ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากสุด ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 66)

ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากสุด ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 66)

การส่งออกของไทยเราในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 66) หดตัวลง 3.1% จาก 4.95 ล้านล้านบาท ในช่วงครึ่งแรกของปี 65 มาเป็น 4.79 ล้านล้านบาท ในครึ่งแรกของปี 2566 (และเมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งออกมูลค่าครึ่งปีแรก 66 อยู่ที่ 1.41 แสนล้านเหรียญดอลลาร์ ลดลง -5.4%)

.

เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ายังคงซบเซาจากแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ทำให้การผลิตและการบริโภคยังคงตึงตัว ขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของตลาดจีนค่อนข้างช้ากว่าที่คาด แม้ค่าเงินบาทยังอ่อนค่า เป็นปัจจัยบวกในการส่งออกก็ตาม

.

โพสนี้จะมาดูกันว่าในรอบครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากทีสุด 10 อันดับแรก เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่บ้าง

.

อันดับที่ 1: รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.66) เท่ากับ 4.85 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 10.12% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ ออสเตรเลีย 20%, ฟิลิปปินส์ 8% และญี่ปุ่น 7%

.

อันดับที่ 2: เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.66) เท่ากับ 3.04 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น -13.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 6.34% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ 40%, ฮ่องกง 9% และจีน 9%

.

อันดับที่ 3: อัญมณีและเครื่องประดับ

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.66) เท่ากับ 2.55 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น -11.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 5.31% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ วิตเซอร์แลนด์ 23%, ฮ่องกง 20% และสิงคโปร์ 17%

.

อันดับที่ 4: ผลิตภัณฑ์ยาง

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.66) เท่ากับ 2.30 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น -4.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 4.80% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ 29%, จีน 26% และญี่ปุ่น 4%

.

อันดับที่ 5: แผงวงจรไฟฟ้า

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.66) เท่ากับ 1.60 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าแผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 3.34% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ ฮ่องกง 19%, สิงค์โปร์ 13% และไต้หวัน 9%

.

อันดับที่ 6: น้ำมันสำเร็จรูป

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.66) เท่ากับ 1.54 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น -15.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าน้ำมันสำเร็จรูป มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 3.22% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ กัมพูชา 20%, สิงค์โปร์ 16% และลาว 14%

.

อันดับที่ 7: เม็ดพลาสติก

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.66) เท่ากับ 1.53 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น -22.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าเม็ดพลาสติก มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 3.19% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ จีน 27%, อินเดีย 13% และญี่ปุ่น 9%

.

อันดับที่ 8: เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.66) เท่ากับ 1.44 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น -3.90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 3.00% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ 19%, ญี่ปุ่น 13% และอินโดนีเซีย 8%

.

อันดับที่ 9: เคมีภัณฑ์

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.66) เท่ากับ 1.43 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น -16.07% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 2.99% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ จีน 16%, ญี่ปุ่น 13% และอินเดีย 12%

.

อันดับที่ 10: ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.66) เท่ากับ 1.43 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 2.98% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ จีน 91%, ฮ่องกง 2% และมาเลเซีย 1%

.

.

Reference

: กระทรวงพาณิชย์ (http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx)

#การส่งออกไทย #การลงทุน #iYomBizInspiration

ติดตาม iYom Biz Inspiration ในช่องทางอื่นๆ

TikTok : https://www.tiktok.com/@iyom_bizinspiration

Facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Website : http://iyom-bizinspiration.com

Blockdit : https://www.blockdit.com/iyombizinspiration

และอย่าลืมกดติดตาม subscribe เพื่อไม่พลาด Content ดี เกี่ยวกับหุ้นและการลงทุนนะครับ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *