เช็คราคา 17 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้าเทียบกับ สิ้นปี 63 / สิ้นเดือน ส.ค.64

เช็คราคา 17 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้าเทียบกับ สิ้นปี 63 / สิ้นเดือน ส.ค.64

มูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้ง 17 โรง ณ วันที่ 17/9/2564 อยู่ที่ประมาณ 1.52 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 142,028 ล้านบาท หรือ 10.3% จาก 1.37 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563

.

แม้ในภาพรวมมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มนี้ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น น้อยกว่าตลาดรวมเล็กน้อยที่ 10.3% (มูลค่าตลาดรวม +12.6%. ดัชนี SET 12.0%) แต่ก็มีหุ้นในกลุ่มบางตัวที่ปรับตัวสูงได้อย่างโดดเด่น เช่น GUNKUL, EA, CKP, GULF และ BBP เป็นต้น

.

และถึงแม้เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ส.ค.64 หุ้นในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะย่อตัวลงบ้าง (มีเพิ่มขึ้น 2 ตัวคือ GUNKUL และ TPCH) เนื่องจาก ก่อนหน้ามีแรงซื้อเข้ามาเก็งกำไรผลการดำเนินงานในรอบครึ่งแรกของปี 2564 ที่บริษัทได้ทยอยประกาศไป

.

ซึ่งเมื่อดูผลการดำเนินงานหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ถือว่ามีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ทั้งจากมีการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ ๆ อย่างมีนัย อีกทั้งกำไรสุทธิก็เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งจากทั้งรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ๆ ต่างที่เพิ่มขึ้น

(ตามไปเจาะลึกผลการดำเนินงานรายบริษัทได้ที่ > https://youtu.be/otbgd39SfNg)

.

หุ้นกลุมโรงไฟฟ้า จึงถือเป็นอีกกลุ่มที่น่าจะมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นตลอดทั้งปี โพสนี้เลยจะมาลองเช็คราคาทั้ง 17 หุ้นในในกลุ่มนี้ ในวันที่ 17/9/2564 กันครับ

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด เมื่อเทียบกับกับสิ้นปี 2563 )

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,281 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 4.76 บาท เพิ่มขึ้น 2.24 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 88.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.05 เท่า และค่า PB ที่ 3.40 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 237,788 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 63.75 บาท เพิ่มขึ้น 14.5 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 29.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวลดลง -2.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 45.67 เท่า และค่า PB ที่ 8.12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

 1. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,899 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 5.4 บาท เพิ่มขึ้น 0.94 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวลดลง -3.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.44 เท่า และค่า PB ที่ 1.84 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 475,193 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 40.5 บาท เพิ่มขึ้น 6.25 บาท จาก 34.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 18.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวลดลง -3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 81.19 เท่า และค่า PB ที่ 6.88 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,640 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 17.6 บาท เพิ่มขึ้น 2.5 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 16.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวลดลง -7.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.75 เท่า และค่า PB ที่ 1.21 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

 1. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,803 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 2.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท จาก 2.48 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวลดลง -2.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.41 เท่า และค่า PB ที่ 0.92 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

 1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,677 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 12.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.9 บาท จาก 11.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวลดลง -3.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 15.99 เท่า และค่า PB ที่ 2.65 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

 1. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,686 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 3.9 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท จาก 3.64 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวลดลง -7.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 28.53 เท่า และค่า PB ที่ 3.17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

 1. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 218,529 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 77.5 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวลดลง -6.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.31 เท่า และค่า PB ที่ 2.09 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

 1. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,524 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 4.32 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท จาก 4.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวลดลง -1.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.95 เท่า และค่า PB ที่ 1.35 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

 1. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,255 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 0.96 บาท ลดลง 0 บาท จาก 0.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวลดลง -1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.1 เท่า และค่า PB ที่ 1.39 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

 1. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,616 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 4.24 บาท ลดลง -0.04 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.9% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวลดลง -3.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.72 เท่า และค่า PB ที่ 1.19 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,972 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 14 บาท ลดลง -0.2 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวลดลง -5.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.33 เท่า และค่า PB ที่ 1.54 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,654 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 11.6 บาท ลดลง -0.7 บาท จาก 12.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -5.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27.67 เท่า และค่า PB ที่ 1.54 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 91,868 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 174.5 บาท ลดลง -18 บาท จาก 192.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -9.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวลดลง -3.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.89 เท่า และค่า PB ที่ 0.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,700 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 46 บาท ลดลง -7 บาท จาก 53 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -13.2% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวลดลง -2.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.27 เท่า และค่า PB ที่ 1.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

 1. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 109,490 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 17-9-2564 ปิดที่ 42 บาท ลดลง -6.5 บาท จาก 48.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -13.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวลดลง -9.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40.4 เท่า และค่า PB ที่ 3.80 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.
.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นโรงไฟฟ้า

#การลงทุน

#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *