เช็คผลตอบแทนราคา 15 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

เช็คผลตอบแทนราคา 15 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

จากโพส 8 หมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาด (Market Cap.) เพิ่มสูงกว่าตลาดรวม (Outperform) ณ วันที่ 15-1-2564 เทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ Outperform ตลาดอีกหนึ่งกลุ่ม คือ กลุ่มโรงไฟฟ้า โดยมูลค่าตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8% (ในขณะที่ทั้งตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 5% เท่านั้น) วันนี้เลยมาเจาะลึกทั้ง 15 หุ้นในในกลุ่มนี้ ว่าราคาตัวไหนวิ่งดีดกันบ้าง

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด)

1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 62.25 บาท เพิ่มขึ้นมา 13 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 26% โดยมีค่า PE เท่ากับ 42 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

2. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 13.2 บาท เพิ่มขึ้นมา 1.6 บาท จาก 11.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 14% โดยมีค่า PE เท่ากับ 17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

3.GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 81.5 บาท เพิ่มขึ้นมา 7.75 บาท จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 11% โดยมีค่า PE เท่ากับ 32 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

4. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 15.6 บาท เพิ่มขึ้นมา 1.4 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 10% โดยมีค่า PE เท่ากับ 20 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

5.BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 53.25 บาท เพิ่มขึ้นมา 4.75 บาท จาก 48.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 10% โดยมีค่า PE เท่ากับ 69 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

6.SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 1.03 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.07 บาท จาก 0.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

7.BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 15.9 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.80 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 23 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

8.TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 4.5 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.22 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 8 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

9.ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 3.82 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.18 บาท จาก 3.64 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 26 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

10.GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 2.62 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.1 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 10 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

11.GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้นมา 1 บาท จาก 34.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 124 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

12.CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 4.52 บาท เพิ่มขึ้นมา 0.06 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 40 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

13.WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 4.2 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีค่า PE เท่ากับ 17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >http://bit.ly/2XTWwDt

14.EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 191 บาท ลดลง 1.5 บาท จาก 192.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือลดลง 1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

15.RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 15-1-2564 ปิดที่ 52 บาท ลดลง 1 บาท จาก 53 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือลดลง 2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 15 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

หมวดธุรกิจอันดับ 1 ที่ Outperform ตลาดที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เช็คผลตอบแทนราคา 10 หุ้น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์


Reference
– https://www.set.or.th /


#การลงทุน
#iYomBizInspiration


สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *