เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ณ สิ้นเดือน ก.ค.2564 เทียบกับ สิ้นปี 63

เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ณ สิ้นเดือน ก.ค.2564 เทียบกับ สิ้นปี 63

มูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้ง 15 โรง ณ สิ้นเดือน ก.ค.2564 อยู่ที่ประมาณ 1.40 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 30,737 ล้านบาท หรือ 2.2% จาก 1.37 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563

.

แม้ในภาพรวมมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มนี้ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น น้อยกว่าตลาดรวม (มูลค่าตลาดรวม +7.0%. ดัชนี SET 5.0%) แต่ก็มีหุ้นในกลุ่มบางตัวที่ปรับตัวสูงได้อย่างโดดเด่น เช่น GUNKUL, EA, CKP และ BBP เป็นต้น

.

และเป็นที่น่าสังเกตุว่า ถ้าเทียบกับสิ้นเดือน มิ.ย.64 มีถึง 4 ตัวในกลุ่มที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้น คือ CKP, ACE, GPSC และ BCPG

.

โพสนี้เลยจะมาลองเช็คราคาทั้ง 15 หุ้นในในกลุ่มนี้กันว่า ตัวไหนไฟฟ้ายังสถิตย์อยู่บ้าง

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด เมื่อเทียบกับกับสิ้นปี 2563 )

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,215 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 4.64 บาท เพิ่มขึ้น 2.12 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 84.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.5 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,963 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 5.9 บาท เพิ่มขึ้น 1.44 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 32.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 55.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 221,935 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 59.5 บาท เพิ่มขึ้น 10.25 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -2.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 42.98 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,031 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 17.4 บาท เพิ่มขึ้น 2.3 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

 1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,677 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 12.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.9 บาท จาก 11.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -5.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.05 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

 1. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,686 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 3.9 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท จาก 3.64 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 31.14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

 1. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 216,414 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 76.75 บาท เพิ่มขึ้น 3 บาท จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27.39 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,578 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 14.6 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.72 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,960 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 4.4 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -0.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.04 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

 1. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,065 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 4.2 บาท ลดลง 0 บาท จาก 4.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -4.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 393,061 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 33.5 บาท ลดลง -0.75 บาท จาก 34.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.2% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 62.12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,888 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 0.91 บาท ลดลง -0.05 บาท จาก 0.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -5.2% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,026 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 171 บาท ลดลง -21.5 บาท จาก 192.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -11.2% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -2.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.25 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 102,973 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 39.5 บาท ลดลง -9 บาท จาก 48.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -18.6% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 38.07 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 61,625 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 42.5 บาท ลดลง -10.5 บาท จาก 53 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -19.8% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -7.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.78 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.
.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นโรงไฟฟ้า
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *