เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงพยาบาล ต้อนรับวัคซีน

เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงพยาบาล ต้อนรับวัคซีน

หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยดัชนีของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (HEALTH) ปรับตัวลดลงถึง 16% ในขณะที่ SET ปรับตัวลดลง 8% แต่เมื่อผ่านเข้าปีใหม่มา 20 กว่าวัน ดัชนีของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (HEALTH) ได้กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% ใกล้เคียงกับการเพิ่มขึ้นของ SET เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็เห็นจะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจากการตอบรับ เรื่องของวัคซีนโควิด-19 วันนี้จึงจะมาดูกันว่า 15 หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่มี การเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุด เมื่อเทียบกับราคาสิ้นปี 2563 จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างครับ

(หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลทั้งหมด ในตลาด SET มีจำนวน 23 ตัว โดยกลุ่มที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มี 3 ตัว คือ KDH, SKR, VIH ส่วนกลุ่มที่ราคาลดลงมี 5 ตัว คือ M-CHAI, LPH, NTV, RPH และ NEW)

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด)

1⃣ VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 22-1-2564 ปิดที่ 1.81 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.34 บาท จาก 1.47 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 23.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 83 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2YgFjnW

2⃣ BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 14.7 บาท เพิ่มขึ้นมา 1.1 บาท จาก 13.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 8.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 29 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ccnUVW

3⃣ EKH : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 5.35 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.37 บาท จาก 4.98 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 7.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 55 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3comWGf

4⃣ CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 2.64 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.18 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 7.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 37 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36a4zRq

5⃣ PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 4.2 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.2 บาท จาก 4 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 5.0% โดยมีค่า PE เท่ากับ N/A เท่า (เนื่องจาก ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกปี 2563 ยังขาดทุนอยู่)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3iThJXZ

6⃣ WPH : บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 1.82 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.08 บาท จาก 1.74 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 4.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ N/A เท่า (เนื่องจาก ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกปี 2563 ยังขาดทุนอยู่)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Ybqp2u

7⃣ BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 125 บาท เพิ่มขึ้นมา 5 บาท จาก 120 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 4.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 51 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qPX2Pt

8⃣ PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 9.35 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.35 บาท จาก 9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 3.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3iTixMv

9⃣ THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 26.75 บาท เพิ่มขึ้นมา 1 บาท จาก 25.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 3.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 198 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sXUSPt

🔟 RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 24.3 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.6 บาท จาก 23.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 2.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3oedqHH

11. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 1.79 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.03 บาท จาก 1.76 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 36 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36eYXVR

12.BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 21.1 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.3 บาท จาก 20.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 48 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qMug20

13.RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 141.5 บาท เพิ่มขึ้นมา 2 บาท จาก 139.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 69 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LXGPZU

14. AHC : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 14.2 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.1 บาท จาก 14.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 0.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 29 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3pjxiuw

15. SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-1-2564 ปิดที่ 402 บาท เพิ่มขึ้นมา 2 บาท จาก 400 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 0.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 25 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3iMiodD


❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ


Reference
– https://www.set.or.th


สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *