10 หุ้นแบงก์ โชว์ผลกำไรสุทธิ Q2/2565 และครึ่งปีแรก 2565

10 หุ้นแบงก์ โชว์ผลกำไรสุทธิ Q2/2565 และครึ่งปีแรก 2565

ตอนนี้กลุ่มแบงก์ได้ประกาศผลการดำเนินาน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 และรอบครึ่งแรกของปี 2565 กันมาครบ 10 แบงก์เรียบร้อยแล้ว

.

โดยภาพรวม กำไรสุทธิของทั้ง 10 แบงก์ในไตรมาส 2 ปี 2565 อยูที่ 52,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะกำไรสุทธิรวมครึ่งแรกของปี 2565 ขึ้นไปแตะ 1.06 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น +8.1%

.

ซึ่งผลการดำเนินงานเติบโตดีกว่าคาดการณ์เป็นผลจาก 2 ปัจจัยหลักๆ คือ

1. รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (ค่าฟี) และรายได้จากดอกเบี้ยเติบโตต่อเนื่อง เป็นไปตามการเติบโตของสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น หลังสถานการณ์โควิดผ่อนคลาย และมีการเปิดประเทศมากขึ้น

2. มีการตั้งสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลง ตามคุณภาพหนี้สินที่มีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้หนี้เสียของแต่ละธนาคารลดลงต่อเนื่อง

.

โดยเมื่อมาดู 2 แบงก์ใหญ่ ต่างมีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น คือ

1. KBANK กำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 ปี 65 เท่ากับ 10,794 ลบ เพิ่มขึ้น 21% และกำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 22,005 เพิ่มขึ้น 13%

2. SCB กำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 ปี 65 เท่ากับ 10,051 ลบ เพิ่มขึ้น 14% และกำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 20,095 เพิ่มขึ้น 6.3%

.

ในขณะที่แบงก์ที่กำไรสุทธิลดลง มี 2 แบงก์ คือ BAY แะล LHFG

.

ไปไล่ดูกำไรสุทธิทั้งไตรมาสที่ 2 และครึ่งแรกของปี 2565 พร้อมทั้ง ราคาปิดวันที่ 22/7/2565 เทียบกับต้นปี ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง และอัตราส่วน PE, PB, อัตราปันผล ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้ว

.

(ข้อมูลเรียงลำดับ %การเปลี่ยนของกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 ปี 65 มากสุดไปน้อยที่สุด)

.

1. CIMBT : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,902 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 613 ล้านบาท

– กำไรสุทธิ 6 เดือนแรก ปี 2565 เท่ากับ 2,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 955 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 22/7/2565 อยู่ที่ 0.82 บาท ลดลง -7.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2R1EWNK

.

2. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 54,192 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 4.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ บาท/หุ้น

– กำไรสุทธิ 6 เดือนแรก ปี 2565 เท่ากับ 4,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 2,817 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 22/7/2565 อยู่ที่ 0.82 บาท ลดลง -7.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

3. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 220,822 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 17.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ บาท/หุ้น

– กำไรสุทธิ 6 เดือนแรก ปี 2565 เท่ากับ 17,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 11,589 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 22/7/2565 อยู่ที่ 0.82 บาท ลดลง -7.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

4. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 114,023 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 6.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ บาท/หุ้น

– กำไรสุทธิ 6 เดือนแรก ปี 2565 เท่ากับ 6,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 5,316 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 22/7/2565 อยู่ที่ 0.82 บาท ลดลง -7.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

5. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 336,445 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 22.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ บาท/หุ้น

– กำไรสุทธิ 6 เดือนแรก ปี 2565 เท่ากับ 22,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 19,521 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 22/7/2565 อยู่ที่ 0.82 บาท ลดลง -7.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

6. SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 20.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ บาท/หุ้น

– กำไรสุทธิ 6 เดือนแรก ปี 2565 เท่ากับ 20,095 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 18,902 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 22/7/2565 อยู่ที่ 0.82 บาท ลดลง -7.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

7. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 71,057 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 3.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ บาท/หุ้น

– กำไรสุทธิ 6 เดือนแรก ปี 2565 เท่ากับ 3,644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 3,430 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 22/7/2565 อยู่ที่ 0.82 บาท ลดลง -7.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

8. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 251,967 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 14.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ บาท/หุ้น

– กำไรสุทธิ 6 เดือนแรก ปี 2565 เท่ากับ 14,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 13,280 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 22/7/2565 อยู่ที่ 0.82 บาท ลดลง -7.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

9. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 229,868 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 15.25 ล้านบาท ลดลง -27.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ บาท/หุ้น

– กำไรสุทธิ 6 เดือนแรก ปี 2565 เท่ากับ 15,252 ล้านบาท ลดลง -27.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 21,048 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 22/7/2565 อยู่ที่ 0.82 บาท ลดลง -7.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra0KTG

.

10. LHFG : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,209 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.75 ล้านบาท ลดลง -28.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ บาท/หุ้น

– กำไรสุทธิ 6 เดือนแรก ปี 2565 เท่ากับ 745 ล้านบาท ลดลง -28.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 1,038 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 22/7/2565 อยู่ที่ 0.82 บาท ลดลง -7.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Nu0p0

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/ /

.

#ตลาดหุ้นไทย#หุ้นธนาคาร#หุ้นแบงก์#กำไรสุทธิ#ผลการดำเนินงาน#ผลตอบแทน#การลงทุน#iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *