13 หุ้นปันผล ขึ้น XD 17-18 เม.ย.66 มีอัตราปันผลรอบนี้กว่า 7% (ณ ราคาวันที่ 12/4/66)

13 หุ้นปันผล ขึ้น XD 17-18 เม.ย.66 มีอัตราปันผลรอบนี้กว่า 7% (ณ ราคาวันที่ 12/4/66)

แอดได้คัด 7 อันดับแรก หุ้นที่มียีลด์รอบปีมากกว่า 4% ขึ้นไป และยังมีหุ้นที่มียีลด์รอบนี้สูงถึง 7% ด้วย ตามมาฟังข้อมูลได้ที่ : https://youtu.be/bGItU0lf5-o

.

.

XD วันที่ 17 เม.ย.66

.

 1. GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,332 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 17 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 66
 • วันที่ 12/4/2566 GC มีราคาปิดที่ 5.30 บาท, PE 14.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.67 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.83 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2HTrRly

.

 1. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 322,229 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 3.5 บาท วันที่ขึ้น XD 17 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 KBANK มีราคาปิดที่ 136.00 บาท, PE 9.01 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.57 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

 1. S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,096 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 17 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 S11 มีราคาปิดที่ 5.05 บาท, PE 8.8 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.98 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3v3MyOJ

.

 1. SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 355,230 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 5.19 บาท วันที่ขึ้น XD 17 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 SCB มีราคาปิดที่ 105.50 บาท, PE 9.47 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.31 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.92 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

 1. TMT : บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,835 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 17 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 TMT มีราคาปิดที่ 7.85 บาท, PE 28.19 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.87 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.91 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rAuvy2

.

 1. UKEM : บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,406 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.015 บาท วันที่ขึ้น XD 17 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 UKEM มีราคาปิดที่ 1.21 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.22 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3LlpL93

.

XD วันที่ 17 เม.ย.66

.

 1. KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,058 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.355 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 KGI มีราคาปิดที่ 5.05 บาท, PE 10.01 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 7.03 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nfzaTc

.

 1. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 240,388 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.682 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 KTB มีราคาปิดที่ 17.20 บาท, PE 7.14 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.97 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.97 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

 1. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 145,676 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.15 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 KTC มีราคาปิดที่ 56.50 บาท, PE 20.57 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.07 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.04 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

 1. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,976 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.011 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 RS มีราคาปิดที่ 15.40 บาท, PE 109.26 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.07 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.07 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

 1. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 51,554 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.9 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 TCAP มีราคาปิดที่ 45.00 บาท, PE 9.04 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.89 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.22 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

 1. TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,778 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.7 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 TIPCO มีราคาปิดที่ 9.90 บาท, PE 17.08 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 9.04 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 7.07 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3q8OfHq

.

 1. TOG : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,482 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.43 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 12/4/2566 TOG มีราคาปิดที่ 9.45 บาท, PE 11.11 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.42 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.55 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BHEqaq

.

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

2. ข้อมูลราคาในคลิปเป็นของวันที่ 10/4/2566 แต่ในโพสได้ update ราคาเป็นวันที่ 12/4/2566

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #หุ้นยีลด์สูง #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *