15 หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่ราคาเพิ่มสูงสุด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ เม.ย.64)

15 หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่ราคาเพิ่มสูงสุด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ เม.ย.64)

หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ถือเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากเมกะโปรเจคภาครัฐฯ เช่นเดียวกัน จึงทำให้มูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มนี้ สิ้นเดือน พ.ค.64 อยู่ที่ 8.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 63 (อยู่ที่ 7 แสนล้านบาท)

.

แม้ในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา (เม.ย.-พ.ค.) หุ้นในกลุ่มจะย่อตัวลงไปบ้าง ทำให้มูลค่าตลาดรวมปรับตัวลดลงไป 3% แต่ก็มีหุ้นบางตัวที่ยังปรับตัวสูงขึ้นมาได้อย่างโดดเด่น เช่น SKN, COTTO, UMI เป็นต้น

.

โพสนี้จึงจะมาสรุป 15 หุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้าง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %เพิ่มมากสุดเมื่อเที่ยบกับสิ้นปี 63)

.

1. SKN : บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,640 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 5.8 บาท เพิ่มขึ้น 3.76 บาท จาก 2.04 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 184.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 40.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 21.16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QO6HKa

.

2. VNG : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,320 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 7.1 บาท เพิ่มขึ้น 3.8 บาท จาก 3.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 115.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -12.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uxKQFv

.

3. DCON : บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,124 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 0.58 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท จาก 0.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 93.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -4.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 31.16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ejFtUv

.

4. UMI : บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,364 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 1.63 บาท เพิ่มขึ้น 0.65 บาท จาก 0.98 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 66.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vE1ByP

.

5. GEL : บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,267 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 0.42 บาท เพิ่มขึ้น 0.16 บาท จาก 0.26 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 61.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -8.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rm2opc

.

6. COTTO : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,741 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 2.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.98 บาท จาก 1.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 59% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 25.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 32.62 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38tCpSy

.

7. CCP : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,882 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 0.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท จาก 0.43 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 58.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -9.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 29.53 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33e6dQ7

.

8. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,520 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 10.9 บาท เพิ่มขึ้น 3.8 บาท จาก 7.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -9.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.04 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

.

9. DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,107 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 3.08 บาท เพิ่มขึ้น 0.86 บาท จาก 2.22 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 38.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -2.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 16.43 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3luwOPB

.

10. DRT : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,755 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 7.9 บาท เพิ่มขึ้น 2.05 บาท จาก 5.85 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 35% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.55 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2St4RPh

.

11. SCCC : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 54,236 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 182 บาท เพิ่มขึ้น 46.5 บาท จาก 135.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 34.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.84 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rVD1Y8

.

12. WIIK : บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,513 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 2.62 บาท เพิ่มขึ้น 0.44 บาท จาก 2.18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.74 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xP1qmc

.

13. TCMC : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,542 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 2.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.33 บาท จาก 1.69 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 19.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -1.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vKsmBQ

.

14. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 525,600 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 438 บาท เพิ่มขึ้น 60 บาท จาก 378 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -5.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.49 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

15. Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,200 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 5.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.72 บาท จาก 4.78 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -1.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.84 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5bLsK

.
.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

#หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *