณ สิ้น เม.ย.64 (Outperform)

ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนสำหรับ เม.ย. ที่ถือว่าเป็นเดือนที่เราเจอกับวิกฤตการระบาดของโควิดอีกครั้ง ที่ดูจะหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ยังไงก็ขอเอาใจช่วยให้ทุกคน ผ่านผ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะครับ

.

ในส่วนตลาดหลักทรัพย์ สรุป Performance ณ สิ้นวันทำการเดือน เม.ย. 2564 (30-4-2564) ที่ผ่านมา SET ปิดที่ 1,583.13 เพิ่มขึ้น 133.78 จุด หรือเพิ่มขึ้น 9.2% จากปิดสิ้นปี 2563 (1,449.35)

.

โดยมูลมูลค่าตลาด (Market Cap.) ปิดที่ 17.99 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1.63 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10 % จากปิดสิ้นปี 2563 (16.36 ล้านล้านบาท)

.

ซึ่งแม้มูลค่าตลาดโดยรวมจะปรับขึ้นสูงถึง 10% แต่ยังมีบางหมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาด เพิ่มสูงถึง 110% สูงกว่ามูลค่าตลาดโดยรวมมาก วันนี้จึงมาเช็คมูลค่าตลาดในหมวดธุรกิจ ที่ปรับตัวสูงสุด 10 อันดับแรก และยังเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดโดยรวม (Outperform) ด้วยครับ

.

(ตารางเรียงลำดับจาก %เพิ่มขึ้นสูงสุด)

.

  1. เหล็ก

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 เท่ากับ 97,138 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 110% หรือเพิ่มขึ้น 50,876 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 46,262 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 44.2 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : TSTH (+210%), GJS (+200%), INOX (+209%)

.

  1. กระดาษและวัสดุการพิมพ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 เท่ากับ 14,430 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 70.8% หรือเพิ่มขึ้น 5,980 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 8,450 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 13.3 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : UTP (+71%)

.

  1. ธุรกิจการเกษตร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 เท่ากับ 119,986 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 45.9% หรือเพิ่มขึ้น 37,765 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 82,221 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : STA (+78%), NER (+48%), TWPC (+46%)

.

  1. ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 เท่ากับ 20,444 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 32% หรือเพิ่มขึ้น 4,954 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 15,490 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : KYE (+18%), TSR (+56%), AJA (+142%)

.

  1. บรรจุภัณฑ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 เท่ากับ 327,188 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 31% หรือเพิ่มขึ้น 77,498 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 249,690 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 16.5 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : SCGP (+34%), PTL (+25%), TFI (+46%)

.

  1. เงินทุนและหลักทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 เท่ากับ 821,428 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 24.6% หรือเพิ่มขึ้น 162,168 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 659,260 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.4 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : KTC (+28%), SAWAD (+27%), BFIT (+76%)

.

  1. วัสดุก่อสร้าง

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 เท่ากับ 867,877 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 24% หรือเพิ่มขึ้น 167,952 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 699,925 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 14.4 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : SCC (+22%), EPG (+69%), SCCC (+34%)

.

  1. ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 เท่ากับ 152,033 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 22.4% หรือเพิ่มขึ้น 27,861 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 124,172 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.1 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : STGT (+16%), DDD (+22%), หุ้นใหม่เข้า KISS

.

  1. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 เท่ากับ 682,931 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 21.6% หรือเพิ่มขึ้น 121,470 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 561,461 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.4 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : IVL (30%), PTTGC (+16%), VNT (+21%)

.

  1. การท่องเที่ยวและสันทนาการ

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 เท่ากับ 100,353 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 19.1% หรือเพิ่มขึ้น 16,084 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 84,269 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 7.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CENTEL (34%), ERW (+28%), SHR (+23%)

.

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.Reference
– https://www.set.or.th /

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *