เช็ค 30 หุ้นพี่เบิ้ม ของ 10 เซคเตอร์ใหญ่ ณ วันที่ 16/8/2564

เช็ค 30 หุ้นพี่เบิ้ม ของ 10 เซคเตอร์ใหญ่ ณ วันที่ 16/8/2564

โพสนี้จะมาทำการเช็คดูว่า 🕵‍♂ ใน 10 เซคเตอร์ใหญ่ (ตามมูลค่าตลาด) ณ วันที่ 16/8/2564 ที่ผ่านมา ว่าในแต่ละเซคเตอร์นั้น หุ้นพี่เบิ้มสามอันดับแรกที่มีมูลค่าตลาด (Market cap) สูงสุด เป็นบริษัทไหนบ้าง

.

นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบราคาหุ้นพี่เบิ้มทั้ง 30 ตัว จากราคาปิดเมื่อวันที่ 16/8/64 เทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา และเทียบกับสิ่้นเดือน ก.ค.2564 พร้อมทั้งค่า PE และอัตราปันผลด้วย

.

ไปดูกันว่าทั้ง 10 เซคเตอร์ดังกล่าว หุ้นพี่เบิ้มแต่ละตัวเขาจะใหญ่และวิ่งไว วิ่งช้า หรือถอยหลัง กันแล้วบ้าง

.

.

📌 กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENER)

.

 1. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 PTT มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.01 ล้านล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 35.25 บาท ปรับตัวลดลง -7.25 บาท หรือลดลง -17.06 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.44% และมีค่า PE เท่ากับ 11.92 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

 1. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 PTTEP มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 4.15 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 104.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.36 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.46% และมีค่า PE เท่ากับ 14.61 เท่า, อัตราปันผลที่ 4.13 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 GULF มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 4.4 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 37.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9.49 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11.94% และมีค่า PE เท่ากับ 69.54 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.01 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

📌 กลุ่มพาณิชย์ (COMM)

.

 1. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 CPALL มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 5.23 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 58.25 บาท ปรับตัวลดลง 0 บาท หรือลดลง 0 % จากสิ้นปี 2563 และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวลดลง -1.27% และมีค่า PE เท่ากับ 42.34 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.57 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

 1. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 MAKRO มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.9 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 39.5 บาท ปรับตัวลดลง 0 บาท หรือลดลง 0 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.97% และมีค่า PE เท่ากับ 28.2 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.61 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wqQLfY

.

 1. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 CRC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.82 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 30.25 บาท ปรับตัวลดลง -0.5 บาท หรือลดลง -1.63 % จากสิ้นปี 2563 และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวลดลง -2.42% และมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน, อัตราปันผลที่ 1.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

📌 กลุ่มธนาคาร (ฺBANK)

.

 1. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 SCB มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 3.3 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 97.25 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 11.14 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.01% และมีค่า PE เท่ากับ 11.78 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.38 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

 1. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 KBANK มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.49 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 105 บาท ปรับตัวลดลง -8 บาท หรือลดลง -7.08 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.94% และมีค่า PE เท่ากับ 7.42 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.42 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

 1. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 BAY มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.02 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 27.5 บาท ปรับตัวลดลง -3.75 บาท หรือลดลง -12 % จากสิ้นปี 2563 และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวลดลง -2.65% และมีค่า PE เท่ากับ 8.99 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.27 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra0KTG

.

📌 กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

.

 1. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 AOT มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 8.04 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 56.25 บาท ปรับตัวลดลง -6 บาท หรือลดลง -9.64 % จากสิ้นปี 2563 และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวลดลง -0.44% และมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน, อัตราปันผลที่ 0.34 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

 1. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 BEM มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.19 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 7.8 บาท ปรับตัวลดลง -0.5 บาท หรือลดลง -6.02 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.96% และมีค่า PE เท่ากับ 62.85 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c4smFE

.

 1. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 BTS มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.11 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 8.45 บาท ปรับตัวลดลง -0.85 บาท หรือลดลง -9.14 % จากสิ้นปี 2563 และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวลดลง -0.59% และมีค่า PE เท่ากับ 24.31 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.67 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

📌 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)
.

 1. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 CPF มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.22 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 25.75 บาท ปรับตัวลดลง -1 บาท หรือลดลง -3.74 % จากสิ้นปี 2563 และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวลดลง -0.96% และมีค่า PE เท่ากับ 8.07 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

 1. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 MINT มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.6 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 30.75 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 19.42 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.36% และมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน, อัตราปันผลที่ 0 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

 1. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 CBG มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.35 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 134.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 20 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.47 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวลดลง -7.24% และมีค่า PE เท่ากับ 39.27 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.75 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

.

📌 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

.

 1. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 ADVANC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 5.38 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 181 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.84 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.84% และมีค่า PE เท่ากับ 19.67 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.75 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

 1. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 INTUCH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.36 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 73.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30.67 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 13.95% และมีค่า PE เท่ากับ 21.82 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.44 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

 1. TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 TRUE มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.03 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 3.08 บาท ปรับตัวลดลง -0.36 บาท หรือลดลง -10.47 % จากสิ้นปี 2563 และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวลดลง -4.35% และมีค่า PE เท่ากับ 163.49 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.27 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c86OYD

.

📌 กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

.

 1. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 CPN มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.14 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 47.75 บาท ปรับตัวลดลง 0 บาท หรือลดลง 0 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% และมีค่า PE เท่ากับ 22.24 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.47 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

 1. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 AWC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.24 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 3.88 บาท ปรับตัวลดลง -0.68 บาท หรือลดลง -14.91 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.01% และมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน, อัตราปันผลที่ 0 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f25Ejt

.

 1. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 LH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.96 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 8.05 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.26 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.21% และมีค่า PE เท่ากับ 12 เท่า, อัตราปันผลที่ 6.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

📌 กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

.

 1. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 DELTA มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 7.14 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 572 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 86 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.7 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวลดลง -2.05% และมีค่า PE เท่ากับ 93.44 เท่า, อัตราปันผลที่ 0.59 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

 1. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 KCE มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.96 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 81.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 40 บาท หรือเพิ่มขึ้น 96.39 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.82% และมีค่า PE เท่ากับ 54.95 เท่า, อัตราปันผลที่ 1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

 1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 HANA มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.6 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 74.25 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 34.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 86.79 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวลดลง -2.62% และมีค่า PE เท่ากับ 29.8 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.94 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

📌 กลุ่มการแพทย์ (HEALTH)

.

 1. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 BDMS มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 3.67 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 23.1 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.3 บาท หรือเพิ่มขึ้น 11.06 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.67% และมีค่า PE เท่ากับ 52.6 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.39 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

 1. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 BH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.03 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 129.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7.92 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.92% และมีค่า PE เท่ากับ 194.41 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

 1. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 BCH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.6 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 23.9 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.3 บาท หรือเพิ่มขึ้น 75.74 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวลดลง -8.95% และมีค่า PE เท่ากับ 46.05 เท่า, อัตราปันผลที่ 0.95 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

📌 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

.

 1. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 SCC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 4.87 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 406 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 28 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7.41 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวลดลง -1.93% และมีค่า PE เท่ากับ 9.77 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.41 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

 1. TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 TOA มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.69 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 34 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.49 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวลดลง -5.56% และมีค่า PE เท่ากับ 30.26 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.57 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/392luXr

.

 1. SCCC : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 16/8/2564 SCCC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.48 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 161 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18.82 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวลดลง -0.31% และมีค่า PE เท่ากับ 11.06 เท่า, อัตราปันผลที่ 5.57 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rVD1Y8

.

❗หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ 🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นใหญ่
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *