10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด ณ สิ้นเดือน ก.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด ณ สิ้นเดือน ก.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

โดยหมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8 หมวด มี Outperform ตลาดอยู่ 5 หมวด คือ อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุก่อสร้าง, การแพทย์

.

ในส่วนที่ปรับตัวลดลง มี 2 หมวด คือ ธนาคาร, ขนส่งและโลจิสติกส์

.

[มูลค่าตลาด (Market Cap.) ของตลาดรวม ปิดที่ 17.50 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1.14 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7% จากปิดสิ้นปี 2563 (16.36 ล้านล้านบาท) ]

.

และแม้ 8 หมวดธุรกิจจะเพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมา แต่มีเพียง 3 หมวดธุรกิจเท่านั้น ที่ยังปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนก่อนหน้า (มิ.ย.) คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการแพทย์ ที่เหลือปรับตัวลดลง

.

โพสนี้จึงมาสรุป 10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร ณ สิ้น ก.ค.64 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

.

(ตารางเรียงลำดับ ตามหมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด)

.

  1. พลังงานและสาธารณูปโภค

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 3,692,643 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 5.4% หรือเพิ่มขึ้น 189,331 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 3,503,312.00 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -7.2 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : PTT (-18%), PTTEP (+5%), GULF (-2%)

.

  1. พาณิชย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 1,628,012 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 6.4% หรือเพิ่มขึ้น 97,370 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,530,642.00 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.8 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPALL (+1%), CRC (+1%), HMPRO (-4%)

.

  1. ธนาคาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 1,399,606 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง -5.3% หรือเพิ่มขึ้น -78,573 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,478,179.00 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -8.3 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : SCB (+7%), KBANK (-9%), BAY (-10%)

.

  1. ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 1,324,847 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง -1.3% หรือเพิ่มขึ้น -17,547 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,342,394.00 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -6.9 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : AOT (-9.2%), BEM (-8%), BTS (-9%)

.

  1. อาหารและเครื่องดื่ม

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 1,185,404 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 15.2% หรือเพิ่มขึ้น 156,786 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,028,618.00 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -0.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPF (-3%), MINT (+16%), CBG (+27%)

.

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 1,145,284 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 11% หรือเพิ่มขึ้น 113,563 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,031,721.00 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.9 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : ADVANC (+2%), INTUCH (+15%), TRUE (-6%)

.

  1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 938,339 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 30.2% หรือเพิ่มขึ้น 217,581 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 720,758.00 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.9 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : DELTA (+20%), KCE (+90%), HANA (+92%)

.

  1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 916,416 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 0.5% หรือเพิ่มขึ้น 4,816 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 911,600.00 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -7.6 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPN (-2%), AWC (-20%), LH (-2%)

.

  1. การแพทย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 803,890 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 18.4% หรือเพิ่มขึ้น 124,708 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 679,182.00 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : BDMS (+8%), BH (0%), BCH (+93%)

.

  1. วัสดุก่อสร้าง

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 เท่ากับ 795,471 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 14.2% หรือเพิ่มขึ้น 99,081 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 696,390.00 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1.8 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : SCC (+10%), TOA (+7%), SCCC (+19%)

.
.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุด
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *