15 อันดับหุ้นเด่น กลุ่ม SET100 ราคาปรับตัวเพิ่มมากกว่า 10% ขึ้นไป เมือเทียบกับต้นปี (ราคา ณ สิ้นเดือน ก.ค.65)

15 อันดับหุ้นเด่น กลุ่ม SET100 ราคาปรับตัวเพิ่มมากกว่า 10% ขึ้นไป เมือเทียบกับต้นปี (ราคา ณ สิ้นเดือน ก.ค.65)

อย่างที่ได้สรุปไว้ในโพสก่อนหน้าที่ ดัชนี SET ในภาพรวม ณ สิ้นเดือน ก.ค.65 ยังปรับตัวลดลงราว 5% เมื่อเทียบกับต้นปี และเมื่อมาดูดัชนีรวมหุ้นกลุ่มใหญ่ อย่างดัชนี SET100 ที่ปิดที่ 2,168.67 ปรับตัวลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับต้นปี เช่นเดียวกัน

.

แต่เมื่อมาส่องดูหุ้นภายในกลุ่ม SET100 พบว่า ยังมีหลายหุ้นที่ราคาสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้อย่างโดดเด่น โพสนี้จึงได้คัด 15 หุ้นเด่นกลุ่ม SET100 ที่ราคา ณ สิ้นเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบต้นปี

.

1. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,720 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 44.5 บาท เพิ่มขึ้น 23.3 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 109.9% จาก 21.20 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.71%

– PE เท่ากับ 53.7เท่า, P/B เท่ากับ 21.5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.99%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wgoTLU

.

2. ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,685 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 10.6 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 44.2% จาก 7.35 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวลดลง -8.62%

– PE เท่ากับ 4.85เท่า, P/B เท่ากับ 1.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gnveQj

.

3. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 645,123 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 162.5 บาท เพิ่มขึ้น 44.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 37.7% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวลดลง -0.61%

– PE เท่ากับ 17.04เท่า, P/B เท่ากับ 1.56 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

4. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 56,700 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 42 บาท เพิ่มขึ้น 10.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 34.4% จาก 31.25 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวลดลง -4.00%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.14 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

5. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 144,669 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 182 บาท เพิ่มขึ้น 41 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 29.1% จาก 141.00 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.11%

– PE เท่ากับ 78.31เท่า, P/B เท่ากับ 8.05 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

6. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,666 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 13.4 บาท เพิ่มขึ้น 2.8 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 26.4% จาก 10.60 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.35%

– PE เท่ากับ 4.88เท่า, P/B เท่ากับ 1.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.05%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rv6M1n

.

7. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 222,219 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 15.9 บาท เพิ่มขึ้น 2.7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 20.5% จาก 13.20 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.58%

– PE เท่ากับ 8.97เท่า, P/B เท่ากับ 0.61 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

8. SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,730 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 11.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.9 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 19.4% จาก 9.80 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวลดลง -4.10%

– PE เท่ากับ 6.33เท่า, P/B เท่ากับ 1.28 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39VSly0

.

9. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,619 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 29.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 16.8% จาก 25.25 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวลดลง -7.81%

– PE เท่ากับ 4.14เท่า, P/B เท่ากับ 0.69 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.84%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

10. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 176,124 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 33.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 16.5% จาก 28.75 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวลดลง -2.19%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 2.69 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

11. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 425,111 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 26.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 16.3% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.00%

– PE เท่ากับ 42.34เท่า, P/B เท่ากับ 4.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

12. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,003,570 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 70.25 บาท เพิ่มขึ้น 9.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 15.2% จาก 61.00 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวลดลง -1.06%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 9.58 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

13. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 220,132 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 36.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 14.1% จาก 32.00 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.55%

– PE เท่ากับ 255.41เท่า, P/B เท่ากับ 3.8 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

14. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 284,988 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 63.5 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 12.4% จาก 56.50 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.53%

– PE เท่ากับ 50.32เท่า, P/B เท่ากับ 3.77 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

15. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 55,674 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ก.ค. (27/7/2565) ปิดที่ 65.75 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10% จาก 59.75 บาท เมื่อต้นปี / และในรอบเดือนที่ผ่านมา (เทียบสิ้นเดือน มิ.ย.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.78%

– PE เท่ากับ 8.06เท่า, P/B เท่ากับ 1.05 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.
.
❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/

#ตลาดหุ้นไทย #outperform #หุ้นSET100 #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *