15 อันดับ หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลตอบแทน ราคาสูงสุดจากต้นปี 2565

15 อันดับ หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลตอบแทน ราคาสูงสุดจากต้นปี 2565

สำหรับหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีผลตอบแทนราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าตลาดโดยรวม (Outperform) เมื่อเทียบกับต้นปี 65 ที่ผ่านมา คือ หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

.

โดยดัชนีหุ้นกลุ่ม PROP ณ วันที่ 9/2/2565 ปิดที่ 254.18 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับต้นปี 65 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าดัชนี SET ที่เพิ่มขึ้นเพียง 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

.

และเมื่อส่องเข้าไปในหุ้นแต่ละตัวในกลุ่ม PROP นี้ พบว่า มีหลายตัวสร้างผลตอบแทนราคาได้โดดเด่น สูงสุดถึง 41%

.

โพสนี้จึงจะมาสรุป 15 อันดับ หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่สร้างผลตอบแทนราคาสูงสุดจากต้นปี 2565 มาให้ดูกันครับ

.

 1. NUSA : บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,016 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 1.37 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท จาก 0.97 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 41.2%
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 2.45 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 0.00%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีผลขาดทุนสุทธิ -53.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3LnPOgw

.

 1. WIN : บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 988 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 1.76 บาท เพิ่มขึ้น 0.51 บาท จาก 1.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 40.8%
 • PE เท่ากับ 33.5เท่า, P/B เท่ากับ 3.59 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 0.00% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 109.89%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 109.89%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3y7hLSM

.

 1. EVER : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,020 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 0.52 บาท เพิ่มขึ้น 0.11 บาท จาก 0.41 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 26.8%
 • PE เท่ากับ 39.06เท่า, P/B เท่ากับ 0.78 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 0.00% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ -0.44%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีผลขาดทุนสุทธิ -0.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3LmL9LS

.

 1. SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,987 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 4.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.8 บาท จาก 4.06 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 19.7%
 • PE เท่ากับ 7.02เท่า, P/B เท่ากับ 0.98 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 6.41% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 24.46%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 24.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33QXzrx

.

 1. SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,628 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 3.96 บาท เพิ่มขึ้น 0.6 บาท จาก 3.36 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 17.9%
 • PE เท่ากับ 8.58เท่า, P/B เท่ากับ 0.85 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 4.58% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 10.94%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 10.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LlBzPs

.

 1. LALIN : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,082 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 10.9 บาท เพิ่มขึ้น 1.6 บาท จาก 9.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 17.2%
 • PE เท่ากับ 7.23เท่า, P/B เท่ากับ 1.28 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 5.65% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 20.98%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 20.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35CjxPD

.

 1. FPT : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,470 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 14 บาท เพิ่มขึ้น 1.9 บาท จาก 12.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 15.7%
 • PE เท่ากับ 17.2เท่า, P/B เท่ากับ 0.92 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 2.45% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 9.97%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 9.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mUgNov

.

 1. PSH : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,828 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 15 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท จาก 13.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 15.4%
 • PE เท่ากับ 14.97เท่า, P/B เท่ากับ 0.78 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 6.49% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 7.20%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 7.2%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bxSGrI

.

 1. RICHY : บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,140 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 1.44 บาท เพิ่มขึ้น 0.18 บาท จาก 1.26 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 14.3%
 • PE เท่ากับ 8.56เท่า, P/B เท่ากับ 0.67 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 0.27% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 18.90%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 18.9%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uRna1R

.

 1. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,290 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 10.9 บาท เพิ่มขึ้น 1.35 บาท จาก 9.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 14.1%
 • PE เท่ากับ 7.63เท่า, P/B เท่ากับ 1.09 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 4.29% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 14.51%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 14.51%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

 1. PF : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,721 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 0.6 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท จาก 0.53 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 13.2%
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 0.48 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 3.51% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ -6.32%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีผลขาดทุนสุทธิ -6.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qSmVSb

.

 1. RML : บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,506 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 1.08 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท จาก 0.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 12.5%
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 0.9 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 0.00% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 0.19%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 0.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/34LiEH8

.

 1. SA : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,480 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 13.9 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท จาก 12.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 12.1%
 • PE เท่ากับ 36.29เท่า, P/B เท่ากับ 4.65 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 1.42% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 5.70%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 5.7%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35Wv6nL

.

 1. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 117,705 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 9.85 บาท เพิ่มขึ้น 1.05 บาท จาก 8.80 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 11.9%
 • PE เท่ากับ 16.18เท่า, P/B เท่ากับ 2.46 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 5.15% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 20.67%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 20.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

 1. CMC : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,738 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 1.69 บาท เพิ่มขึ้น 0.18 บาท จาก 1.51 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 11.9%
 • PE เท่ากับ 16.14เท่า, P/B เท่ากับ 0.65 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 0.18% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 5.99%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 5.99%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3HFh5Jl

.
.

❗ หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #Ourperform #ผลตอบแทน #กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ #หุ้นPROP #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *