เช็คอาการ 38 หุ้น เปิดประเทศ ในวันที่ โควิด มาอีกรอบ (ณ วันที่ 15/7/2565)

เช็คอาการ 38 หุ้น เปิดประเทศ ในวันที่ โควิด มาอีกรอบ (ณ วันที่ 15/7/2565)

หลังจากที่เราได้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ พร้อมเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มจะฟื้นตัว แต่แล้วเจ้าโควิดก็กำลังเหมือนจะกลับมาอีกรอบ (รอบที่เท่าไหร่แล้วนะ)

.

โพสนี้จึงได้ตามเช็คอาการของ หุ้นเปิดประเทศ ว่าตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค.65 ที่ผ่านมาออกอาการกันขนาดไหนแล้วบ้าง พร้อมทั้งราคาเมื่อทียบกับต้นปีเปลี่ยนแปลงอย่างไร ยังภูมิต้านทานสูงอยู่ไหม

.

(ข้อมูลหุ้นแต่ละกลุ่ม เรียงลำดับตาม %การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ติดลบมากสุด เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65)

.

.

📌 กลุ่มสายการบิน

.

1. BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,845 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 9.45 บาท ลดลง -12.5 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -3.08 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 1.4 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2SSFiaQ

.

2. AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,513 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 2.6 บาท ลดลง -12.16 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 2.36 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 2.22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wMPHmZ

.

3. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 996,428 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 69.75 บาท ลดลง -1.76 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 14.34 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 9.52 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

📌 กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม
.

4. SHR : บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,584 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 3.78 บาท ลดลง -14.48 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 26 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 0.87 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gLRDa1

.

5. VRANDA : บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,982 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 6.2 บาท ลดลง -13.29 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง 0 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 1.04 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gJQKP1

.

6. ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,498 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 3.42 บาท ลดลง -12.76 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 14 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 2.74 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35JhoBu

.

7. SPA : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,754 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 7.9 บาท ลดลง -9.71 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 17.04 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 11.97 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36xJiRA

.

8. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,663 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 39.75 บาท ลดลง -9.14 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 27.2 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 2.98 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

9. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 169,552 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 32.25 บาท ลดลง -5.84 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 12.17 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 2.59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

.

📌 กลุ่มขนส่ง

.

10. DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,049 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 10.2 บาท ลดลง -6.42 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -11.3 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 29.72 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.24 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xEOSNh

.

11. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 130,687 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 8.55 บาท ลดลง -2.84 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 1.18 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 125.55 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.42 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c4smFE

.

12. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 113,241 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 8.6 บาท ลดลง -0.58 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -8.02 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 29.6 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.83 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

📌 กลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม

.

13. TACC : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,891 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 6.4 บาท ลดลง -6.57 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -18.47 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.09 เท่า และมี PB เท่ากับ 4.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39zdf5D

.

14. M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,195 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 51.25 บาท ลดลง -1.44 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -1.44 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 150.78 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.51 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oe6GuY

.

15. AU : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,708 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 9.45 บาท ลดลง -1.05 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -5.03 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 1062.21 เท่า และมี PB เท่ากับ 9.36 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gK7kOJ

.

16. ZEN : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,540 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 11.8 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -1.67 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 3.14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3d1PgNY

.

.

📌 กลุ่มค้าปลีก

.

17. SPVI : บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,680 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 4.2 บาท ลดลง -12.13 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -41.67 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.06 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.23 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MBx7wE

.

18. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,020 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 14.8 บาท ลดลง -10.84 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -36.48 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 24.81 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.79 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

19. BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 124,242 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 31 บาท ลดลง -6.06 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง 0 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 32.54 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.06 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ugLje8

.

20. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 68,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 28.5 บาท ลดลง -5.79 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -30.28 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 24.01 เท่า และมี PB เท่ากับ 11.26 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

21. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 169,650 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 12.9 บาท ลดลง -1.53 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -11.03 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 30.35 เท่า และมี PB เท่ากับ 6.94 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra6AEy

.

22. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 211,085 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 35 บาท ลดลง -0.71 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 9.38 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 244.92 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.65 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

23. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 271,524 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 60.5 บาท ลดลง -0.41 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 7.08 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 47.94 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

24. MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,335 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 15.7 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 17.16 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 1.29 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cWg829

.

25. SF : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 7.65 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -30.45 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 0 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tzpCGZ

.

26. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 550,215 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 61.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.82 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 3.81 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 39.75 เท่า และมี PB เท่ากับ 5.13 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

.

📌 กลุ่มบันเทิงและสื่อ

.

27. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,256 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 4.4 บาท ลดลง -12 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -33.33 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 1.3 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Qzav1o

.

28. PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,676 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 6 บาท ลดลง -11.76 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -21.57 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 195.61 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.19 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/32tenDy

.

29. MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,178 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 19.2 บาท ลดลง -10.7 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -4 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.96 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.35 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39LBKfB

.

📌 กลุ่มลิสซิ่ง
.

30. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,555 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 26.25 บาท ลดลง -11.76 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -28.08 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.71 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.81 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

31. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 64,195 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 46.75 บาท ลดลง -5.56 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -24.29 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.6 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.51 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

32. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 89,570 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 42.25 บาท ลดลง -3.43 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -28.09 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.11 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

.

📌 กลุ่มธนาคาร

.

33. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 331,706 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 140 บาท ลดลง -6.67 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -1.41 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.58 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.68 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

34. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 242,423 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 127 บาท ลดลง -4.87 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 4.53 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.08 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.49 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

📌 กลุ่มโรงพยาบาล
.

35. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 149,836 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 188.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.72 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 33.69 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 81.11 เท่า และมี PB เท่ากับ 8.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

36. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 429,084 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 27 บาท เพิ่มขึ้น 8 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี เพิ่มขึ้น 17.39 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 42.74 เท่า และมี PB เท่ากับ 4.92 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

📌 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม

.

37. AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,895 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 17.3 บาท ลดลง -6.99 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -17.62 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.24 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.09 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qeJFJE

.

38. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,944 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 2.94 บาท ลดลง -3.92 % จากต้นเดือน / เทียบต้นปี ลดลง -16.48 %

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.12 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.42 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

.

❗ หมายเหตุ :

1. ข้อมูลหุ้นชุดนี้เป็นการรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า จากทางแอดเองนะครับ หากผิดพลาดหรือตกหล่นประการใด แอดต้องขออภัยมาไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

2. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นส่งออก #การส่งออกไทย #ค่าเงินบาท #อัตราแลกเปลี่ยน #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *