10 สินค้าโภคภัณฑ์ ราคาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ เมื่อเทียบต้นเดือน ก.ค.65 และต้นปี 65

10 สินค้าโภคภัณฑ์ ราคาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ เมื่อเทียบต้นเดือน ก.ค.65 และต้นปี 65

สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ (Commodities Product) จะหมายถึง สินค้าที่ไม่มีความแตกต่างกันเลย หรือเกือบจะมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกไม่ว่าใครจะเป็นผู้ผลิต

.

ซึ่งมีความสำคัญกับนักลงทุน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

.

ในทางตรง เราสามารถซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อลงทุนเก็งกำไรผ่านสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodities Futures) แต่ละผลิตภัณฑ์ในตลาด คล้ายลงทุนหุ้น

.

ส่วนในทางอ้อม สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ ๆ ในตลาดหุ้น ที่บริษัทเหล่านั้น มักจะมีสินค้าโภคภัณฑ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตหลัก ทำให้การขึ้นลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตามราคาตลาดโลก มีผลต่อต้นทุนการผลิต และส่งผลมาถึงกำไรของบริษัทในท้ายที่สุด

.

อย่างเช่นที่เรา ได้รับผลกระทบกันอยู่ในทุกวันนี้ คือ ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทที่ผลิตสินค้าต่างๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เพราะต้องใช้ในรูปของต้นทุนพลังงาน) หรือบางบริษัท ก็มีค่าขนส่งที่เพิ่มขุึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น

.

ซึ่งปกติสินค้าโภคภันฑ์จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

1. กลุ่ม Soft Commodities : จะเป็นพวกสินค้าทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น ข้าว ยาง เมล็ดกาแฟ เนื้อสัตว์ หรือแม้กระทั่งที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ตอนนี้ ก็คือ กัญชาและกัญชง

2. กลุ่ม Hard Commodities : สินค้าประเภทวัตถุดิบต่าง ๆ ที่สกัดจากเหมือง เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง เป็นต้น

3. กลุ่ม Energy Commodities : สินค้าวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตพลังงาน เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น

.

โพสนี้จะชวนมาดูว่า 10 สินค้าโภคภัณฑ์ ณ วันที่ 22/7/2565 ราคาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค. 2565 และต้นปีที่ผ่านมา

.

1. น้ำมันดิบ Crude Oil WTI

โดยราคาน้ำมันดิบ วันที่ 22/07/2565 ปิดที่ 94.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลง -8.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือลดลง -8.15% จาก 103.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อต้นเดือน ก.ค.65

และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ราคาน้ำมันดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้น 26.47% จาก 74.88 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

.

2. ทองคำ Gold

โดยราคาทองคำ วันที่ 22/07/2565 ปิดที่ 1,726.46 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ปรับตัวลดลง -80.43 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือลดลง -4.45% จาก 1806.89 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เมื่อต้นเดือน ก.ค.65

และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ราคาทองคำ ปรับตัวลดลง -101.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือลดลง -5.57% จาก 1,828.39 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

.

3. ถ่านหิน Coal

โดยราคาถ่านหิน วันที่ 22/07/2565 ปิดที่ 409.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 23.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 6.02% จาก 385.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อต้นเดือน ก.ค.65

และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ราคาถ่านหิน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 239.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 141.27% จาก 169.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

.

4. ทองแดง Copper

โดยราคาทองแดง วันที่ 22/07/2565 ปิดที่ 3.35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ ปรับตัวลดลง -0.37 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ หรือลดลง -9.85% จาก 3.7145 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ เมื่อต้นเดือน ก.ค.65

และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ราคาทองแดง ปรับตัวลดลง -1.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ หรือลดลง -24.98% จาก 4.46 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์

.

5. เงิน Silver

โดยราคาเงิน วันที่ 22/07/2565 ปิดที่ 18.59 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ปรับตัวลดลง -1.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือลดลง -8.18% จาก 20.247 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เมื่อต้นเดือน ก.ค.65

และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ราคาเงิน ปรับตัวลดลง -4.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือลดลง -20.10% จาก 23.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

.

6. เหล็ก Steel Rebar

โดยราคาเหล็ก วันที่ 22/07/2565 ปิดที่ 3,829.00 หยวนต่อตัน ปรับตัวลดลง -672.00 หยวนต่อตัน หรือลดลง -14.93% จาก 4501 หยวนต่อตัน เมื่อต้นเดือน ก.ค.65

และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ราคาเหล็ก ปรับตัวลดลง -719.00 หยวนต่อตัน หรือลดลง -15.81% จาก 4,548.00 หยวนต่อตัน

.

7. ยางธรรมชาติ Rubber

โดยราคายางธรรมชาติ วันที่ 22/07/2565 ปิดที่ 155.70 เยนต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง -8.90 เยนต่อกิโลกรัม หรือลดลง -5.41% จาก 164.6 เยนต่อกิโลกรัม เมื่อต้นเดือน ก.ค.65

และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ราคายางธรรมชาติ ปรับตัวลดลง -67.10 เยนต่อกิโลกรัม หรือลดลง -30.12% จาก 222.80 เยนต่อกิโลกรัม

.

8. ข้าว Rice

โดยราคาข้าว วันที่ 22/07/2565 ปิดที่ 16.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อฮันเดรดเวท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อฮันเดรดเวท หรือเพิ่มขึ้น 0.72% จาก 16.745 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อฮันเดรดเวท เมื่อต้นเดือน ก.ค.65

และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ราคาข้าว ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.01 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อฮันเดรดเวท หรือเพิ่มขึ้น 13.53% จาก 14.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อฮันเดรดเวท

.

9. กาแฟ Coffee

โดยราคากาแฟ วันที่ 22/07/2565 ปิดที่ 206.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ ปรับตัวลดลง -27.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ หรือลดลง -11.55% จาก 233.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ เมื่อต้นเดือน ก.ค.65

และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ราคากาแฟ ปรับตัวลดลง -19.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์ หรือลดลง -8.58% จาก 226.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์

.

10. น้ำมันปาล์มดิบ Palm Oil

โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบ วันที่ 22/07/2565 ปิดที่ 3,704.00 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน ปรับตัวลดลง -1,206.00 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน หรือลดลง -24.56% จาก 4910 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน เมื่อต้นเดือน ก.ค.65

และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ปรับตัวลดลง -993.00 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน หรือลดลง -21.14% จาก 4,697.00 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน

.
.

❗ หมายเหตุ

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าสินค้าตัวไหนน่าลงทุนกว่าตัวไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ

.

Reference
– https://tradingeconomics.com/

.

#ราคาน้ำมันดิบ #สินค้าโภคภัณฑ์ #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *