เปิดโผ 41 หุ้น SET100 ROE สูงมากกว่า 15% แบ่งตามความเสี่ยงหนี้ (DE)

เปิดโผ 41 หุ้น SET100 ROE สูงมากกว่า 15% แบ่งตามความเสี่ยงหนี้ (DE)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือที่เราเรียกติดปากว่า ROE เป็นอัตราส่วนที่สำคัญตัวหนึ่ง ที่จะใช้วัดคุณภาพของหุ้นที่เราต้องการลงทุน

.

ทำให้ ROE มักจะเป็นอัตราส่วนสำคัญ ที่นักลงทุนใช้ในการคัดเลือกหุ้นที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ๆ และตัวเลขที่มักจะใช้เป็นเกณฑ์เพื่อคัดเลือกหุ้นคุณภาพ คือ ROE ต้องมากกว่า 15%

.

แต่อย่างที่บอกไว้ว่า ROE ที่สูง ไม่ได้แปลว่า จะเป็นหุ้นที่มีคุณภาพเสมอไป เพราะบางครั้งกับดักของ ROE ที่สูง อาจจะเกิดจากการก่อหนี้ที่เพิ่มสูง (DE สูง) ทำให้นักลงทุนที่ไม่ทราบอาจจะตัดสินใจลงทุนไป โดยไม่ได้เข้าใจในตัวเลขของ ROE ที่แท้จริงว่า เกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ดีขึ้น หรือจากการก่อร่างสร้างด้วยหนี้

(ไปทำความเข้าใจเรื่อง ROE ได้ที่ ROE คืออะไร ? บอกอะไรนักลงทุน > https://bit.ly/35vHmrT)

.

โพสนี้จึงได้คัดเลือกหุ้นมา 35 หุ้น จาก SET100 ที่มี ROE สูงมากกว่า 15% และที่สำคัญการดูความความเสี่ยงของหนี้สินประกอบด้วย (ค่า DE) โดยได้แบ่งกลุ่มหุ้นทั้ง 35 หุ้นตามความเสียงหนี้สินเป็น 3 ระดับ คือ

กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ (DE < 1 เท่า)

กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง (DE ระหว่าง 1-2 เท่า)

กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง (DE > 2 เท่า)

.

(หุ้นแต่ละกลุ่มเรียงลำดับจากค่า DE ต่ำไปสูง)

.

.

🎯 กลุ่มที่ 1 เสี่ยงต่ำ : DE < 1 เท่า

.

 1. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 229,272 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 28.51% และมี DE อยู่ที่ 0.19 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 71.5 บาท เพิ่มขึ้น 15.25 บาท จาก 56.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -11.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 21.23 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.5%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

 1. PTL : บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,500 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 15.99% และมี DE อยู่ที่ 0.32 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 25 บาท เพิ่มขึ้น 2.4 บาท จาก 22.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -11.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.35 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2O8e7WI

.

 1. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 91,624 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 102.28% และมี DE อยู่ที่ 0.36 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 32 บาท ลดลง -6 บาท จาก 38 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -15.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 3.03 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 8.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

 1. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 99,875 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 18.64% และมี DE อยู่ที่ 0.37 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง -2.25 บาท จาก 35.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -6.3% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง -2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27.76 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.26%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

 1. TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,269 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 25.42% และมี DE อยู่ที่ 0.39 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 31.25 บาท ลดลง -2.5 บาท จาก 33.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -7.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง 0% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.4 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.4%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JoBqtd

.

 1. TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,950 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 32.57% และมี DE อยู่ที่ 0.44 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 106.5 บาท ลดลง -28 บาท จาก 134.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -20.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40.8 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30RV4Dg

.

 1. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,580 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 33.12% และมี DE อยู่ที่ 0.55 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 3.78 บาท เพิ่มขึ้น 1.32 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 30.5 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

 1. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 54,528 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 48.52% และมี DE อยู่ที่ 0.6 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 35.5 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท จาก 26.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 34% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 2.93 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 6.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

 1. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,452 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 23.29% และมี DE อยู่ที่ 0.6 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 45.25 บาท เพิ่มขึ้น 9.5 บาท จาก 35.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -9.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 24.54 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36sBgJG

.

 1. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 563,816 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 21.41% และมี DE อยู่ที่ 0.67 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 452 บาท ลดลง -34 บาท จาก 486 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -7% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง -3.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 73.84 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

🎯 กลุ่มที่ 1 เสี่ยงต่ำ : DE < 1 เท่า (ต่อ)

.

 1. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,042 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 28.77% และมี DE อยู่ที่ 0.72 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 18.4 บาท เพิ่มขึ้น 0.9 บาท จาก 17.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง 0% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.36 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 8.7%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU86PD

.

 1. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 118,500 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 37.12% และมี DE อยู่ที่ 0.86 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 118.5 บาท เพิ่มขึ้น 4 บาท จาก 114.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 3.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -1.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 33.77 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

.

 1. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,291 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 15.31% และมี DE อยู่ที่ 0.86 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 21.6 บาท เพิ่มขึ้น 1.1 บาท จาก 20.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.58 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.9%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

 1. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 475,200 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 15.37% และมี DE อยู่ที่ 0.88 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 396 บาท เพิ่มขึ้น 18 บาท จาก 378 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.54 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.55%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

 1. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,527 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 17.14% และมี DE อยู่ที่ 0.91 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 8.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท จาก 7.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.61 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.45%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

 1. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 98,016 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 16.17% และมี DE อยู่ที่ 0.94 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 21.3 บาท เพิ่มขึ้น 4.3 บาท จาก 17 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 35.37 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qehj1o

.

🎯 กลุ่มที่ 2 เสี่ยงปานกลาง : DE ระหว่าง 1-2 เท่า

.

 1. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,750 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 20.93% และมี DE อยู่ที่ 1.04 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 6.7 บาท ลดลง -1.3 บาท จาก 8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -16.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.26 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ

.

 1. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 87,882 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 22.56% และมี DE อยู่ที่ 1.07 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 64 บาท ลดลง -1.75 บาท จาก 65.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.72 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

 1. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 51,371 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 29.81% และมี DE อยู่ที่ 1.08 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 20.6 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท จาก 13.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -3.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.77 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

 1. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,220 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 20.86% และมี DE อยู่ที่ 1.09 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 47.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.25 บาท จาก 36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 31.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 44.91 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

 1. IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 94,816 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 16.98% และมี DE อยู่ที่ 1.21 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 4.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.92 บาท จาก 3.72 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.12 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.3%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPlOLI

.

 1. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 99,780 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 16.35% และมี DE อยู่ที่ 1.54 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 8.35 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท จาก 7.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.44 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 6.1%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 242,450 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 19.03% และมี DE อยู่ที่ 1.56 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 65 บาท เพิ่มขึ้น 15.75 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 32% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 46.57 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

.

🎯 กลุ่มที่ 2 เสี่ยงปานกลาง : DE ระหว่าง 1-2 เท่า (ต่อ)

.

 1. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 189,377 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 27.54% และมี DE อยู่ที่ 1.6 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 14.4 บาท เพิ่มขึ้น 0.7 บาท จาก 13.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 32.99 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra6AEy

.

 1. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,208 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 26.34% และมี DE อยู่ที่ 1.6 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 11.5 บาท เพิ่มขึ้น 3.95 บาท จาก 7.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 52.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 15% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.29 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

 1. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,506 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 21.72% และมี DE อยู่ที่ 1.68 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 24.2 บาท เพิ่มขึ้น 9.2 บาท จาก 15 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 61.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27.69 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA9Qit

.

 1. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,408 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 21.54% และมี DE อยู่ที่ 1.76 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 17.9 บาท เพิ่มขึ้น 0.6 บาท จาก 17.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 3.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40.13 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

 1. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 86,700 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 61.83% และมี DE อยู่ที่ 1.86 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 72.25 บาท เพิ่มขึ้น 33.25 บาท จาก 39 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 85.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 41.67 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

 1. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,894 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 25.56% และมี DE อยู่ที่ 1.88 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 41.25 บาท เพิ่มขึ้น 21.25 บาท จาก 20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 106.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 39.06 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.51%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

 1. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,828 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 20.7% และมี DE อยู่ที่ 1.88 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 24.7 บาท เพิ่มขึ้น 10.7 บาท จาก 14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 76.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 38.66 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

.

🎯 กลุ่มที่ 3 เสี่ยงสูง : DE > 2 เท่า

.

 1. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,772 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 19.1% และมี DE อยู่ที่ 2.09 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 41 บาท เพิ่มขึ้น 15 บาท จาก 26 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 57.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 36.82 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qxPHDy

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,410 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 34.65% และมี DE อยู่ที่ 2.43 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 5.45 บาท เพิ่มขึ้น 2.93 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 116.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.65 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.3%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 149,543 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 26.35% และมี DE อยู่ที่ 2.45 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 58 บาท ลดลง -1.5 บาท จาก 59.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.53 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

 1. ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,590 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 29.15% และมี DE อยู่ที่ 2.67 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 8.55 บาท เพิ่มขึ้น 1.15 บาท จาก 7.4 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 6.51 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gnveQj

.

 1. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 127,730 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 26.43% และมี DE อยู่ที่ 2.84 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 60.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท จาก 59 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.86 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.61%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

 1. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,671 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 19.34% และมี DE อยู่ที่ 3.64 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 4.18 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท จาก 4.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 0.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.1 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

 1. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 559,098 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 36.45% และมี DE อยู่ที่ 3.7 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 188 บาท เพิ่มขึ้น 12 บาท จาก 176 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 6.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -4.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.43 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

 1. AEONTS : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,000 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 24.19% และมี DE อยู่ที่ 3.74 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 192 บาท ลดลง -11 บาท จาก 203 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -5.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.93 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qBfg78

.

 1. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,885 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 29.18% และมี DE อยู่ที่ 4.21 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 15.5 บาท ลดลง -0.4 บาท จาก 15.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.5% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง -4.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.71 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qWVe6I

.

 1. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 74,460 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 18.02% และมี DE อยู่ที่ 5.76 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 93 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท จาก 88.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.15 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 6.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

 1. DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 94,120 ล้านบาท]
 • ROE เท่ากับ 17.57% และมี DE อยู่ที่ 6.99 เท่า
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 21-10-2564 ปิดที่ 39.75 บาท เพิ่มขึ้น 6.5 บาท จาก 33.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 19.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -3.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.13 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 7.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3d7LtPj

.

❗หมายเหตุ :

 1. โพสนี้เป็นการใช้ค่า ROE ที่เป็นการคำนวนจากผลการดำเนินงาน ย้อนหลังในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งการใช้อัตราส่วน ROE ควรจะใช้ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 3-5 ปี
 2. ค่า DE อาจขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจ เช่น DE ของกลุ่มธนาคามักจะอยู่ในระดับสูง ทำให้การเปรียบเทียบข้ามประเภทธุรกิจจะต้องระมัดระวัง
 3. การคัดเลือกหุ้นต้องใช้อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ประกอบในการพิจารณาด้วย สนใจตามไปอ่านได้ที่ : หุ้นคุณภาพลงทุน ด้วย 6 อัตราส่วนทางการเงิน > https://bit.ly/3gVwc5h
 4. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

การลงทุน #iYomBizInspiration #SET100 #Outperform #ROE #DE #ตลาดหุ้นไทย

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *