เช็คราคา 23 หุ้นโรงไฟฟ้า ก่อนประกาศงบ Q2/2565
ใครเพิ่มมากสุด / ลง หนักสุด เมื่อเทียบกับต้นปี

นี่ก็ใกล้กำหนดการการประกาศงบประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 กันแล้ว ซึ่งอาทิตย์นี้น่าจะมีหลายบริษัทประกาศผลการดำเนินงาน เพราะปกติการปิดงบประจำไตรมาส ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ทุกบริษัทจะต้องส่งงบการเงินภายใน 45 วันหลังจากงวดตามปฏิทินได้ปีดลง

.

ฉะนั้น ในไตรมาสที่ 2 นี้ ที่ปิดไปเมือ 30 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา บวกไปอีก 45 วัน ก็น่าจะไม่เกินวันที่ 15 ส.ค.65 ที่จะถึงนี้ ที่บริษัทในตลาดจะต้องส่งงบการเงินให้ครบถ้วน

.

และหุ้นที่ถือว่ายังเป็นขวัญใจ เหล่าพี่น้องเพื่อนพ้องนักลงทุน ก็คือหุ้นโรงไฟฟ้า แม้ในปีที่ผ่านมาราคาหุ้นในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ จะปรับตัวลดลง แต่ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ส่วนใหญ่ก็ยังเพิ่มขึ้น อีกทั้ง เป็นอีกกลุ่มที่มีอัตราปันผลค่อนข้างสูงด้วย

.

โพสนี้จึงได้สรุปราคา 23 หุ้นโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 5/8/2565 เทียบกับต้นปี 2565 มาให้ดูกัน ก่อนที่จะประกาศงบ Q2/65 นี้

.

(อันดับหุ้น เรียงตามหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น เพิ่มมากสุด จนลดหนักสุด)

.

.

13. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 305,860 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 5/8/2565 ปิดที่ 82 บาท ลดลง -14 บาท หรือ ลดลง -14.6% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 50.52เท่า, P/B เท่ากับ 9.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.36%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

14. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,532 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 5/8/2565 ปิดที่ 2.14 บาท ลดลง -0.48 บาท หรือ ลดลง -18.3% จาก 2.62 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.2เท่า, P/B เท่ากับ 0.71 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

15. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,818 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 5/8/2565 ปิดที่ 5 บาท ลดลง -1.15 บาท หรือ ลดลง -18.7% จาก 6.15 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.51 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

16. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 198,791 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 5/8/2565 ปิดที่ 70.5 บาท ลดลง -18.25 บาท หรือ ลดลง -20.6% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 35.13เท่า, P/B เท่ากับ 1.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

17. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,159 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 5/8/2565 ปิดที่ 4.46 บาท ลดลง -1.24 บาท หรือ ลดลง -21.8% จาก 5.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 4.52เท่า, P/B เท่ากับ 0.98 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.61%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

18. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,068 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 5/8/2565 ปิดที่ 2.66 บาท ลดลง -0.84 บาท หรือ ลดลง -24% จาก 3.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 18.43เท่า, P/B เท่ากับ 1.99 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

19. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,692 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 5/8/2565 ปิดที่ 0.72 บาท ลดลง -0.23 บาท หรือ ลดลง -24.2% จาก 0.95 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.47เท่า, P/B เท่ากับ 0.99 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

20. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,740 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 5/8/2565 ปิดที่ 9.4 บาท ลดลง -3.3 บาท หรือ ลดลง -26% จาก 12.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 12.09เท่า, P/B เท่ากับ 1.73 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.11%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

21. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,378 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 5/8/2565 ปิดที่ 5 บาท ลดลง -1.8 บาท หรือ ลดลง -26.5% จาก 6.80 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 5.86เท่า, P/B เท่ากับ 0.58 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

22. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,842 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 5/8/2565 ปิดที่ 2.22 บาท ลดลง -0.86 บาท หรือ ลดลง -27.9% จาก 3.08 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 20.94เท่า, P/B เท่ากับ 1.44 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.

23. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,089 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 5/8/2565 ปิดที่ 7.7 บาท ลดลง -4.4 บาท หรือ ลดลง -36.4% จาก 12.10 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 24.73เท่า, P/B เท่ากับ 1.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย#หุ้นปันผล#หุ้นโรงไฟฟ้า#หุ้นDefensive#ผลตอบแทน#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : http://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *