เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า สิ้นเดือน มี.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า สิ้นเดือน มี.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

มูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้ง 15 โรง ณ สิ้นเดือน มี.ค.2564 อยู่ที่ประมาณ 1.44 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 75,325 ล้านบาท หรือ 5.5% จาก 1.37 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563

.

แม้ในภาพรวมมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มนี้ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น น้อยกว่าตลาด (มูลค่าตลาดรวม +10.1%. ดัชนี SET +9.5%) แต่ก็มีหุ้นในกลุ่มบางตัวที่ปรับตัวสูงได้อย่างโดดเด่น เช่น GUNKUL, BPP, SSP, EA เป็นต้น

.

วันนี้เลยจะมาลองเช็คราคาทั้ง 15 หุ้นในในกลุ่มนี้กันว่า ตัวไหนไฟฟ้ายังสถิตย์อยู่บ้าง

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด)

.

1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 3.74 บาท เพิ่มขึ้น 1.22 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 48.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 10 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

2. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 20.1 บาท เพิ่มขึ้น 5 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

3. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 15.1 บาท เพิ่มขึ้น 3.5 บาท จาก 11.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 30.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 19 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

4. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 62 บาท เพิ่มขึ้น 12.75 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 44 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

5. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 4.88 บาท เพิ่มขึ้น 0.42 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 98 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

6. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 3.98 บาท เพิ่มขึ้น 0.34 บาท จาก 3.64 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 27 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

7. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 4.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท จาก 4.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 6.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 21 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

8. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 1.01 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท จาก 0.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 21 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

9. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 77 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 29 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

10. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 14.7 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 3.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 20 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

11. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 4.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 8 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

12. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 33.5 บาท ลดลง 0.75 บาท จาก 34.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 2.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 92 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

13. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 51.25 บาท ลดลง 1.75 บาท จาก 53 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 3.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

14. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 185.5 บาท ลดลง 7 บาท จาก 192.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 3.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

15. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 45.75 บาท ลดลง 2.75 บาท จาก 48.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 5.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 55 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *