10 สินค้าโภคภัณฑ์ ราคาเปลี่ยนไปเท่าไหร่บ้าง
เมื่อเทียบกับต้นปี 2565 และในรอบหนึ่งปี

10 สินค้าโภคภัณฑ์ ราคาเปลี่ยนไปเท่าไหร่บ้างเมื่อเทียบกับต้นปี 2565 และในรอบหนึ่งปี

สินค้าโภคภัณฑ์ คืออะไร ?

.

ที่จริงคำว่าสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities Product) หมายถึง สินค้าที่ไม่มีความแตกต่างกันเลย หรือเกือบจะมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกไม่ว่าใครจะเป็นผู้ผลิต

.

ซึ่งราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ จะถูกกำหนดโดยความต้องการ (Demand) และกำลังการผลิต (Supply) ของตลาดโลก ส่งผลให้ราคาสินค้าชนิดนี้มักมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก

.

โดยสินค้าโภคภัณฑ์ที่เรามักจะรู้จักกันและอยู่รอบตัวเรา ก็เช่น น้ำมัน ทองคำ ข้าว ยางพารา กาแฟ เป็นต้น

.

แล้วมันสำคัญกับนักลงทุนอย่างไร ?

ต้องบอกว่าในทางตรง เราสามารถซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อลงทุนเก็งกำไรผ่านสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodities Futures) แต่ละผลิตภัณฑ์ในตลาดคล้ายลงทุนหุ้น

.

ส่วนทางอ้อม สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ ๆ ในตลาดหุ้น ที่บริษัทเหล่านั้น มักจะมีสินค้าโภคภัณฑ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตหลัก ทำให้การขึ้นลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตามราคาตลาดโลก มีผลต่อต้นทุนการผลิต และส่งผลมาถึงกำไรของบริษัทในท้ายที่สุด

.

เช่น บริษัทผู้ผลิตเหล็ก ก็ย่อมได้รับผลกระทบจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย หรือผู้ผลิตถุงมือยาง ก็ย่อมได้รับผลกระทบจากราคายางในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

.

ซึ้งปกติสินค้าโภคภันฑ์จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

1. กลุ่ม Soft Commodities : จะเป็นพวกสินค้าทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น ข้าว ยาง เมล็ดกาแฟ เนื้อสัตว์ หรือแม้กระทั่งที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ตอนนี้ ก็คือ กัญชาและกัญชง

2. กลุ่ม Hard Commodities : สินค้าประเภทวัตถุดิบต่าง ๆ ที่สกัดจากเหมือง เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง เป็นต้น

3. กลุ่ม Energy Commodities : สินค้าวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตพลังงาน เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น

.

เมื่อรู้ความหมาย และเข้าใจความสำคัญของสินค้าโภคภัณฑ์คร่าว ๆ แล้ว โพสนี้จะชวนกันมาดูว่า 10 สินค้าโภคภัณฑ์ ราคาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับต้นปี 2565 และในรอบหนึ่งปี (เทียบวันที่ 22/4/2564)

.

1. น้ำมันดิบ Crude Oil WTI

โดยราคาน้ำมันดิบ วันที่ 22/04/2565 ปิดที่ 102.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้น 37% จาก 74.88 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อตอนต้นปี 2565

และเมื่อเทียบในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (%YoY) ราคาน้ำมันดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 41.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้น 67% จากวันที่ 22/4/2564 ที่ปิดที่ 61.43 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

.

2. ทองคำ Gold

โดยราคาทองคำ วันที่ 22/04/2565 ปิดที่ 1,932.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 103.71 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือเพิ่มขึ้น 6% จาก 1828.39 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เมื่อตอนต้นปี 2565

และเมื่อเทียบในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (%YoY) ราคาทองคำ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 148.16 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือเพิ่มขึ้น 8% จากวันที่ 22/4/2564 ที่ปิดที่ 1,783.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

.

3. ถ่านหิน Coal

โดยราคาถ่านหิน วันที่ 22/04/2565 ปิดที่ 326.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 156.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 92% จาก 169.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อตอนต้นปี 2565

และเมื่อเทียบในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (%YoY) ราคาถ่านหิน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 232.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 247% จากวันที่ 22/4/2564 ที่ปิดที่ 93.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

.

4. ทองแดง Copper

โดยราคาทองแดง วันที่ 22/04/2565 ปิดที่ 4.58 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ หรือเพิ่มขึ้น 3% จาก 4.4635 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ เมื่อตอนต้นปี 2565

และเมื่อเทียบในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (%YoY) ราคาทองแดง ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ หรือเพิ่มขึ้น 7% จากวันที่ 22/4/2564 ที่ปิดที่ 4.28 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์

.

5. เงิน Silver

โดยราคาเงิน วันที่ 22/04/2565 ปิดที่ 24.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือเพิ่มขึ้น 4% จาก 23.268 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เมื่อตอนต้นปี 2565

และเมื่อเทียบในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (%YoY) ราคาเงิน ปรับตัวเพิ่มขึ้น -2.22 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือลดลง -8% จากวันที่ 22/4/2564 ที่ปิดที่ 26.36 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

.

6. เหล็ก Steel Rebar

โดยราคาเหล็ก วันที่ 22/04/2565 ปิดที่ 5,068.00 หยวนต่อตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 520.00 หยวนต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 11% จาก 4548 หยวนต่อตัน เมื่อตอนต้นปี 2565

และเมื่อเทียบในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (%YoY) ราคาเหล็ก ปรับตัวเพิ่มขึ้น -125.00 หยวนต่อตัน หรือลดลง -2% จากวันที่ 22/4/2564 ที่ปิดที่ 5,193.00 หยวนต่อตัน

.

7. ยางธรรมชาติ Rubber

โดยราคายางธรรมชาติ วันที่ 22/04/2565 ปิดที่ 267.60 เยนต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 44.80 เยนต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 20% จาก 222.8 เยนต่อกิโลกรัม เมื่อตอนต้นปี 2565

และเมื่อเทียบในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (%YoY) ราคายางธรรมชาติ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 43.60 เยนต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 19% จากวันที่ 22/4/2564 ที่ปิดที่ 224.00 เยนต่อกิโลกรัม

.

8. ข้าว Rice

โดยราคาข้าว วันที่ 22/04/2565 ปิดที่ 16.21 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อฮันเดรดเวท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อฮันเดรดเวท หรือเพิ่มขึ้น 9% จาก 14.855 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อฮันเดรดเวท เมื่อตอนต้นปี 2565

และเมื่อเทียบในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (%YoY) ราคาข้าว ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อฮันเดรดเวท หรือเพิ่มขึ้น 21% จากวันที่ 22/4/2564 ที่ปิดที่ 13.36 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อฮันเดรดเวท

.

9. กาแฟ Coffee

โดยราคากาแฟ วันที่ 22/04/2565 ปิดที่ 226.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ ปรับตัวลดลง -0.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ หรือลดลง 0% จาก 226.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ เมื่อตอนต้นปี 2565

และเมื่อเทียบในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (%YoY) ราคากาแฟ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 91.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ หรือเพิ่มขึ้น 68% จากวันที่ 22/4/2564 ที่ปิดที่ 134.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์

.

10. น้ำมันปาล์มดิบ Palm Oil

โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบ วันที่ 22/04/2565 ปิดที่ 6,355.00 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,658.00 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 35% จาก 4697 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน เมื่อตอนต้นปี 2565

และเมื่อเทียบในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (%YoY) ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2,366.00 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 59% จากวันที่ 22/4/2564 ที่ปิดที่ 3,989.00 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน

.

❗ หมายเหตุ

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าสินค้าตัวไหนน่าลงทุนกว่าตัวไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ

.

Reference
– https://tradingeconomics.com/

.

#ราคาน้ำมันดิบ#สินค้าโภคภัณฑ์#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *