เปิดโผ 15 หุ้น ราคายังต่ำและอัตราปันผลสูง ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564

เปิดโผ 15 หุ้น ราคายังต่ำและอัตราปันผลสูง ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564

สำหรับนักลงทุน ที่กำลังเสาะหาหุ้นลงทุน ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนเช่นนี้ หนึ่งในตัวเลือกสำหรับนักลงทุน นั่นคือ หุ้นที่ยังมีราคาไม่แพง โดยดูจากอัตราส่วน PE และ PB และที่สำคัญยังต้องมีอัตราปันผลที่อยู่ในระดับสูงด้วยจะดีมาก ๆ เพราะถือว่าเป็นหุ้นที่น่าจะให้ผลตอบแทนได้ดีระดับหนึ่ง แม้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

.

โพสนี้จึงได้ทำการสำรวจหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2564 ที่ผ่านมาว่า หุ้นตัวไหนราคายังต่ำและมีอัตราปันผลในระดับสูง โดยเกณฑ์ในการคัดกรองหุ้นในครั้งนี้ คือ

ราคายังต่ำ โดยดูจาก PE < 15 เท่า และ PB < 1 เท่า (โดย ณ สิ้นปี 2564 PE ตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 20.78 เท่า และ PB อยู่ที่ 1.79 เท่า)
อัตราปันผล ณ สิ้นปี 2564 มากกว่า 4%

.

โดยจากเกณฑ์การคัดกรองดังกล่าว ได้จำนวนหุ้นมาทั้งหมด 15 หุ้น ลองไปดูกันว่าแต่หุ้นทำธุรกิจอะไร มีอัตราส่วน PE, PB และ อัตราปันผลเท่าไหร่ และผลตอบแทนราคาในปีที่ผ่านปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจากอัตราปันผลมากที่สุด)

.

.

 1. NSI : บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,129 ล้านบาท]
 • ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 9.64 เท่า ค่า PB ที่ 0.83 เท่า และมีอัตราปันผล 11.28%
 • โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 81.25 บาท เพิ่มขึ้น 7.25 บาท จาก 74 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.8% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 5.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3eI7nJX

.

 1. LHK : บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,425 ล้านบาท]
 • ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 7.79 เท่า ค่า PB ที่ 0.98 เท่า และมีอัตราปันผล 8.11%
 • โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 3.72 บาท เพิ่มขึ้น 1.16 บาท จาก 2.56 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 45.3% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 8.62%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nabrXy

.

 1. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,983 ล้านบาท]
 • ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 9.42 เท่า ค่า PB ที่ 0.62 เท่า และมีอัตราปันผล 7.95%
 • โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 37.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท จาก 34.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.4% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 39.66%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.


.

 1. SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,830 ล้านบาท]
 • ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 5.86 เท่า ค่า PB ที่ 0.82 เท่า และมีอัตราปันผล 7.72%
 • โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 4.06 บาท เพิ่มขึ้น 0.62 บาท จาก 3.44 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 18% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 24.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33QXzrx

.

 1. PSH : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,451 ล้านบาท]
 • ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 12.98 เท่า ค่า PB ที่ 0.67 เท่า และมีอัตราปันผล 7.38%
 • โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 13 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 12.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 7.2%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bxSGrI

.

 1. KYE : บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,029 ล้านบาท]
 • ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 11.25 เท่า ค่า PB ที่ 0.87 เท่า และมีอัตราปันผล 7.11%
 • โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 355 บาท ลดลง 0 บาท จาก 355 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 6.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33Frplc

.

.

 1. SCP : บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,830 ล้านบาท]
 • ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 14.11 เท่า ค่า PB ที่ 0.85 เท่า และมีอัตราปันผล 6.31%
 • โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 6.1 บาท ลดลง 0 บาท จาก 6.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 7.51%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Fy7dzb

.

 1. PMTA : บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,204 ล้านบาท]
 • ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 10.97 เท่า ค่า PB ที่ 0.74 เท่า และมีอัตราปันผล 5.88%
 • โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 11.9 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท จาก 9.15 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 30.1% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 3.15%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30wULxz

.

 1. SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,078 ล้านบาท]
 • ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 7.26 เท่า ค่า PB ที่ 0.72 เท่า และมีอัตราปันผล 5.45%
 • โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 3.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.58 บาท จาก 2.78 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.9% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 10.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LlBzPs

.

.

10. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,250 ล้านบาท]

– ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 8.39 เท่า ค่า PB ที่ 0.96 เท่า และมีอัตราปันผล 5.33%

– โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 45 บาท ลดลง -8 บาท จาก 53 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -15.1% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 22.15%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

11. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,215 ล้านบาท]

– ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 13.79 เท่า ค่า PB ที่ 0.91 เท่า และมีอัตราปันผล 5.31%

– โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 2.26 บาท ลดลง -0.06 บาท จาก 2.32 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.6% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 19.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

12. KCAR : บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,075 ล้านบาท]

– ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 10.89 เท่า ค่า PB ที่ 0.96 เท่า และมีอัตราปันผล 5.3%

– โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 8.3 บาท ลดลง -0.7 บาท จาก 9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -7.8% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 8.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

.

13. METCO : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,559 ล้านบาท]

– ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 8.66 เท่า ค่า PB ที่ 0.93 เท่า และมีอัตราปันผล 5.24%

– โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 266 บาท เพิ่มขึ้น 66 บาท จาก 200 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 3.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

14. FMT : บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,536 ล้านบาท]

– ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 7.22 เท่า ค่า PB ที่ 0.92 เท่า และมีอัตราปันผล 5.2%

– โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 32 บาท เพิ่มขึ้น 12.6 บาท จาก 19.4 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 64.9% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 3.27%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

15. CSC : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,522 ล้านบาท]

– ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีค่า PE เท่ากับ 11.75 เท่า ค่า PB ที่ 0.69 เท่า และมีอัตราปันผล 5.1%

– โดยราคาหุ้นสิ้นปี 2564 ปิดที่ 48.5 บาท ลดลง -4 บาท จาก 52.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -7.6% / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 7.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

❗ หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นปันผล #หุ้นPEต่ำ #หุ้นPBต่ำ #หุ้นราคาถูก #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *