เช็คมูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ ที่เพิ่มสูงสุด ณ สิ้น ก.ค.64 (Outperform)

เช็คมูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ ที่เพิ่มสูงสุด ณ สิ้น ก.ค.64 (Outperform)

สรุป Performance ณ สิ้นวันทำการเดือน ก.ค. 2564 (30-7-2564) ที่ผ่านมา SET ปิดที่ 1,521.90 เพิ่มขึ้น 72.57 จุด หรือเพิ่มขึ้น 5.0% จากปิดสิ้นปี 2563 (1,449.35) แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (มิ.ย.2564) ปรับตัวลดลง 4.5%

.

โดยมูลมูลค่าตลาด ก.ค.2564 (Market Cap.) ปิดที่ 17.50 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1.14 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7% จากปิดสิ้นปี 2563 (16.36 ล้านล้านบาท) แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (มิ.ย.2564) ปรับตัวลดลง 4.1%

.

โพสนี้จึงจะมาเช็คมูลค่าตลาดในหมวดธุรกิจ ที่ปรับตัวสูงสุด 10 อันดับแรก และยังเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดโดยรวม (Outperform)

.

(ตารางเรียงลำดับจาก %เพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเที่ยบกับสิ้นปี 2563)

.

  1. เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 83,674 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 73.8% หรือเพิ่มขึ้น 35,522 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 48,152.00 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -3.5 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : TSTH (+145%), GJS (+100%), INOX (+167%)

.

  1. บรรจุภัณฑ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 377,816 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 52.4% หรือเพิ่มขึ้น 129,924 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 247,892.00 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8.4 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : SCGP (+67%), PTL (+8%), SITHAI (+120%)

.

  1. กระดาษและวัสดุการพิมพ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 11,960 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 41.5% หรือเพิ่มขึ้น 3,510 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 8,450.00 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -12.8 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : UTP (+42%)

.

  1. ธุรกิจการเกษตร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 110,621 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 34.5% หรือเพิ่มขึ้น 28,400 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 82,221.00 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.6 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : STA (+42%), NER (+85%), EE (+111%)

.

  1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 938,339 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 30.2% หรือเพิ่มขึ้น 217,581 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 720,758.00 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.9 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : DELTA (+20%), KCE (+90%), HANA (+92%)

.

  1. ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 19,425 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 21.2% หรือเพิ่มขึ้น 3,397 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 16,028.00 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -7.3 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : KYE (+12%), MODERN (+25%), AJA (+200%)

.

  1. การแพทย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 803,890 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 18.4% หรือเพิ่มขึ้น 124,708 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 679,182.00 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : BDMS (+8%), BCH (+93%), CHG (+72%)

.

  1. ยานยนต์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 74,827 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 16.7% หรือเพิ่มขึ้น 10,732 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 64,095.00 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -6.2 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : SAT (+26%), HFT (+61%), AH (+30%)

.

  1. บริการเฉพาะกิจ

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 17,305 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 16.5% หรือเพิ่มขึ้น 2,453 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 14,852.00 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -8 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : BWG (+45%), GENCO (+84%), SO (+25%)

.

  1. การท่องเที่ยวและสันทนาการ

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 97,369 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 15.5% หรือเพิ่มขึ้น 13,100 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 84,269.00 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -8.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CENTEL (+20%), ERW (+36%), SHR (+28%)

.
.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นOutperform
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *