แบงค์จะมาจริงไหม ? เช็คราคา 11 หุ้น กลุ่มธนาคารสิ้นเดือน ส.ค.64 (เทียบรอบเดือน / สิ้นปี 2563)

แบงค์จะมาจริงไหม ? เช็คราคา 11 หุ้น กลุ่มธนาคารสิ้นเดือน ส.ค.64 (เทียบรอบเดือน / สิ้นปี 2563)

ในรอบเดือนที่ผ่านมา (ก.ค.64-ส.ค.64) ดัชนีหุ้นกลุ่มแบงค์หรือกลุ่มธนาคาร ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 12% ในขณะที่ SET ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 7%

.

ซึ่งการปรับตัวของดัชนีกลุ่มธนาคารในรอบนี้ เป็นการปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปีมาเลยก็ว่าได้ และพอลงไปดูหุ้นธนาคารในกลุ่ม ก็พบว่า มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่น ในรอบเดือนที่ผ่านมา (เรียกว่า Outperform ตลาดเลยก็ว่าได้)

.

เป็นที่น่าสังเกตุว่า หุ้นกลุ่มธนาคาร ที่ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรับตัวขึ้น น่าจะมีส่วนช่วยผลักดันทำให้ดัชนี SET ทะลุ 1600 จุด และยังปิดเดือน ส.ค.64 ทำสถิติสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี

.

โพสนี้จึงจะมาสำรวจราคา 11 หุ้นกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ที่ผ่านมาว่า แต่ละตัวมีการปรับเพิ่มขึ้นในรอบเดือน และเมื่อเทียบกับสิ้นปี 63 เป็นอย่างไร

.

(ข้อมูลเรียงลำดับตามมูลค่าตลาด)

.

 1. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 361,635 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ส.ค. 2564 ปิดที่ 106.5 บาท โดยเมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 13.90% และถ้าเทียบกับสิ้นปี 63 เพิ่มขึ้น 21.71%
 • ซึ่ง ณ วันที่ 31/8/2564 มีค่า PE เท่ากับ 12.7 เท่า, PB เท่ากับ 0.86 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

 1. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 291,427 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ส.ค. 2564 ปิดที่ 123 บาท โดยเมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 19.42% และถ้าเทียบกับสิ้นปี 63 เพิ่มขึ้น 8.85%
 • ซึ่ง ณ วันที่ 31/8/2564 มีค่า PE เท่ากับ 7.39 เท่า, PB เท่ากับ 0.64 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

 1. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 235,384 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ส.ค. 2564 ปิดที่ 32 บาท โดยเมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 13.27% และถ้าเทียบกับสิ้นปี 63 เพิ่มขึ้น 2.40%
 • ซึ่ง ณ วันที่ 31/8/2564 มีค่า PE เท่ากับ 7.71 เท่า, PB เท่ากับ 0.77 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra0KTG

.

 1. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 217,608 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ส.ค. 2564 ปิดที่ 114 บาท โดยเมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 11.22% และถ้าเทียบกับสิ้นปี 63 ลดลง -3.80%
 • ซึ่ง ณ วันที่ 31/8/2564 มีค่า PE เท่ากับ 11.05 เท่า, PB เท่ากับ 0.47 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

 1. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 156,532 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ส.ค. 2564 ปิดที่ 11.2 บาท โดยเมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 10.89% และถ้าเทียบกับสิ้นปี 63 เพิ่มขึ้น 0.90%
 • ซึ่ง ณ วันที่ 31/8/2564 มีค่า PE เท่ากับ 9.88 เท่า, PB เท่ากับ 0.46 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

 1. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 103,158 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ส.ค. 2564 ปิดที่ 1.07 บาท โดยเมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 10.31% และถ้าเทียบกับสิ้นปี 63 ลดลง -0.93%
 • ซึ่ง ณ วันที่ 31/8/2564 มีค่า PE เท่ากับ 12.62 เท่า, PB เท่ากับ 0.5 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

 1. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 75,261 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ส.ค. 2564 ปิดที่ 94 บาท โดยเมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 6.82% และถ้าเทียบกับสิ้นปี 63 เพิ่มขึ้น 6.21%
 • ซึ่ง ณ วันที่ 31/8/2564 มีค่า PE เท่ากับ 11.27 เท่า, PB เท่ากับ 1.99 เท่า และอัตราปันผลที่ 6.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

 1. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,630 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ส.ค. 2564 ปิดที่ 56.25 บาท โดยเมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 10.29% และถ้าเทียบกับสิ้นปี 63 เพิ่มขึ้น 8.70%
 • ซึ่ง ณ วันที่ 31/8/2564 มีค่า PE เท่ากับ 9.03 เท่า, PB เท่ากับ 0.99 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

 1. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,818 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ส.ค. 2564 ปิดที่ 36.75 บาท โดยเมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 13.08% และถ้าเทียบกับสิ้นปี 63 เพิ่มขึ้น 6.52%
 • ซึ่ง ณ วันที่ 31/8/2564 มีค่า PE เท่ากับ 10.98 เท่า, PB เท่ากับ 0.61 เท่า และอัตราปันผลที่ 8.33%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

 1. CIMBT : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,858 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ส.ค. 2564 ปิดที่ 0.8 บาท โดยเมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 8.11% และถ้าเทียบกับสิ้นปี 63 เพิ่มขึ้น 33.33%
 • ซึ่ง ณ วันที่ 31/8/2564 มีค่า PE เท่ากับ 32.41 เท่า, PB เท่ากับ 0.67 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.6%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2R1EWNK

.

 1. LHFG : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,361 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ส.ค. 2564 ปิดที่ 1.15 บาท โดยเมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 7.48% และถ้าเทียบกับสิ้นปี 63 เพิ่มขึ้น 9.52%
 • ซึ่ง ณ วันที่ 31/8/2564 มีค่า PE เท่ากับ 13.53 เท่า, PB เท่ากับ 0.63 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.45%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Nu0p0

.
.

Reference : set.or.th

.

#หุ้นกลุ่มแบงก์
#Outperform
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *