10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 (เทียบรอบเดือน / สิ้นปี 2563)

10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 (เทียบรอบเดือน / สิ้นปี 2563)

ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา (ก.ค.64 – ส.ค.64) โดยหมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 หมวด มี Outperform ตลาดอยู่ 7 หมวด คือ พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, ธนาคาร, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์, และเงินทุนและหลักทรัพย์

.

ในส่วนที่ปรับตัวลดลง มี 1 หมวด คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

.

และเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง 10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด ต่างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมา

.

[มูลค่าตลาด (Market Cap.) ของตลาดรวม ปิดที่ 18.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1.32 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8% ในรอบเดือน (ก.ค.64) และเพิ่มขึ้น 2.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% จากปิดสิ้นปี 2563 (16.36 ล้านล้านบาท) ]

.

โพสนี้จึงมาสรุป 10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร ณ สิ้น ส.ค.64 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

.

(ตารางเรียงลำดับ ตามหมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด)

.

  1. พลังงานและสาธารณูปโภค

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 4,060,298 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 10% หรือเพิ่มขึ้น 367,655 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 3,692,643 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 15.9 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
PTT (+10%)
PTTEP (+3%)
GULF (+25%)

.

  1. พาณิชย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 1,769,644 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 8.7% หรือเพิ่มขึ้น 141,632 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 1,628,012 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 15.6 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
CPALL (+10%)
CRC (+10%)
MAKRO (+16%)
.

  1. ธนาคาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 1,583,672 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.2% หรือเพิ่มขึ้น 184,066 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 1,399,606 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 7.1 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
SCB (+14%)
KBANK (19%)
BAY (+13%)

.

  1. ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 1,486,907 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 12.2% หรือเพิ่มขึ้น 162,060 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 1,324,847 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 10.8 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
AOT (+13%)
BEM (+13%)
BTS (+11%)

.

  1. อาหารและเครื่องดื่ม

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 1,220,671 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 3% หรือเพิ่มขึ้น 35,267 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 1,185,404 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 18.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
CPF (+4%)
MINT (+10%)
CBG (-3%)

.

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 1,151,744 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 11% หรือเพิ่มขึ้น 113,906 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 1,037,838 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 25.6 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
ADVANC (+5%)
INTUCH (+33%)
TRUE (+3%)

.

  1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 1,009,476 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 10.2% หรือเพิ่มขึ้น 93,060 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 916,416 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 10.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
CPN (+14%)
AWC (19%)
LH (+4%)
.

  1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 929,738 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง -0.9% หรือเพิ่มขึ้น -8,601 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 938,339 ล้านบาท) แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 29 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
DELTA (0%)
KCE (-3%)
HANA (-8%)

.

  1. เงินทุนและหลักทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 872,206 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 21.8% หรือเพิ่มขึ้น 156,020 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 716,186 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 32.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
KTC (+7%)
MTC (+8%)
SAWAD (+12%)

.

  1. วัสดุก่อสร้าง

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เท่ากับ 819,905 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 3.1% หรือเพิ่มขึ้น 24,434 ล้านบาท ในรอบเดือนที่ผ่านมา (สิ้นเดือน ก.ค.64 เท่ากับ 795,471 ล้านบาท) โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 17.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม :
SCC (+4%)
TOA (-5%)
SCCC (+5%)

.
.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุด
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *