เปิดโผ 10 อันดับกองทุน RMFMIX อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 6 เดือนสูงสุด

เปิดโผ 10 อันดับกองทุน RMFMIX อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 6 เดือนสูงสุด

หลังจากที่ก่อนหน้าแอดได้แนะนำ กองทุน RMFEQ (สายหุ้น เน้นตื่นเต้น) ที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 6 เดือนสูงสุด ไปแล้ว

คราวนี้มาว่ากันด้วยกองทุน RMFMIX สำหรับคนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ไปลองดูกันว่า 10 อันดับมีอะไรบ้าง

1⃣ KGARMF : กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV : 15.9302

ผลตอบแทบเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน : 15.5%

นโยบายปันผล : ไม่จ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 500 บาท

Port Profile

▪ ประเภทสินทรัพย์ : Global Allocation (Stock 61.49%, Bonds 21.16%, Cash 12.96, Other 4.38%)

▪ ลงทุนในกลุ่มประเทศ : United States 66.39%, Eurozone 14.90%, Asia (Emerging) 5.18%, Asia (Developed) 3.68%, Japan 3.38%

▪ ลงทุนในอุตสาหกรรม : Technology 21.20%, Healthcare 16.36%, Consumer Cyclical 13.54%, Financial Services 12.58%, Communication Services 10.94%

▪ 3 อันดับที่นำไปลงทุนสูงสุด :

1. Microsoft Corp 1.92%

2. Apple Inc 1.87%

3. iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 1.77%

📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3hbn6Ri

2⃣ UOBGARMF : กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV : 12.3496

ผลตอบแทบเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน : 14.9%

นโยบายปันผล : ไม่จ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 1,000 บาท

Port Profile

▪ ประเภทสินทรัพย์ : Global Allocation (Stock 59.35%, Bonds 20.43%, Cash 15.81%, Other 4.41%)

▪ ลงทุนในกลุ่มประเทศ : United States 66.39%, Eurozone 14.90%, Asia (Emerging) 5.18%, Asia (Developed) 3.68%, Japan 3.38%

▪ ลงทุนในอุตสาหกรรม : Technology 21.20%, Healthcare 16.36%, Consumer Cyclical 13.54%, Financial Services 11.59%, Communication Services 10.94%

▪ 3 อันดับที่นำเงินไปลงทุนสูงสุด :

1. Microsoft Corp 1.86%

2. Apple Inc 1.80%

3. iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 1.71%

📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/2KOGQy1

3⃣ LHFLRMF : กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV : 13.1963

ผลตอบแทบเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน : 11.0%

นโยบายปันผล : ไม่จ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : ไม่กำหนด

Port Profile

▪ ประเภทสินทรัพย์ : Aggressive Allocation (Stock 75.33%, Bonds 0%, Cash 24.86%, Other -0.19%)

▪ ลงทุนในกลุ่มประเทศ : Thailand (100%)

▪ ลงทุนในอุตสาหกรรม : Financial Services 21.31%, Consumer Cyclical 15.09%, Industrials 14.39%, Consumer Defensive 11.99%, Energy 11.33%

▪ 3 อันดับที่นำเงินไปลงทุนสูงสุด :

1. Airports Of Thailand PLC 7.29%

2. Ptt PCL 5.47%

3. JMT Network Services PCL 3.09%

📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/2KQ32rA

4⃣ SCBRMGWP : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV : 12.4306

ผลตอบแทบเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน : 10.58%

นโยบายปันผล : ไม่จ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 1,000 บาท

Port Profile

▪ ประเภทสินทรัพย์ : Global Allocation (Stock 68.88%, Bonds 21.48%, Cash 9.26%, Other 0.37%)

▪ ลงทุนในกลุ่มประเทศ : United States 70.20%, Eurozone 8.86%, Europe (ex Euro) 5.03%, Japan 4.32%, United Kingdom 4.27%

▪ ลงทุนในอุตสาหกรรม : Technology 20.43%, Healthcare 15.90%, Consumer Cyclical 13.77%, Communication Services 12.59%, Financial Services 11.37%

▪ 3 อันดับที่นำเงินไปลงทุนสูงสุด :

1. SPDR® S&P 500 ETF Trust 21.12%

2. iShares MSCI World ETF USD Dist 20.42%

3. iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 10.11%

📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/3rl1N4w

5⃣ PRINCIPAL AARMF : กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV : 14.7200

ผลตอบแทบเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน : 10.57%

นโยบายปันผล : ไม่จ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 1,000 บาท

Port Profile

▪ ประเภทสินทรัพย์ : Aggressive Allocation (Stock 92.30%, Bonds 0%, Cash 11.78%, Other -4.08%)

▪ ลงทุนในกลุุ่มประเทศ : Asia (Emerging) 48.49%, United States 34.06%, Eurozone 4.90%, Japan 4.05%, Europe (ex Euro) 2.74%

▪ ลงทุนในอุตสาหกรรม : Financial Services 13.36%, Industrials 11.71%, Technology 10.29%, Consumer Defensive 10.06%, Communication Services 9.71%

▪ 3 อันดับบริษัทที่ลงทุนสูงสุด :

1. ThaiDEX SET50 45.19%

2. HSBC MSCI World ETF 30.89%

3. iShares Core MSCI World ETF USD Acc 16.84%

📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/3aJ4Nlg

6⃣ SCBRMGW : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV : 11.7180

ผลตอบแทบเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน : 8.43%

นโยบายปันผล : ไม่จ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 1,000 บาท

Port Profile

▪ ประเภทสินทรัพย์ : Global Allocation (Stock 55.39%, Bonds 34.30%, Cash 9.77%, Other 0.54%)

▪ ลงทุนในกลุ่มประเทศ : United States 71.85%, Eurozone 8.86%, Europe (ex Euro) 5.03%, Japan 4.59%, United Kingdom 4.26%

▪ ลงทุนในอุตสาหกรรม : Technology 20.21%, Healthcare 15.96%, Consumer Cyclical 14.22%, Communication Services 12.45%, Financial Services 11.22%

▪ 3 อันดับที่นำเงินไปลงทุนสูงสุด :

1. iShares MSCI World ETF USD Dist 18.61%

2. SPDR® S&P 500 ETF Trust 16.43%

3. iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 14.76%

📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/3aKQGMH

7⃣ TMBTMSMVRMF : กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV : 10.0007

ผลตอบแทบเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน : 7.99%

นโยบายปันผล : ไม่จ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : ไม่ระบุ

Port Profile

▪ ประเภทสินทรัพย์ : Equity Small/Mid-Cap (Stock 84.97%, Bonds 0%, Cash 2.06%, Other 12.97%)

▪ ลงทุนในกลุ่มประเทศ : Thailand (100%)

▪ ลงทุนในอุตสาหกรรม : Real Estate 23.71%, Consumer Defensive 14.01%, Healthcare 13.50%, Utilities 13.28%, Basic Materials 10.76%

▪ 3 อันดับที่นำเงินไปลงทุนสูงสุด :

1. Thai Vegetable Oil PCL 5.65%

2. Thai Union Group PCL 4.61%

3. Jasmine Broadband Int Infrastructure 4.50%

📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/3hjbFXZ

8⃣ ASP-MRF : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV : 24.4885

ผลตอบแทบเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน : 6.84%

นโยบายปันผล : ไม่จ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 5,000 บาท

Port Profile

▪ ประเภทสินทรัพย์ : Aggressive Allocation (Stock 88.80%, Bonds 0%, Cash 10.34%, Other 0.87%)

▪ ลงทุนในกลุ่มประเทศ : Thailand (100%)

▪ ลงทุนในอุตสาหกรรม : Financial Services 20.43%, Consumer Defensive 16.57%, Industrials 10.80%, Energy 10.31%, Utilities 9.55%

▪ 3 อันดับที่นำเงินไปลงทุนสูงสุด :

1. CP All PCL 6.88%

2. Ptt PCL 5.76%

3. Airports Of Thailand PLC 4.90%

📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/38rmYJH

9⃣ TMBGINCOMERMF : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV : 11.7614

ผลตอบแทบเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน : 6.45%

นโยบายปันผล : ไม่จ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : ไม่กำหนด

Port Profile

▪ ประเภทสินทรัพย์ : Global Bond (Stock 0.84%, Bound 121.45%, Cash -28.97%, Other 6.68%)

▪ นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund

📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/34FnGSt

🔟 KKP SG-AA RMF : กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV : 10.6434

ผลตอบแทบเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน : 6.09%

นโยบายปันผล : ไม่จ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 1,000 บาท

Port Profile

▪ ประเภทสินทรัพย์ : Aggressive Allocation (Stock 54.93%, Bonds 25.07%, Cash 13.16%, Other 6.83%)

▪ ลงทุนในกลุ่มประเทศ : Asia (Emerging) 43.12%, United States 30.26%, Asia (Developed) 9.18%, Eurozone 5.56%, Europe (ex Euro) 3.88%

▪ ลงทุนในอุตสาหกรรม : Real Estate 15.59%, Technology 12.54%, Communication Services 10.06%, Industrials 10.05%, Financial Services 9.84%

▪ 3 อันดับที่นำเงินไปลงทุนสูงสุด :

1. Phatra Strategic Asset Allocation 98.71%

📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/37EBbnm

⭕ ข้อสังเกต

กองทุนที่ประเภทสินทรัพย์ ณ วันที่ 30/09/2563 กระจายอยู่ในทั้งหุ้น (Stock), ตราสารทางการเงิน (Bonds) และเงินสด (Cash) จำนวน 5 กองทุน คือ อันดับ 1 KGARMF, อันดับ 2 UOBGARMF, อันดับ 4 SCBRMGWP, อันดับ 6 SCBRMGW และอันดับ 10 KKP SG-AA RMF

❗ หมายเหตุ

1. ประเภทสินทรัพย์ของแต่ละกองทุนวันจากมูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 30/09/2563

2. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุน ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

3. นโยบายการลงทุนในแต่ละกองทุนสามารถคลิกลิงก์ที่แนบไว้ให้ในแต่ละกองไปศึกษาต่อได้เลยนะครับ

Reference : www.morningstarthailand.com ข้อมูลวันที่ 21-12-2563

ยังมี ปิดโผ 10 อันดับกองทุน SSF อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 6 เดือนสูงสุด

—————————————————————-

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *