เปิดโผ 10 อันดับกองทุน RMFEQ (สายหุ้น) อัตราผลตอบแทนมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

เปิดโผ 10 อันดับกองทุน RMFEQ (สายหุ้น) อัตราผลตอบแทนมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

วันนี้มาต่อด้วยกองทุน RMF ที่มีผลตอบแทนสูงสุด ประจำปี 2564 เมื่อเทียบกับต้นปีกันบ้าง หลังจากก่อนหน้าเราให้โผของกองทุนในกลุ่ม SSF ไปแล้ว

.

ซึ่งสำหรับ 10 อันดับกองทุน RMFEQ นี้ เป็นการจัดอันดับจากกองทุน RMF ประเภทที่ลงทุนในหุ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นในประเทศและต่างประเทศครับ ส่วนจะมีกองอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลย

.

 1. ASP-VIETRMF : กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นเวียดนาม

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 15.02 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 51.11% (รอบหนึ่งปี 60.07%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 4.14% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 3.5 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3y5kw7V

.

 1. B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นอินเดีย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 13.36 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 42.47% (รอบหนึ่งปี 47.1%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.16% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.88 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3Go1DQD

.

 1. KMSRMF : กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 19.05 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 35.76% (รอบหนึ่งปี 37.24%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.27% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.43 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3034XkC

.

 1. TMSRMF-B : กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 17.93 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 33.33% (รอบหนึ่งปี 32.99%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.78% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.21 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3rHnJtn

.

 1. TMSRMF-P : กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 17.35 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 32.53% (รอบหนึ่งปี 32.14%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.42% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3rPFd6P

.

 1. TMSRMF-A : กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 17.35 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 32.53% (รอบหนึ่งปี 32.14%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.42% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3ECr3cL

.

 1. KFDNMRMF : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 10.87 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 31.04% (รอบหนึ่งปี 27.9%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.41% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.5 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3lL5bEK

.

 1. ASP-ERF : แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 37.35 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 27.69% (รอบหนึ่งปี 28.19%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.85% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.49 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3s0ID75

.

 1. KWI ASM RMF : กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นเอเชีย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 12.74 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 27.04% (รอบหนึ่งปี 33.81%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.16% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.62 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3pzdncd

.

 1. KFEURORMF : กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นยุโรป

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 20.07 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 26.02% (รอบหนึ่งปี 34.47%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.04% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.62 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/33buGbZ

.
.

หมายเหตุ :

 1. %ค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือ Total Expense Ratio (TER)

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยจะรวมทั้ง ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee), ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ถ้ามี

[ในส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน ยังมีค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการส่งคำสั่งเพื่อทำรายการต่างๆ เช่น ขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) และ ซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end-fee) เป็นต้น ซึ่งไม่ได้รวมไว้ในโพสนี้ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ]

 1. Sharp Ratio หรืออัตราส่วนที่บอกถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เมือนำผลตอบแทนที่กองทุนนั้นทำได้ เทียบกับความเสี่ยง (ในที่นี้ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องสูตรนะครับ) ซึ่งค่านี่้ยิ่งมีค่ามากยิ่งดี แต่การดู Sharpe Ratio นั้นควรใช้ในกองทุน ที่มีนโยบายการลงทุนมี่คล้ายกัน
 2. ราคา NAV วันที่ 3/12/2564
 3. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุน ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.
.

Reference : www.morningstarthailand.com

.

กองทุนรวม #กองทุนRMF #ลดหย่อนภาษี #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *