เช็คราคา 20 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า รอบเดือน (ก.ย.-ต.ค.64) / รอบปี (เทียบสิ้นปี 63)

เช็คราคา 20 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า รอบเดือน (ก.ย.-ต.ค.64) / รอบปี (เทียบสิ้นปี 63)

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง จากการที่มีการจัดประชุมแก้ปัญหาโลกร้อน หรือ COP26* ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ถือเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานสะอาด (Clean Energy)

.

[ *COP26 คือ การประชุมสมัชชาประเทศ (Conference of the Parties) หรืออาจแปลได้ว่าการประชุมสมัชชาประเทศ ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties (UNFCCC COP) ]

.

ที่จริงถ้าพูดถึงหุ้นในกลุ่มนี้ เมื่อมองย้อนกลับไป 1-2 ปี ที่ผ่านมา ก็ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก และเมื่อสำรวจในตลาดหลักทรัพย์ไทย มีหุ้นที่ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่ถึง 22 บริษัท

.

และเมื่อดูไปถึงผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 14 ตัว โดยปรับตัวทะลุ 100% มี 2 ตัว และเมื่อดูถึงผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีแรก ก็ยังสร้างการเติบโตของกำไรได้อย่างโดดเด่น จึงเป็นปัจจัยให้หุ้นในกลุ่มนี้ยังคงเป็นที่สนใจของนักลงทุน

.

อีกทั้งเมื่อดูผลตอบแทนราคาในรอบเดือน (ก.ย.-ต.ค.64) พบว่า มีหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจ โดยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10% ถึง 4 ตัวด้วยัน

.

โพสนี้จึงจะมาอัปเดตราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ต.ค.64 (29/10/64) ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เมื่อเทียบกับรอบเดือน และรอบปีที่ผ่านมา

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด เมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา )

.


.

 1. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,826 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 6.1 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท จาก 5.1 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 19.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 74.3%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 33.56 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.15 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

 1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,996 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 13.8 บาท เพิ่มขึ้น 1.4 บาท จาก 12.4 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 11.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 19%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.66 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.92 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,966 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 5.4 บาท เพิ่มขึ้น 0.54 บาท จาก 4.86 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 11.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 114.3%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.53 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,451 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 2.88 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท จาก 2.6 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 10.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 54%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 29.17 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.42 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 244,315 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 65.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท จาก 61.25 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 6.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 33%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 46.93 เท่า และมี PB เท่ากับ 8.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

 1. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,529 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 0.97 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท จาก 0.93 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 4.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 1%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.23 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 507,459 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 43.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 4.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 26.3%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 86.7 เท่า และมี PB เท่ากับ 7.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 110,793 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 42.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท จาก 41 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 3.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้น -12.4%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40.89 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

 1. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 219,939 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 78 บาท เพิ่มขึ้น 2.5 บาท จาก 75.5 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 3.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 5.8%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.48 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 93,974 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 178.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท จาก 174 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 2.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้น -7.3%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 15.24 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.87 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,760 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 2.72 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท จาก 2.68 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 1.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 9.7%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.34 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.91 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

.

 1. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,413 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 11 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 บาท จาก 10.9 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 0.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้น -10.6%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.24 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.46 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,975 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 45.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท จาก 45.25 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 0.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้น -14.2%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.18 เท่า และมี PB เท่ากับ 1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

 1. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,142 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 4.22 บาท ลดลง 0 บาท จาก 4.22 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง 0% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวลดลง 0.5%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.49 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.32 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

 1. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,616 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 4.24 บาท ลดลง 0 บาท จาก 4.24 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง 0% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง -0.9%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.72 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.19 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

 1. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,634 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 3.6 บาท ลดลง -0.04 บาท จาก 3.64 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -1.1% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง -1.1%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.33 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.93 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,335 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 17.5 บาท ลดลง -0.2 บาท จาก 17.7 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -1.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวลดลง 15.9%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.68 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.2 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

 1. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,688 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 6.1 บาท ลดลง -0.15 บาท จาก 6.25 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -2.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวลดลง 33.2%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.43 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.7 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

 1. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 3.24 บาท ลดลง -0.12 บาท จาก 3.36 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -3.6% และเมื่อเทียบกับราคา IPO ที่ 3.90 ปรับตัวลดลง -18.2%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ – เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,531 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 13.1 บาท ลดลง -0.6 บาท จาก 13.7 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -4.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง -7.7%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.15 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.44 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,901 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 6.1 บาท ลดลง -0.35 บาท จาก 6.45 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -5.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวลดลง 144%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.19 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.76 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

 1. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,053 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 5.05 บาท ลดลง -0.35 บาท จาก 5.4 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -6.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวลดลง 13.2%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 24.73 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.72 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

หุ้นโรงไฟฟ้า #การลงทุน #iYomBizInspiration #ลดโลกร้อน #COP26

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *