12 หุ้น Laggard กลุ่มพัฒนาอสังหา ฯ ปันผลสูง PE ต่ำ

12 หุ้น Laggard กลุ่มพัฒนาอสังหา ฯ ปันผลสูง PE ต่ำ

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP) ถือว่าเป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะถึงแม้จะอยู่ช่วงวิกฤต แต่ก็สามารถปรับตัวรับกับสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

.

สิ่งหนึ่งที่หุ้นกลุ่มนี้แม้จะเป็นบริษัทใหญ่ แต่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนั้น เพราะประสบการณ์ภาวะวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 ที่ส่งผลให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ ๆ ต้องปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมาก

.

ซึ่งจากวิกฤตในครั้งนั้น บริษัทอสังหาริมทรัพย์เรียนรู้ว่า เงินสด เป็นสิ่งสำคัญ

.

ทำให้วิกฤตในครั้งนี้ แม้จะไม่ได้กระทบโดยตรง แต่บริษัทในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต่างเร่งขายคอนโด ขายบ้าน ที่เป็น Backlog ด้วยโปรโมชั่นลดราคาตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อเน้นถือเงินสด ไม่ใช่ถือกำไร จึงทำให้แง่ยอดขายในวิกฤตครั้งนี้ หลายบริษัทต่างทำ New High

เช็คผลการดำเนินงานล่าสุดของ 12 หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประจำ Q1 2564 ได้ที่>

.

นอกจากนี้ ในแง่ของมุมมองทางการลงทุน ก็พบว่า ส่วนใหญ่หุ้นในกลุ่มนี้ ราคาถูกกว่าตลาด เพราะทั้งค่า PE ค่า PB จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ทั้ง ๆ ที่มีอัตราปันผลสูงกว่าตลาดด้วยซ้ำ ซึ่งเข้าข่ายหุ้นที่ถูกเรียกว่า กลุ่ม Laggard นั่นเอง.

.

โดย ณ ปัจจุบัน (11/6/2564) ตลาดหลักทรัพย์ (SET) มีอัตราปันผลทั้งตลาดเฉลี่ยประมาณ 2.21% โดยมีค่า PE 31.19 เท่า และ PB 1.79 เท่า.วันนี้จึงจะมาดูกันว่า หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีตัวไหนบ้างที่เข้าข่าย Laggard ซึ่งสรุปมาได้ 9 หุ้นตามนี้เลยครับ

.

📌 เงื่อนไขการคัดกรองหุ้น คือ

1. เป็นหุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP) เท่านั้น

2. หุ้นที่มีค่า PE ต่ำกว่าตลาด

3. หุ้นที่มีอัตราปันผลเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี มากกว่าปันผลเฉลี่ยของตลาด

4. ข้อมูลเรียงลำดับตามอัตราปันผลเฉลี่ย.

.

1. NOBLE : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,613 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 9.24%, PE เท่ากับ 5.44 และ P/B เท่ากับ 1.67

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 7.75 บาท ลดลง -0.52 บาท จาก 8.27 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -6.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.7%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mm2Vmt

.

2. PSH : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,733 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 9.10%, PE เท่ากับ 12.93 และ P/B เท่ากับ 0.73

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 14.5 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท จาก 12.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 16% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.93 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bxSGrI

.

3. LPN : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,190 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 7.06%, PE เท่ากับ 12.97 และ P/B เท่ากับ 0.71

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 5.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.89 บาท จาก 4.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 19.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.97 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qkEM0t

.

4. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,213 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 6.94%, PE เท่ากับ 10.13 และ P/B เท่ากับ 0.53

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 1.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาท จาก 0.81 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 67.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -4.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.13 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XApo3z

.

5. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 100,378 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 6.14%, PE เท่ากับ 13.3 และ P/B เท่ากับ 1.95

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 8.4 บาท เพิ่มขึ้น 0.45 บาท จาก 7.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.3 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

6. LALIN : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,204 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 5.77%, PE เท่ากับ 6.55 และ P/B เท่ากับ 1.18

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 9.95 บาท เพิ่มขึ้น 2.6 บาท จาก 7.35 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 35.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 6.55 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35CjxPD

.

7. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,500 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 5.56%, PE เท่ากับ 12.48 และ P/B เท่ากับ 0.95

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 2.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท จาก 2.32 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.48 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

8. SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,202 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 5.37%, PE เท่ากับ 5.55 และ P/B เท่ากับ 0.89

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 4.34 บาท เพิ่มขึ้น 0.9 บาท จาก 3.44 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.55 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33QXzrx

.

9. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,740 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 4.38%, PE เท่ากับ 5.34 และ P/B เท่ากับ 0.87

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 8.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท จาก 7.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 17.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -0.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

10. SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,905 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 4.33%, PE เท่ากับ 6.91 และ P/B เท่ากับ 0.73

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 3.32 บาท เพิ่มขึ้น 0.54 บาท จาก 2.78 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 19.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 6.91 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LlBzPs

.

11. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,005 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 3.98%, PE เท่ากับ 9.64 และ P/B เท่ากับ 1.09

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 21 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 20.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.64 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

12. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,812 ล้านบาท]

อัตราปันผลเฉลี่ยสิบปีย้อนหลัง เท่ากับ 3.94%, PE เท่ากับ 7.89 และ P/B เท่ากับ 1.87

โดยราคาหุ้นวันที่ 11-6-2564 ปิดที่ 9.3 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท จาก 7.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.89 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

เช็คผลการดำเนินงานล่าสุดของ 12 หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประจำ Q1 2564 ได้ที่> https://bit.ly/3vlM8Tm

.

#หุ้นปันผล

#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *