เช็ค 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ปันผลเท่าไหร่ ขึ้น XD วันไหน

เช็ค 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ปันผลเท่าไหร่ ขึ้น XD วันไหน

หลังจากที่เราได้ เช็คราคา15 หุ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้า ณ สิ้นเดือน ก.พ.2564 เทียบกับสิ้นปี 2563 พบว่ามีหลายตัวที่ปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่น

ครั้งนี้เราจะมาดูกันว่า 15 หุ้นในกลุ่มนี้มีการจ่ายปันผลกันเท่าไหร่กัน และที่สำคัญขึ้น XD กันวันไหนบ้าง ใครถืออยู่จะได้อดทนรอปันผลกันอีกสักนิด หรือใครดอยอยู่ก็เอาปันผลมาปลอยใจกันบ้าง

ข้อมูลเรียงลำดับตามวันขึ้น XD ที่ใกล้ที่สุด

1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.25 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 เม.ย. 64

วันที่ 5/3/2564 RATCH มีราคาปิดที่ 50.25 บาท, PE 11.59 เท่า และอัตราปันผล 4.75 %

2. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 64

วันที่ 5/3/2564 BCPG มีราคาปิดที่ 14.8 บาท, PE 20.44 เท่า และอัตราปันผล 1.97 %

3. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 64

วันที่ 5/3/2564 GPSC มีราคาปิดที่ 75.5 บาท, PE 28.35 เท่า และอัตราปันผล 1.99 %

4. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.38 บาท วันที่ขึ้น XD 5 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 64

วันที่ 5/3/2564 GULF มีราคาปิดที่ 33.75 บาท, PE 92.48 เท่า และอัตราปันผล 1.1 %

5. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 3.5 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 64

วันที่ 5/3/2564 EGCO มีราคาปิดที่ 180.5 บาท, PE 10.88 เท่า และอัตราปันผล 3.62 %

6. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 เม.ย.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.018 บาท วันที่ขึ้น XD 11 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 พ.ค. 64

วันที่ 5/3/2564 ACE มีราคาปิดที่ 3.62 บาท, PE 24.44 เท่า และอัตราปันผล 1.36 %

7. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 11 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 64

วันที่ 5/3/2564 BGRIM มีราคาปิดที่ 47.25 บาท, PE 56.64 เท่า และอัตราปันผล 0.95 %

8. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 12 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 5/3/2564 EA มีราคาปิดที่ 63.25 บาท, PE 45.33 เท่า และอัตราปันผล 0.47 %

9. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.115 บาท วันที่ขึ้น XD 12 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 5/3/2564 TPIPP มีราคาปิดที่ 4.4 บาท, PE 8.21 เท่า และอัตราปันผล 6.16 %

10. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 9 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 64

วันที่ 5/3/2564 BPP มีราคาปิดที่ 19.3 บาท, PE 15.89 เท่า และอัตราปันผล 3.33 %

11. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.16 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 64

วันที่ 5/3/2564 WHAUP มีราคาปิดที่ 4.3 บาท, PE 20.24 เท่า และอัตราปันผล 6.13 %

12. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.035 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 5/3/2564 CKP มีราคาปิดที่ 4.42 บาท, PE 88.79 เท่า และอัตราปันผล 0.78 %

13. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.182 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 64

วันที่ 5/3/2564 GUNKUL มีราคาปิดที่ 2.82 บาท, PE 7.26 เท่า และอัตราปันผล 6.45 %

14. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.006 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 5/3/2564 SUPER มีราคาปิดที่ 0.94 บาท, PE 19.73 เท่า และอัตราปันผล 0.64 %

15. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.011 บาท และปันผลเป็นหุ้น 10:1 วันที่ขึ้น XD 13 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 5/3/2564 SSP มีราคาปิดที่ 16.2 บาท, PE 20.28 เท่า และอัตราปันผล 0.65 %

📌 ! ฝากให้คิด !

หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลง ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะความต้องการหุ้นนั้นลดลง จากที่ไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน

❗หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

2. โปรดระวังการดู %ปันผล ของบริษัทที่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ซึ่ง %ปันผลที่นำมาจาก set นั้นเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้

เช่น EGCO ประกาศจ่ายปันผล 3.50 บาท จากงวดดำเนินงานครึ่งหลังปี 2563 (1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563) ซึ่งจากการคำนวนปกติ %ปันผลที่จะได้รับ เท่ากับ 1.94% เท่านั้น แต่จากข้อมูล SET เท่ากับ 3.62% จากการรวมปันผลระหว่างกาลก่อนหน้าที่ 3 บาท รวมปันผลทั้งปี 6.50 (6.50/180.50 = 3.62%)

Reference
– https://www.set.or.th /

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *