เช็คราคา 10 หุ้น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สิ้นเดือน มี.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

เช็คราคา 10 หุ้น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สิ้นเดือน มี.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

จากโพสก่อนหน้าที่สรุปถึง มูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ ที่เพิ่มสูงสุด ณ สิ้น มี.ค.64 (Outperform) ซึ่งเกือบทุกหมวดธุรกิจ มีมูลค่าตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีทั้งสิ้น

.

โดยมีแค่หมวดธุรกิจเดียวที่ปรับตัวลดลง นั่นคือ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 เท่ากับ 5.2 แสนล้านบาท ลดลง 2 แสนล้านบาท หรือลดลงถึง 28% จาก 7.2 แสนล้านบาท ในสิ้นปี 63

.

โดยหุ้นที่ทำให้มูลค่าตลาดของกลุ่มนี้ ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลายคนน่าจะเดากันได้ นั่นคือ DELTA ที่ถือว่าเป็นหุ้นพี่เบิ้มใหญ่สุดในกลุ่ม เพราะมีมูลค่าตลาดใหญ่ประมาณ 3.6 แสนล้านบาท (หรือมีสัดส่วนถึง 70% ของทั้งกลุ่ม)

.

แต่ใครจะรู้ครับว่า หุ้นในกลุ่มนี้ที่เหลือ 8 หุ้น กลับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างโดดเด่น ชนะตลาดได้ทั้งหมด (ดัชนี SET +9.5%)

.

โพสนี้จึงจะมาเช็คดูกันว่า 10 หุ้น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด)

.

1. SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 4.42 บาท เพิ่มขึ้น 1.76 บาท จาก 2.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 66.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 45 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXXp8A

.

2. TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 1.69 บาท เพิ่มขึ้น 0.64 บาท จาก 1.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 61% โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3paLlCJ

.

3. NEX : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 6.3 บาท เพิ่มขึ้น 2.1 บาท จาก 4.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 50% โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38YzgdO

.

4. METCO : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 289 บาท เพิ่มขึ้น 89 บาท จาก 200 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 44.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 13 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WHCCP

.

5. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 55.25 บาท เพิ่มขึ้น 15.5 บาท จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 39% โดยมีค่า PE เท่ากับ 23 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

6. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 56 บาท เพิ่มขึ้น 14.5 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 34.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

7. SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 5.15 บาท เพิ่มขึ้น 0.87 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/39JHLZE

.

8. CCET : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 2.42 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท จาก 2.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 12% โดยมีค่า PE เท่ากับ 57 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3isItOT

.

9. W : บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 0.24 บาท ลดลง 0.03 บาท จาก 0.27 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 11.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38UYSbC

.

10. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 290 บาท ลดลง 196 บาท จาก 486 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 40.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 51 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published.