เปิดโผ 10 อันดับกองทุน SSF อัตราผลตอบแทนมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

เปิดโผ 10 อันดับกองทุน SSF อัตราผลตอบแทนมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

เปิดโผ 10 อันดับกองทุน SSF
อัตราผลตอบแทนมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564


“ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษียัง ?”

“ซื้อกองทุนกองไหนดีละ ?”

เชื่อว่าเข้าเดือน ธ.ค. ของทุกปี ทุกคนมักจะต้องมีคำถามเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนทั้ง SSF และ RMF โพสนี้จึงจะมาสรุป 10 อันดับกองทุน SSF ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ต้นปี ห้เป็นแนวทางในการเลือกลงทุนกันดูนะครับ

.

โดยนอกจากอัตราผลตอบแทนที่เราจะได้รับแล้ว สิ่งที่เราต้องพิจารณาเพิ่มเติม มี 2 เรื่อง นั่นคือ

 1. %ค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือ Total Expense Ratio (TER)

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยจะรวมทั้ง ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee), ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ถ้ามี

 • หมายเหตุ: ในส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน ยังมีค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการส่งคำสั่งเพื่อทำรายการต่างๆ เช่น ขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) และ ซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end-fee) เป็นต้น ซึ่งไม่ได้รวมไว้ในโพสนี้ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ

.

 1. Sharp Ratio หรืออัตราส่วนที่บอกถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เมือนำผลตอบแทนที่กองทุนนั้นทำได้ เทียบกับความเสี่ยง (ในที่นี้ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องสูตรนะครับ) ซึ่งค่านี่้ยิ่งมีค่ามากยิ่งดี

แต่การดู Sharpe Ratio นั้นควรใช้ในกองทุน ที่มีนโยบายการลงทุนมี่คล้ายกัน

.

ไปดูกันครับว่า 10 อันดับกองทุน SSF ที่อัตราผลตอบแทนมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564 มีอะไรบ้าง

.

 1. ASP-SME-SSFX : กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 16.62 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 33.47% (รอบหนึ่งปี 37.84%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.61% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 3.33 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3Dx2oF5

.

 1. ASP-SME-SSF : กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 16.56 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 33.46% (รอบหนึ่งปี 37.82%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.75% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 3.33 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3lK640u

.

 1. TISCOMS-SSF : กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 22.12 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 31.50% (รอบหนึ่งปี 31.77%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.14% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.97 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3lL1H5c

.

 1. LHSMARTDSSF-SSFX : กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 13.41 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 26.15% (รอบหนึ่งปี 26.42%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.34% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3oABRT2

.

 1. LHSMARTDSSF-SSF : กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมและจ่ายเงินปันผล

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 13.56 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 26.01% (รอบหนึ่งปี 26.28%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.34% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3pAuk6e

.

 1. TSF-SSF : กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 80.52 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 25.97% (รอบหนึ่งปี 27.03%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.93% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.88 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3dv3zud

.

 1. SCBS&P500-SSF : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)

ประเภทกองทุน : หุ้นสหรัฐฯ

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 26.71 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 23.79% (รอบหนึ่งปี 25.87%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.32 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3GEOG5l

.

 1. X-SEQS-DSSF : กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมำติก ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล)

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 11.92 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 23.06% (รอบหนึ่งปี 21.86%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.14% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.67 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3IyJ5PM

.

 1. X-SEQS-ASSF : กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมำติก ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบสะสมมูลค่า)

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 11.92 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 23.06% (รอบหนึ่งปี 21.86%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.14% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.67 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3ybJ1R1

.

 1. KKP TECH-H-SSF : กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH – HEDGED ชนิดเพื่อการออม

ประเภทกองทุน : หุ้นสหรัฐฯ

 • โดยวันที่ 3/12/64 มี NAV เท่ากับ 13.42 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 22.84% (รอบหนึ่งปี 26.18%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 0.32% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3IsuAwB

.
.

❗หมายเหตุ❗

 1. ราคา NAV วันที่ 3/12/2564
 2. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุน ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference : www.morningstarthailand.com

.

กองทุนรวม #กองทุนSSF #ลดหย่อนภาษี #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *