13 หุ้นขุดเหมืองคริปโตฯ กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (Update ผลการดำเนินงาน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น เทียบกับต้นปี 2565

13 หุ้นขุดเหมืองคริปโตฯ กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (Update ผลการดำเนินงาน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น เทียบกับต้นปี 2565

13 หุ้นขุดเหมืองคริปโตฯ

กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (Update ผลการดำเนินงาน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)

และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น เทียบกับต้นปี 2565

——————————

ช่วงนี้ตลาดคริปโตฯ ปรับตัวลดลงหนักมาอย่างต่อเนื่อง โดยถ้าดูราคาบิทคอยน์ ณ วันที่ 13/6/2565 ลงมาแตะ 22,450.43 เหรียญ/ดอลลาร์ ต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี

.

ซึ่งถ้าเทียบกับต้นปี 65 ที่ปิดที่ 47,151.71 เหรียญ/ดอลลาร์ บิทคอยน์ ปรับตัวลดลงมาแล้วถึง 52% หรือ 24,700.28 เหรียญ/ดอลลาร์ ล้วนเกิดจากสถานการณ์ดอกเบี้ยในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เพื่อสกัดกั้นอัตราเงินเฟ้อที่สูง

.

หันมามองหุ้นในตลาดบ้านเรา ที่เอาเฉพาะหุ้นที่ลงทุนเข้าไปทำในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในส่วนต้นน้ำ (ทำเหมืองขุดเหรียญดิจิทัล) หรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่น่าจะมีอยู่ 13 ตัว

.

ซึ่งจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ที่ได้ประกาศออกมาจะขึ้นอยู่กับ ธุรกิจหลักๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการมาก่อนหน้า ส่วนของธุรกิจดิจิทัล หลายบริษัทรายได้จะยังไม่มีนัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานรวมของธุรกิจ เพราะอยู่ในช่วงเพิ่งดำเนินการ อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนไป

.

โพสนี้จึงได้ทำสรุป 13 หุ้นขุดเหมืองคริปโตฯ ในส่วนกำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และยังมา Update ผลการดำเนินงานจากธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งผลตอบแทนของราคาหุ้น ณ วันที่ 13/6/2565 เทียบกับต้นปี ว่าเป็นอย่างไรกันแล้ว

.

โดยข้อมูลชุดนี้ขอแบ่งหุ้นทั้ง 13 หุ้น ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มที่ 1 : กลุ่มที่ธุรกิจดิจิทัลสร้างรายได้แล้วที่มีจำนวน 6 บริษัท (อยู่ในรูปหน้า 1)

1. กลุ่มที่ 2 : กลุ่มที่ธุรกิจดิจิทัลอยู่ระหว่างการดำเนินการ 7 บริษัท (อยู่ในรูปหน้า 2-3)

.

(ข้อมูลหุ้น ในแต่ละกลุ่มเรียงลำดับตาม อัตราการเติบโของกำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1/65 มากสุดไปยังน้อยสุด)

.

.

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มที่ธุรกิจดิจิทัลสร้างรายได้แล้วที่มีจำนวน 6 บริษัท

.

1. JTS : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 190,037 ล้านบาท]

📌 ผลการดำเนินงานธุรกิจดิจิทัล : รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ 25.23 ลบ. ต้นทุนธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ 29.75 ลบ.

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 839.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.14 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 269 บาท เพิ่มขึ้น 105.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 619.01 เท่า และ P/B อยู่ที่ 246.79 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3vdHuYH

.

2. AJA : บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,018 ล้านบาท]

📌 ผลการดำเนินงานธุรกิจดิจิทัล :รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ 3.68 ลบ. ต้นทุนธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ 3.37 ล้านบาท กำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล 2.34 ลบ.

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.002 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 0.39 บาท ลดลง -38.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.29 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BBuQWV

.

3. ECF : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,813 ล้านบาท]

📌 ผลการดำเนินงานธุรกิจดิจิทัล : กำไรจากการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 2.14 ลบ. ต้นทุนธุรกิจเหมืองขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล 2.29 ล้านบาท

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.01 ล้านบาท ลดลง -14.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0128 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 1.89 บาท ลดลง -0.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 37.17 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pABY1m
เนินงานธุรกิจดิจิทัล :
.

4. ZIGA : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,247 ล้านบาท]

📌 ผลการดำเนินงานธุรกิจดิจิทัล : รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัล 10.89 ลบ. ต้นทุนธุรกิจเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัล 12.40 ลบ.

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.01 ล้านบาท ลดลง -60.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.02 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 7.55 บาท เพิ่มขึ้น 75.6% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.21 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.24 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3k9dw3h

.

5. COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 744 ล้านบาท]

📌 ผลการดำเนินงานธุรกิจดิจิทัล : รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัล 8.94 ลบ. ต้นทุนธุรกิจเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัล 9.3 ลบ.

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -0.01 ล้านบาท ลดลง -74.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.07 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 5.55 บาท ลดลง -21.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.92 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hy8FsZ

.

6. BROOK : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,775 ล้านบาท]

📌 ผลการดำเนินงานธุรกิจดิจิทัล : รายได้จากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล (สุทธิ) 130 ลบ.

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.04 ล้านบาท ลดลง -77.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.005 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 0.62 บาท ลดลง -47.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.07 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.63 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gbwS6H

.

.

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มธุรกิจดิจิทัลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 7 บริษัท

.

7. CHOW : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,632 ล้านบาท]

📣 ความคืบหน้าธุรกิจดิจิทัล : เตรียมการลงทุน ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 150 ลบ. เริ่มทยอยลงทุนภายใน Q2/2565

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,770.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.31 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 4.54 บาท เพิ่มขึ้น 26.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 3.6 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.02 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mIorTp

.

8. PROEN : บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,022 ล้านบาท]

📣 ความคืบหน้าธุรกิจดิจิทัล : อยู่ในช่วงดำเนินการ โดยการจัดจำหน่ายเครื่องขุด รับฝากวางเครื่อง[ริการดูแลเครื่องขุด และให้คำปรึกษา และยังเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทำธุรกรรมการลงทุนของสินทรัพย์ดิจิทัล

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.05 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 6.4 บาท ลดลง -10.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 58.35 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.64 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3h2xjjm

.

9. NRF : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,931 ล้านบาท]

📣 ความคืบหน้าธุรกิจดิจิทัล : อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดตั้ง ซึ่งครอบคลุมถึงการขุด ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.02 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 6.3 บาท ลดลง -21.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 38.09 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.15 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38NPk0U

.

10. CWT : บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,042 ล้านบาท]

📣 ความคืบหน้าธุรกิจดิจิทัล : อยู่ในระหว่างการสร้างเหมืองขุด Bitcoin จากการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในกลุ่มบริษัท

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.13 บาท/หุ้น
– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 3.24 บาท ลดลง -8.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.41 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ho3vPU

.

.

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มธุรกิจดิจิทัลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 7 บริษัท (ต่อ)

.

11. SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,821 ล้านบาท]

📣 ความคืบหน้าธุรกิจดิจิทัล : อยู่ในช่วงดำเนินการธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 150 ลบ. โดยมีการใช้ Solar Roof Top เพื่อบริหารต้นทุนค่าไฟ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 4.54 บาท ลดลง -30.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.75 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXXp8A

.

12. UPA : บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,990 ล้านบาท]

📣 ความคืบหน้าธุรกิจดิจิทัล : อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดตั้ง บริษัทย่อย ซึ่งเริ่มขุดเหรียญไปเมื่อ 8/3/2565 โดยสิ้น Q1/65 สามารถขุดเหรียญได้จำนวน 5.77 เหรียญบิทคอยน์

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -0.01 ล้านบาท ลดลง -274.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.0007 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 0.38 บาท เพิ่มขึ้น 2.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.27 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3FT6yKr

.

13. SCI : บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,388 ล้านบาท]

📣 ความคืบหน้าธุรกิจดิจิทัล : บริษัทได้ปรับเปลี่ยน
จากลงทุนในธุรกิจเหมืองบิตคอย มาเป็นลงทุนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทอลแทน

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -0.04 ล้านบาท ลดลง -561.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.05 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 13/6/2565 อยู่ที่ 1.85 บาท เพิ่มขึ้น 1.6% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.98 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wiihPo

.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นคริปโต #หุ้นขุดเหมือง #ผลการดำเนินงาน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

.

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *