เช็ค 30 หุ้นพี่เบิ้ม ของ 10 เซคเตอร์ใหญ่ ณ วันที่ 7/10/2564

เช็ค 30 หุ้นพี่เบิ้ม ของ 10 เซคเตอร์ใหญ่ ณ วันที่ 7/10/2564

โพสนี้จะมาทำการเช็คดูว่า 🕵‍♂ ใน 10 เซคเตอร์ใหญ่ (ตามมูลค่าตลาด) ณ วันที่ 7/10/2564 ที่ผ่านมา ว่าในแต่ละเซคเตอร์นั้น หุ้นพี่เบิ้มสามอันดับแรกที่มีมูลค่าตลาด (Market cap) สูงสุด เป็นบริษัทไหนบ้าง

.

นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบราคาหุ้นพี่เบิ้มทั้ง 30 ตัว จากราคาปิดเมื่อวันที่ 7/10/64 เทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา และเทียบกับสิ่้นเดือน ก.ย.2564 พร้อมทั้งค่า PE และอัตราปันผลด้วย

.

ไปดูกันว่าทั้ง 10 เซคเตอร์ดังกล่าว หุ้นพี่เบิ้มแต่ละตัวเขาจะใหญ่และวิ่งไว วิ่งช้า หรือถอยหลัง กันแล้วบ้าง

.

(ข้อมูลหุ้นแต่ละกลุ่มเรียงลำดับตามมูลค่าตลาด)

.

.

📌 กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENER)

.

 1. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 PTT มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.13 ล้านล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 39.5 บาท ปรับตัวลดลง -3 บาท หรือลดลง -7.06 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.28% และมีค่า PE เท่ากับ 13.36 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 GULF มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 5.22 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 44.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 29.93 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.23% และมีค่า PE เท่ากับ 89.2 เท่า, อัตราปันผลที่ 0.87 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 PTTEP มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 4.78 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 120.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 22.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22.65 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.55% และมีค่า PE เท่ากับ 16.84 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.48 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

📌 กลุ่มพาณิชย์ (COMM)

.

 1. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 CPALL มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 5.66 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 63 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.15 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -0.79% และมีค่า PE เท่ากับ 45.79 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.44 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

 1. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 MAKRO มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.47 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 51.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30.38 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.48% และมีค่า PE เท่ากับ 36.77 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.02 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wqQLfY

.

 1. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 CRC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.1 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 34.75 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 บาท หรือเพิ่มขึ้น 13.01 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.73% และมีค่า PE เท่ากับ 114.92 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.16 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

📌 กลุ่มธนาคาร (ฺBANK)

.

 1. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 SCB มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 4.28 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 126 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 38.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 44 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.28% และมีค่า PE เท่ากับ 15.03 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.89 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

 1. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 KBANK มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 3.35 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 141.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 28.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25.22 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.99% และมีค่า PE เท่ากับ 8.5 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.84 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

 1. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 BAY มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.43 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 33 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.6 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.54% และมีค่า PE เท่ากับ 7.95 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.08 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra0KTG

.

📌 กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

.

 1. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 AOT มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 9.11 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 63.75 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.41 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.51% และมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน, อัตราปันผลที่ 0.3 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

 1. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 BEM มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.36 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 8.9 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7.23 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.71% และมีค่า PE เท่ากับ 71.71 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.13 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c4smFE

.

 1. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 BTS มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.26 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 9.55 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.69 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.6% และมีค่า PE เท่ากับ 22.79 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.28 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

📌 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

.

 1. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 CPF มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.22 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 25.75 บาท ปรับตัวลดลง -1 บาท หรือลดลง -3.74 % จากสิ้นปี 2563 และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง 0% และมีค่า PE เท่ากับ 8.47 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.9 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

 1. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 MINT มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.72 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 33 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 28.16 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.76% และมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน, อัตราปันผลที่ 0 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

 1. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 CBG มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.22 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 122 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.55 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.67% และมีค่า PE เท่ากับ 34.76 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.02 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

.

.

📌 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

.

 1. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 ADVANC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 5.83 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 196 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 20 บาท หรือเพิ่มขึ้น 11.36 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง 0% และมีค่า PE เท่ากับ 21.3 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.54 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

 1. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 INTUCH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.48 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 77.25 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 21 บาท หรือเพิ่มขึ้น 37.33 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -4.04% และมีค่า PE เท่ากับ 22.93 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.25 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

 1. DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 DTAC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.98 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 41.25 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8 บาท หรือเพิ่มขึ้น 24.06 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง 0% และมีค่า PE เท่ากับ 24 เท่า, อัตราปันผลที่ 7.34 %

📌 กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

.

 1. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 CPN มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.45 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 54.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 14.14 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.83% และมีค่า PE เท่ากับ 25.38 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.28 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

 1. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 AWC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.5 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 4.68 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.12 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.63 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.43% และมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน, อัตราปันผลที่ 0 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f25Ejt

.

 1. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 LH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.96 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 8 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือเพิ่มขึ้น 0.63 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.63% และมีค่า PE เท่ากับ 11.92 เท่า, อัตราปันผลที่ 6.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.
📌 กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

.

 1. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 KTC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.47 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 57 บาท ปรับตัวลดลง -2.5 บาท หรือลดลง -4.2 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.11% และมีค่า PE เท่ากับ 25.09 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.58 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

 1. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 MTC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.33 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 62.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.93 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.3% และมีค่า PE เท่ากับ 24.75 เท่า, อัตราปันผลที่ 0.61 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

 1. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 SAWAD มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.9 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 65.25 บาท ปรับตัวลดลง -0.5 บาท หรือลดลง -0.76 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.57% และมีค่า PE เท่ากับ 18.07 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.82 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

📌 กลุ่มการแพทย์ (HEALTH)

.

 1. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 BDMS มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 3.58 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 22.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.17 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -1.32% และมีค่า PE เท่ากับ 51.24 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.46 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

 1. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 BH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.13 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 142 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 22 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18.33 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.35% และมีค่า PE เท่ากับ 160.95 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

 1. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 BCH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.51 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 20.4 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.8 บาท หรือเพิ่มขึ้น 50 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -4.67% และมีค่า PE เท่ากับ 23.54 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.11 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

📌 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

.

 1. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 SCC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 4.8 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 400 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 22 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.82 % จากสิ้นปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -0.5% และมีค่า PE เท่ากับ 9.63 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.54 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

 1. TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 TOA มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.67 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 33.25 บาท ปรับตัวลดลง -0.25 บาท หรือลดลง -0.75 % จากสิ้นปี 2563 และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง -0.75% และมีค่า PE เท่ากับ 30.24 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.62 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/392luXr

.

 1. SCCC : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ณ วันที่ 7/10/2564 SCCC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.49 แสนล้านบาท
 • โดยราคาปิดเท่ากับ 163.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 28 บาท หรือเพิ่มขึ้น 20.66 % จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.55% และมีค่า PE เท่ากับ 11.23 เท่า, อัตราปันผลที่ 5.5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rVD1Y8

.

❗หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ 🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นใหญ่

#การลงทุน

#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *