เปิดโผ 10 อันดับ กองทุน RMFMIX (สายผสม เน้นกระจายความเสี่ยง) อัตราผลตอบแทนมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

เปิดโผ 10 อันดับ กองทุน RMFMIX (สายผสม เน้นกระจายความเสี่ยง) อัตราผลตอบแทนมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

สำหรับใครที่กำลังหากองทุน RMF ที่ไม่อยากจะเสี่ยงลงทุนในหุ้นทั้งหมด เน้นกระจายความเสี่ยงทั้งตลาดหุ้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ลองมาดูโพสนี้ครับ

.

โดยโพสนี้ ได้สรุปกองทุน RMF ในกลุ่มสายผสม (RMFMIX) เน้นกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่าง ๆ ไปดูกันครับว่า 10 อันดับกองทุน RMFMIX ที่มีอัตราผลตอบแทนมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564 มีอะไรบ้าง

.

 1. TLFLEXRMF : กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย 97%, Cash&Bond 3%

 • โดยวันที่ 8/12/64 มี NAV เท่ากับ 10.97 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 24.84% (รอบหนึ่งปี 23.72%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.29% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.13 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3ygV8fO

.

 1. ASP-MRF : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย 85%, Cash&Bond 15%

 • โดยวันที่ 8/12/64 มี NAV เท่ากับ 30.27 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 22.41% (รอบหนึ่งปี 19.51%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.3% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 3.16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3dx88Ev

.

 1. LHFLRMF : กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย 80%, Cash&Bond 20%

 • โดยวันที่ 8/12/64 มี NAV เท่ากับ 16.14 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 20.85% (รอบหนึ่งปี 18.24%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.53% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.89 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3EFYsDl

.

 1. KFLRMF : กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ย

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย 93%, Cash&Bond 7%

 • โดยวันที่ 8/12/64 มี NAV เท่ากับ 89.05 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 17.80% (รอบหนึ่งปี 12.69%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.03% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3EFMQjZ

.

 1. TFPRMF-P : กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย 80%, Cash&Bond 20%

 • โดยวันที่ 8/12/64 มี NAV เท่ากับ 65.48 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 16.11% (รอบหนึ่งปี 13%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.39% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3IyTZol

.

 1. TFPRMF-A : กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย 80%, Cash&Bond 20%

 • โดยวันที่ 8/12/64 มี NAV เท่ากับ 65.48 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 16.11% (รอบหนึ่งปี 13%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.39% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3GttIWY

.

 1. PMIXRMF : กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย 76%, Cash&Bond 24%

 • โดยวันที่ 8/12/64 มี NAV เท่ากับ 25.59 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 16.04% (รอบหนึ่งปี 12.19%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.78% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.53 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/31MoCWI

.

 1. M-VALUE : กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย 94%, Cash&Bond 6%

 • โดยวันที่ 8/12/64 มี NAV เท่ากับ 79.59 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 15.04% (รอบหนึ่งปี 10.51%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.88% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 0.79 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3pCIy6I

.

 1. SCBRM3 : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย 84%, Cash&Bond 16%

 • โดยวันที่ 8/12/64 มี NAV เท่ากับ 26.19 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 12.25% (รอบหนึ่งปี 9.86%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.81% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 0.97 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/31E6iPL

.

 1. KKP BLRMF : กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน : หุ้นไทย 55%, Cash&Bond 45%

 • โดยวันที่ 8/12/64 มี NAV เท่ากับ 30.45 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 12.17% (รอบหนึ่งปี 9.79%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.46% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.49 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3y8aHGo

.
.

หมายเหตุ :

 1. %ค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือ Total Expense Ratio (TER)

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยจะรวมทั้ง ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee), ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ถ้ามี

[ในส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน ยังมีค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการส่งคำสั่งเพื่อทำรายการต่างๆ เช่น ขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) และ ซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end-fee) เป็นต้น ซึ่งไม่ได้รวมไว้ในโพสนี้ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ]

 1. Sharp Ratio หรืออัตราส่วนที่บอกถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เมือนำผลตอบแทนที่กองทุนนั้นทำได้ เทียบกับความเสี่ยง (ในที่นี้ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องสูตรนะครับ) ซึ่งค่านี่้ยิ่งมีค่ามากยิ่งดี แต่การดู Sharpe Ratio นั้นควรใช้ในกองทุน ที่มีนโยบายการลงทุนมี่คล้ายกัน
 2. ราคา NAV วันที่ 3/12/2564
 3. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุน ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.
.

Reference : www.morningstarthailand.com

.

กองทุนรวม #กองทุนRMF #ลดหย่อนภาษี #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *