10 หุ้นปันผลขึ้น XD วันที่ 27-31 มี.ค.66 รอบนี้มี ยีลด์สูงถึง 6% (ณ ราคาวันที่ 21/3/66)

10 หุ้นปันผลขึ้น XD วันที่ 27-31 มี.ค.66 รอบนี้มี ยีลด์สูงถึง 6% (ณ ราคาวันที่ 21/3/66)

ซึ่งจากหุ้นทั้งหมดในรอบนี้ แอดได้คัดมา 5 อันดุบหุ้นที่มียีลด์ในรอบนี้มากกว่า 4% สุงสุดถึง 6% กว่าๆ ถ้าเพื่อน ๆสนใจ ตามไปดูว่ามีหุ้นอะไรบ้าง พร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานล่าสุด รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดการจ่ายปันผลในรอบนี้ เทียบกับกับปีที่แล้วว่ารอบไหนจ่ายมาก จ่ายน้อยกว่ากัน ได้ที่

.
.

XD วันที่ 27 มี.ค.66

 1. SQ : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,275 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 27 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/3/2566 SQ มีราคาปิดที่ 1.98 บาท, PE 7.39 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.67 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.56 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3itO0a7

.

 1. UPF : บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 435 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 2.85 บาท วันที่ขึ้น XD 27 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/3/2566 UPF มีราคาปิดที่ 58.00 บาท, PE 20.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.91 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cavaQc

.

XD วันที่ 28 มี.ค.66

.

 1. SUC : บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,300 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.5 บาท วันที่ขึ้น XD 28 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/3/2566 SUC มีราคาปิดที่ 31.00 บาท, PE 8.56 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.88 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.84 %

.

 1. AS : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,398 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.23 บาท วันที่ขึ้น XD 28 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/3/2566 AS มีราคาปิดที่ 14.60 บาท, PE 27.55 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.55 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.58 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qzs9Oy

.

 1. IMH : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,580 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 28 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/3/2566 IMH มีราคาปิดที่ 12.00 บาท, PE 14.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.21 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.17 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hOXSJM

.

XD วันที่ 30 มี.ค.66

.

 1. CPI : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,063 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.21 บาท วันที่ขึ้น XD 30 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/3/2566 CPI มีราคาปิดที่ 3.26 บาท, PE 6.26 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.44 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3e1EaKa

.

 1. BVG : บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 30 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/3/2566 BVG มีราคาปิดที่ 7.20 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.56 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.56 %

.

 1. RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 63,900 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 30 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/3/2566 RAM มีราคาปิดที่ 53.25 บาท, PE 30.6 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.44 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.56 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LXGPZU

.

XD วันที่ 31 มี.ค.66

.

 1. Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,480 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 31 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 66
 • วันที่ 21/3/2566 Q-CON มีราคาปิดที่ 16.20 บาท, PE 21.05 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.66 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.63 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5bLsK

.

 1. COTTO : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,641 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 31 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 66
 • วันที่ 21/3/2566 COTTO มีราคาปิดที่ 2.12 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.9 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.89 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38tCpSy

.

❗ หมายเหตุ :

 1. ข้อมูลในคลิป เป็นข้อมูลราคาวันที่ 17/03/2566 ซึ่งโพสนี้เป็นการ update ราคา ณ วันที่ 21/3/2566
 2. หน้าสรุปหุ้นที่ขึ้น XD ที่อยู่ในคลิปมีเพียง 9 หุ้น แต่จากการ update ข้อมูลล่าสุด มีหุ้นขึ้น XD เข้ามาใหม่อีก 1 หุ้น รวมเป็น 10 หุ้น
 3. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/

.

หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *