11 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD
1-15 กุมภาพันธ์ ปี 2565 (เพิ่มเติม)

11 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD1-15 กุมภาพันธ์ ปี 2565 (เพิ่มเติม)

หลังจากโพสสัปดาห์ก่อน (https://bit.ly/3JddLFN) ที่สรุปหุ้นปันผลที่กำลังจ่อขึ้น XD ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 แต่พอแอดได้เข้าไปเช็คข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ พบว่ามีหุ้นเพิ่มเติมที่กำลังจะขึ้น XD ในเดือนนี้

.

โพสนี้จึงจะมาสรุปให้ดูกันอีกรอบ โดยรวมแล้วมีถึง 11 หุ้นปันผล ที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วง 1-15 กุมภาพันธ์นี้

.

📌 ! ฝากให้คิด !

หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลง ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะมีความต้องการหุ้นนั้นลดลง จากที่ไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจากวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ใกล้ที่สุด)

.

.

📌 XD : วันที่ 3 ก.พ. 2565

.

1. TSC : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,001 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 3 ก.พ. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 ก.พ. 65

– วันที่ 31/01/2565 TSC มีราคาปิดที่ 15.4 บาท, PE 16.87 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.49 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.9 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33xnZ4k

.

📌 XD : วันที่ 7 ก.พ. 2565

.

2. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 121,113 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 เม.ย.2564 – 30 ก.ย.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 7 ก.พ. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 ก.พ. 65

– วันที่ 31/01/2565 BTS มีราคาปิดที่ 9.2 บาท, PE 22.74 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.41 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.63 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

📌 XD : วันที่ 8 ก.พ. 2565

.

3. IRC : บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,740 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.885 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.พ. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 ก.พ. 65

– วันที่ 31/01/2565 IRC มีราคาปิดที่ 18.7 บาท, PE 10.57 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.7 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.73 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Aysqrj

.

4. TAPAC : บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,227 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 พ.ย.2563 – 31 ต.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.พ. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 มี.ค. 65

– วันที่ 31/01/2565 TAPAC มีราคาปิดที่ 2.98 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.35 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.34 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3s4M5f8

.

.

📌 XD : วันที่ 9 ก.พ. 2565

.

5. METCO : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,810 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 14 บาท วันที่ขึ้น XD 9 ก.พ. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 ก.พ. 65

– วันที่ 31/01/2565 METCO มีราคาปิดที่ 277 บาท, PE 9.05 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.04 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.05 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WHCCP

.

📌 XD : วันที่ 10 ก.พ. 2565

.

6. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 514,113 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 3 บาท วันที่ขึ้น XD 10 ก.พ. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 เม.ย. 65

– วันที่ 31/01/2565 PTTEP มีราคาปิดที่ 129.5 บาท, PE 16.72 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.32 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.32 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

7. RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,700 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 10 ก.พ. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 ก.พ. 65

– วันที่ 31/01/2565 RAM มีราคาปิดที่ 34.75 บาท, PE 15.28 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.06 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.58 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LXGPZU

.

.

📌 XD : วันที่ 11 ก.พ. 2565

.

8. DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 109,511 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.05 บาท วันที่ขึ้น XD 11 ก.พ. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 เม.ย. 65

– วันที่ 31/01/2565 DTAC มีราคาปิดที่ 46.25 บาท, PE 31.6 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.26 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.27 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3d7LtPj

.

9. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,812 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 ก.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 11 ก.พ. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 ก.พ. 65

– วันที่ 31/01/2565 THG มีราคาปิดที่ 41 บาท, PE 47.4 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.73 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.98 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sXUSPt

.

10. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,165 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 ก.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0 บาท วันที่ขึ้น XD 11 ก.พ. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 มี.ค. 65

– วันที่ 31/01/2565 YGG มีราคาปิดที่ 34.25 บาท, PE 63.85 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.51 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pDogbx

.

📌 XD : วันที่ 14 ก.พ. 2565

.

11. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 426,156 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 2.63 บาท วันที่ขึ้น XD 14 ก.พ. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 65

– วันที่ 31/01/2565 SCB มีราคาปิดที่ 125.5 บาท, PE 13.05 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.84 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

❗หมายเหตุ :

  1. ย้ำอีกครั้งครับ วันทื่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ใช่วันที่จ่ายปันผลนะครับ

2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

3.%ปันผลที่นำมาแสดง เป็น %ปันผลที่นำมาจากเว็ปตลาดหลักทรัพย์ (set.or.th) ซึ่งเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้

.
.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ห้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *