โผ 9 หุ้นลดความเสี่ยง ค่าเบต้าต่ำ อัตราปันผลสูง

โผ 9 หุ้นลดความเสี่ยง ค่าเบต้าต่ำ อัตราปันผลสูง

อย่างที่กล่าวว่าไว้ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาและตลาดหุ้นผันผวน การลงทุนในหุ้นประเภทที่มีการปันผลต่อเนื่องสม่ำเสมอ หรือที่เราเรียกว่า Dividend Stock ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น ครั้นจะมองแต่หุ้นที่มีอัตราปันผลสูง ๆ อย่างเดียว บางครั้งเราก็ทนต่อแรงกดดันจากราคาที่ผันผวนตามตลาดไม่ไหว จึงเป็นที่มาของโผ 9 หุ้นชุดนี้ ที่ได้นำตัวเบต้า (Beta) ที่น้อยกว่า 1 มาเป็นตัวคัดกรองด้วย

แล้ว “ค่าเบต้า” คืออะไร ?

ค่าเบต้า ใช้เป็นตัวชี้วัดความผันผวนของราคาหุ้นเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นโดยรวม หุ้นที่มีค่าเบต้าต่ำจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นที่มีค่าเบต้าสูง และโดยเฉพาะหุ้นที่มีค่าน้อยกว่า 1 ที่จะมีวามผันผวนน้อยกว่าตลาดหุ้นโดยรวม คือ เขาขึ้น ของเราอาจไม่ขึ้นมาก และเขาลง เราก็อาจไม่ได้ลงมาก หุ้นจำพวกนี้จึงเป็นอีกกลุ่มที่เหมาะกับการลงทุนในช่วงตลาดผันผวน

📌 เกณฑ์ในการคัดกรองหุ้น

1. ค่าเบต้าน้อยกว่า 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2563)
2. อัตราเงินปันผลเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี อยู่ในระดับ 6-9% (จ่ายปันผลทุกปี)
3. กำไรสุทธิเป็นบวก (ไม่เคยขาดทุน) ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2562)
4. ข้อมูลเรียงลำดับจากหุ้นที่มีอัตราปันผลเฉลี่ยสูงสุด


1⃣ KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทหลักทรัพย์

– ค่าเบต้า ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 0.66
– อัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 9.80%
– P/E ณ วันที่ 30/12/2563 19.23 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nfzaTc

2⃣ MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทหลักทรัพย์

– ค่าเบต้า ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 0.50
– อัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 8.73%
– P/E ณ วันที่ 30/12/2563 12.14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2MtJbiN

3⃣ INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) การลงทุนของอินทัช สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ

– ค่าเบต้า ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 0.65
– อัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 8.22%
– P/E ณ วันที่ 30/12/2563 17.55 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2JLmF4b

4⃣ GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติก และปิโตรเคมีรวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก และปิโตรเคมีอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกจึงทำให้สามารถให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในด้านการผลิต

– ค่าเบต้า ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 0.41
– อัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 7.72%
– P/E ณ วันที่ 30/12/2563 9.6 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2HTrRly

5⃣ AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา

– ค่าเบต้า ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 0.47
– อัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 7.20%
– P/E ณ วันที่ 30/12/2563 9.66 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/390HDV5

6⃣ LHK : บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ให้บริการ จัดหา แปรรูป และจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น ผลิตและจำหน่ายท่อสเตนเลส ได้แก่ ท่อสเตนเลสสำหรับงานตกแต่ง ท่อสเตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แปรรูปและจำหน่ายเหล็กชุบสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น ให้บริการด้านการตัด เจาะ และขัดผิวสเตนเลส ตามความต้องการของลูกค้า

– ค่าเบต้า ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 0.54
– อัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 6.81%
– P/E ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 16.56 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/390LP7s

7⃣ TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง, ดีฮัล ซอยมีล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย รวมทั้ง เลซิติน ซอยฮัล น้ำมันข้าวโพด น้ำมันทานตะวัน น้ำมันคาโนลา และน้ำมันมะกอ

– ค่าเบต้า ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 0.43
– อัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 6.52%
– P/E ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 17.21 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JoBqtd

8⃣ SMIT : บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยแบ่งเป็นกลุ่มเหล็กแข็ง กลุ่มเครื่องจักรในการทำแม่พิมพ์ และเครื่องจักรอุปกรณ์อื่น ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ และใบมีดอุตสาหกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

– ค่าเบต้า ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 0.27
– อัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 6.26%
– P/E ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 14.07 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nhjMpc

9⃣ PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยมีร้านค้ากว่า 30,000 แห่ง ทั่วประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท และมีบริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าปลาเส้นและปลาแผ่น (ปลาสวรรค์ทาโร) 2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปอื่นสำหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ และผลิตและจำหน่ายสินค้าซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสอื่น (ตราคิงส์ คิทเช่น) 3. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น 4. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการเพื่อสังคม และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื่อสังคมและผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ (มีวนา และ ออราบิก้า)

– ค่าเบต้า ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 0.61
– อัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 6.24%
– P/E ณ วันที่ 30/12/2563 เท่ากับ 11.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XdpU7E

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

————————————————————————

ใครยังสนใจหาหุ้นลงทุน ลองไปดูต่อได้ที่

1. ส่อง 9 หุ้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น่าลงทุนไหม ?
https://bit.ly/3gpC322

2. เปิดโผ 9 หุ้น อัตราปันผลสูง กำไรยังโต (9 เดือนแรก)
https://bit.ly/38WG1f1

Reference
– https://www.set.or.th / https://www.finnomena.com/

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *