18 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD 29-31 สิงหาคม ปี 2565

18 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD 29-31 สิงหาคม ปี 2565

สำหรับช่วง 3 วันสุดท้าย ก่อนจะหมดเดือน ส.ค.65 (วันที่ 29-31 ส.ค.65) ยังมีหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD อีก 18 ตัว ลองไปดูกันครับว่า รอบนี้จะมีหุ้นอะไรบ้าง

.

.

📣 XD วันที่ 29 ส.ค.65

.

1. AH : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,587 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.58 บาท วันที่ขึ้น XD 29 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 AH มีราคาปิดที่ 24.2 บาท, PE 7.31 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.85 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.4 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. CEYE : บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,345 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 29 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 CEYE มีราคาปิดที่ 4.98 บาท, PE 32.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.01 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. FPI : บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,477 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 29 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 FPI มีราคาปิดที่ 3.62 บาท, PE 13.12 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.36 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.21 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,103 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 29 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 HUMAN มีราคาปิดที่ 12.8 บาท, PE 72.44 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.47 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

5. KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,140 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 29 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 KISS มีราคาปิดที่ 6.9 บาท, PE 44.02 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.26 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.87 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

6. LALIN : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,510 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.305 บาท วันที่ขึ้น XD 29 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 LALIN มีราคาปิดที่ 9.2 บาท, PE 6.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.89 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.32 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

7. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,672 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 29 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 SIRI มีราคาปิดที่ 1.12 บาท, PE 7.61 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.36 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.57 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

8. SMD : บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,359 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 29 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 SMD มีราคาปิดที่ 10.5 บาท, PE 5.03 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.54 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.38 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

9. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,787 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 29 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 SPCG มีราคาปิดที่ 15.9 บาท, PE 7.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.57 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

10. TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,348 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 29 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 TOA มีราคาปิดที่ 29.25 บาท, PE 39.09 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.69 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

11. XO : บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,214 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.188 บาท วันที่ขึ้น XD 29 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 XO มีราคาปิดที่ 14.6 บาท, PE 15.82 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.29 %

.

.

📣 XD วันที่ 30 ส.ค.65

.

12. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,566 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 30 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 BCPG มีราคาปิดที่ 10.9 บาท, PE 12.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.99 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.83 %

.

13. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 223,892 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 30 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 CPF มีราคาปิดที่ 26 บาท, PE 26.04 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.54 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

14. HTECH : บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,272 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 30 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 HTECH มีราคาปิดที่ 4.24 บาท, PE 9.77 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.48 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.36 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

15. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 247,040 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 30 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 15 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 IVL มีราคาปิดที่ 44 บาท, PE 5.34 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.29 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.91 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

16. KCAR : บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,375 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.19 บาท วันที่ขึ้น XD 30 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 KCAR มีราคาปิดที่ 9.5 บาท, PE 10.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.53 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2 %

.

📣 XD วันที่ 31 ส.ค.65

.

17. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,379 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 มิ.ย.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 31 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 BCH มีราคาปิดที่ 19.4 บาท, PE 5.65 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.38 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.06 %

.

18. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,815 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.25 บาท วันที่ขึ้น XD 31 ส.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 ก.ย. 65

– วันที่ 23/8/2565 BCP มีราคาปิดที่ 34 บาท, PE 3.49 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.97 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.68 %

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #จ่ายปันผล #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : http://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *