เช็ค 22 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ผลตอบแทนราคา ประจำปี 2564

เช็ค 22 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ผลตอบแทนราคา ประจำปี 2564

เช็ค 22 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า
ผลตอบแทนราคา ประจำปี 2564


หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564 เพราะด้วยกระแสพลังงานทางเลือก และในปีที่ผ่านมาหลายบริษัทยังคงเดินหน้าขยายการลงทุน ไล่ซื้อกิจการท่ามกลางเศรษฐกิจยามวิกฤติโควิด-19

.

อีกทั้งในปีที่ผ่านมาหลายบริษัทฯ มีผลกำไรเติบโตอย่างโดดเด่น หุ้นโรงไฟฟ้าจึงถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นหุ้น Defensive ที่ผลการดำเนินงานไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ และดูจะค่อนข้างมั่นคงในระยะยาว

.

ทำให้หุ้นหลายตัวในกลุ่มนี้ กลายเป็นดาวเด่นได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดยจากการสำรวจหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 22 ตัว โดยปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 12 ตัว และที่น่าสนใจ คือ มีถึง 5 ตัวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่า 50%

.

โพสนี้จึงได้ทำการเช็คราคาหุ้นทั้ง 22 หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า ว่ามีผลตอบแทนราคาเป็นอย่างไร ณ สิ้นปี 2564 ไปดูกันครับ

.

.

 1. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,234 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 6.8 บาท เพิ่มขึ้น 4.3 บาท จาก 2.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 172%
 • PE เท่ากับ 8.45เท่า, P/B เท่ากับ 0.8 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,742 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 5.6 บาท เพิ่มขึ้น 3.08 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 122.2%
 • PE เท่ากับ 14.57เท่า, P/B เท่ากับ 3.86 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 358,080 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 96 บาท เพิ่มขึ้น 46.75 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 94.9%
 • PE เท่ากับ 62.79เท่า, P/B เท่ากับ 11.65 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

 1. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,157 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 6.15 บาท เพิ่มขึ้น 2.65 บาท จาก 3.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 75.7%
 • PE เท่ากับ 36.93เท่า, P/B เท่ากับ 2.11 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

 1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,630 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 2.96 บาท เพิ่มขึ้น 1.09 บาท จาก 1.87 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 58.3%
 • PE เท่ากับ 29.47เท่า, P/B เท่ากับ 2.45 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 536,792 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 45.75 บาท เพิ่มขึ้น 11.5 บาท จาก 34.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33.6%
 • PE เท่ากับ 82.95เท่า, P/B เท่ากับ 6.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,315 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 5.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.12 บาท จาก 4.58 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.5%
 • PE เท่ากับ 18.99เท่า, P/B เท่ากับ 1.62 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

 1. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 250,251 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 88.75 บาท เพิ่มขึ้น 15 บาท จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.3%
 • PE เท่ากับ 32.89เท่า, P/B เท่ากับ 2.37 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 52,421 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 17.2 บาท เพิ่มขึ้น 2.1 บาท จาก 15.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 13.9%
 • PE เท่ากับ 13.24เท่า, P/B เท่ากับ 1.14 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

 1. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,647 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 5 บาท เพิ่มขึ้น 0.54 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 12.1%
 • PE เท่ากับ 19.69เท่า, P/B เท่ากับ 1.66 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

 1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,355 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 12.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.1 บาท จาก 11.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.5%
 • PE เท่ากับ 15.68เท่า, P/B เท่ากับ 2.5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

.

 1. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,548 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 2.62 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท จาก 2.48 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.6%
 • PE เท่ากับ 7.99เท่า, P/B เท่ากับ 0.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

 1. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,982 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 0.95 บาท ลดลง -0.01 บาท จาก 0.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1%
 • PE เท่ากับ 12.72เท่า, P/B เท่ากับ 1.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

 1. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,855 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 12.1 บาท ลดลง -0.2 บาท จาก 12.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1.6%
 • PE เท่ากับ 30.57เท่า, P/B เท่ากับ 1.58 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

 1. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,944 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 4.16 บาท ลดลง -0.12 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.8%
 • PE เท่ากับ 8.03เท่า, P/B เท่ากับ 1.17 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

 1. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,606 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 4.08 บาท ลดลง -0.12 บาท จาก 4.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.9%
 • PE เท่ากับ 18.44เท่า, P/B เท่ากับ 1.24 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

 1. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,616 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 3.5 บาท ลดลง -0.14 บาท จาก 3.64 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3.8%
 • PE เท่ากับ 25.59เท่า, P/B เท่ากับ 2.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,395 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 175.5 บาท ลดลง -17 บาท จาก 192.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -8.8%
 • PE เท่ากับ 18.58เท่า, P/B เท่ากับ 0.82 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,250 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 45 บาท ลดลง -8 บาท จาก 53.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -15.1%
 • PE เท่ากับ 8.39เท่า, P/B เท่ากับ 0.96 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.33%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,728 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 12 บาท ลดลง -2.2 บาท จาก 14.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -15.5%
 • PE เท่ากับ 16.67เท่า, P/B เท่ากับ 1.27 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 105,579 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 40.5 บาท ลดลง -8 บาท จาก 48.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -16.5%
 • PE เท่ากับ 39.74เท่า, P/B เท่ากับ 3.59 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

 1. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,942 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 3.08 บาท ลดลง -0.88 บาท จาก 3.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -22.2%
 • PE เท่ากับ 26.52เท่า, P/B เท่ากับ 2.07 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.


.

❗ หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นโรงไฟฟ้า #หุ้นDefensive #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *